Songtekst Archief

Categorie Kerstliedjes

Terug naar het categorie overzicht
Liedjes met een ♫ zijn inclusief bladmuziek.

Vink de liedjes aan die u zoekt.
Vul daarna uw emailadres hieronder in
en klik dan op aanvragen per e-mail.


'k Heb de blijde maar gehoord. ♫
's Heeren intocht. ♫
's Nachts in het veld. ♫
't Is een dagh van vrolijckheydt. ♫
't Is geboren, het godd'lijk Kind. ♫. (Ned.-Frans)
't Kindje is geboren. ♫
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. 1 A ♫
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. 1 B ♫
't Licht dezer wereld is reddend verschenen. 2 ♫
't Was nacht in Bethlehems dreven. 2 ♫
't Was nacht in Bethlehems dreven. 3 ♫
't Was nacht in Bethlems dreven. 1 ♫
A la berdina kosteljon. Driekoningenlied. ♫
A la berline postiljon. Driekoningenlied. A ♫
A la berline postiljon. Driekoningenlied. B ♫
Aan de kribbe te Bethlehem. ♫
Aan Maria in de Kersttijd.
Aber heidschi bumbeidschi. ♫
Ach kindeke Jezus wat ligt ge hier koud. A ♫
Ach kindeke Jezus wat ligt ge hier koud. B ♫
Adeste. A ♫
Adeste. B ♫
Al was des hemels gloed geblust. ♫
Al wie dolend in het donker. ♫
Alle einden van de aarde. ♫
Alle Herders. ♫
Alle Jahre wieder. ♫
Alle jaren weder. 1 ♫
Alle jaren weder. 2 ♫
Als Bethlehem geen plaats meer heeft. A ♫
Als Bethlehem geen plaats meer heeft. B ♫
Als een ster in lichte luister. ♫
Alzo lief had God de wereld. A ♫
Alzo lief had God de wereld. B ♫
And all the bells. ♫
Angel's carol. A
Angel's carol. B
Away in a manger. ♫
Benedicamus Domino. ♫
Bethlehem Efrata. 1 A ♫
Bethlehem Efrata. 1 B ♫
Bethlehem Efrata. 2 ♫
Bethlehems sterre. ♫
Bij 't kribje. ♫
Bij mijne schapen hield ik wacht. ♫
Blij klinken onze stemmen. ♫
Blijde boodschap. ♫
Campanas de Bel¬ān. ♫
Cantique de No¬Čl. ♫ zonder tekst
Carol of the Children.
Christus natus est. ♫
Clarildis wat al speljolijt. A ♫
Clarildis wat al speljolijt. B ♫
Comt, verwondert u hier menschen. A ♫
Comt, verwondert u hier menschen. B ♫
Crebbeliedt. A ♫
Crebbeliedt. B ♫
Daar is een roos ontloken.
Daar is een twijg ontloken. ♫
Daar is uit 's werelds duist're wolken. 1 ♫
Daar is uit 's werelds duistre wolken. 2 A ♫
Daar is uit 's werelds duistre wolken. 2 B ♫
Daar is van de nacht geboren een kind. ♫
Daar kwam een rijsje groeien. ♫
Daar kwamen drie koningen. 1 ♫
Daar kwamen drie koningen. 2 ♫
Daar kwamen drie Koningen. 3 ♫
Daar ruischt langs de wolken. 2 ♫
Daar ruischt langs de wolken. 3 ♫
Daar ruischt over d' aarde. A ♫
Daar ruischt over d' aarde. B ♫
Daar ruist langs de wolken. 1 ♫
Dank op het Kerstfeest. ♫
Danklied op het Kerstfeest. ♫
Dat schoonste Kind is ons geboren. ♫
De boodschap van Maria. A ♫
De boodschap van Maria. B ♫
De drie koningen. ♫
De Engelen en de herders. ♫
De heer zij ere. ♫
De Heiland is geboren. ♫
De herderkens lagen bij nachte. ♫
De herders ging een engel voor. ♫
De herders houden stil de wacht. ♫
De Herders. ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 1 ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 2 ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 3 ♫
De kerstklokjes. A ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 4 ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 5 A ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 5 B ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 6
De herdertjes lagen bij nachte. 7 A ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 7 B ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 8 ♫
De herdertjes lagen bij nachte. 9
De kerstklokjes. B ♫
De kerstklokjes. C ♫
De Koningen kwamen van verre. ♫
De koningen uit het oosten. ♫
De leeuw uit Juda's stam. A ♫
De leeuw uit Juda's stam. B ♫
De schaduwen verdwijnen. A ♫
De schaduwen verdwijnen. B ♫
De sneeuw lag op de velden. A ♫
De sneeuw lag op de velden. B ♫
De spiegel van Gods majesteit.
De ster moet ommegaan. ♫
De wijzen van 't Oosten. ♫
De Wijzen. ♫
De witte vlokken zweven. 1 ♫
De witte vlokken zweven. 2 ♫
De witte vlokken zweven. 3 ♫
Ding dong merrily on high. 1 ♫
Ding dong, merrily on high. 2 ♫
Dochter Sions, wees verheugd. 1 ♫
Dochter Sions, wees verheugd. 2 ♫
Dochter Sions, wees verheugd. 3 ♫
Drie Koningen kwamen van verre. ♫
Drie koningen met ene ster. ♫
Drie wijzen togen samen.
Driekoningen zagen een sterre.
Driekoningen. ♫
Driekoningenlied. A ♫
Driekoningenlied. B ♫
Een Kind geboren in Bethlehem. ♫
Een kind is ons geboren. ♫
Een kindeke geboren. A ♫
Een kindeke geboren. B ♫
Een kindeke is er geboren. ♫
Een Kindeken is ons geboren. A ♫
Een Kindeken is ons geboren. B ♫
Een Kindeken is ons geboren. C ♫
Een kindekijn is ons geboren. A ♫
Een kindekijn is ons geboren. B ♫
Een kindekijn is ons geboren. C ♫
Een Kindje is geboren. A ♫
Een Kindje is geboren. B ♫
Een roze, frisch ontloken. ♫
Een serafijnse tonge. A ♫
Een serafijnse tonge. B ♫
Een seraphijnsche tonghe. ♫
Een spruitjen heeft de Heer geplant. ♫
Een ster ging op uit Isra¬Čl. ♫
Eer zij God in onze dagen.
Eere zij God in den Hooge. A ♫
Eere zij God in den Hooge. B ♫
Eere zij God in den Hooge. C ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 B ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 C ♫
Eere zij God, eere zij God. 2 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 2 B ♫
Eere zij God, eere zij God. 2 C ♫
Eere zij God, eere zij God. 3 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 3 B ♫
Eere zij God, eere zij God. 4 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 4 B ♫
Eere zij God, eere zij God. 4 C ♫
Eere zij God, eere zij God. 5 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 5 B ♫
Eeuwen geleden. 1 ♫
Eeuwen geleden. 2 ♫
Eng'len des hemels. A ♫
Eng'len des hemels. B ♫
Engelen, mensen en dieren. ♫
Entre le boeuf et l' ane gris. 1 ♫
Entre le boeuf et l'ane gris. 2 ♫
Er is een Kind geboren. A ♫
Er is een Kind geboren. B ♫
Er is een kindeke geboren op aard. 1 ♫
Er is een Kindeke geboren op aard. 2 ♫
Er is een Kindeke geboren op aard. 5 ♫
Er is een kindeke geboren op aard. 6 ♫
Er is een Kindeke geboren op aard. 7 ♫
Er is een kindeke geboren op aard. 9 ♫
Er is een Kindeke geboren op d'aard. 8 ♫
Er is een kindeke geboren. 3 ♫
Er is een Kindeke geboren. 4 ♫
Er is een Kindetje geboren op aard. ♫
Er is een Kindetje geboren op d' aard. 1 ♫
Er is een Kindetje geboren op d' aard. 5
Er is een Kindetje geboren op d' aard. 6 A ♫
Er is een Kindetje geboren op d' aard. 6 B ♫
Er is een Kindetje geboren op d'aard. 2 ♫
Er is een Kindetje geboren op d'aard. 4 ♫
Er is een Kindetje geboren op d'aard. 7 ♫
Er is een Kindetje geboren op d'aard. De nederige geboorte. 3 ♫
Er is een kindje geboren op aard.
Er is een roos ontsprongen. 1 ♫
Er is een Roos ontsprongen. 2 ♫
Er is een Roos ontsprongen. 3 ♫
Er is een roos ontsprongen. 4
Er is een roos ontsprongen. 5 ♫
Er is naar 't woord der vromen. ♫
Er is uit dorre aarde. ♫
Er was een maagdetje zuiver en net. A ♫
Er was een maagdetje zuiver en net. B ♫
Ere zij God in de hoge. 3 A ♫
Ere zij God in de hoge. 3 B ♫
Ere zij God in den Hoge. ♫
Ere zij God. 1 ♫
Ere zij God. 2 A ♫
Ere zij God. 2 B ♫
Ere zij God. 3 A ♫
Ere zij God. 3 B ♫
Ere zij God. 4 A ♫
Ere zij God. 4 B ♫
Ere zij God. 5 ♫
Est is ein Ros entsprungen.
Fivelgo¬Čr Kerstlied. A ♫
Fivelgo¬Čr Kerstlied. B ♫
For unto us a child is born.
Gaudete.
Geboren is een kindje klein. 1 ♫
Geboren is een Kindje klein. 2 ♫
Geef eer de Heer. ♫
Geen wiegje als rustplaats. 1 ♫
Geen wiegje als rustplaats. 2 ♫
Gegroet zo zij die Maged zoet. A ♫
Gegroet zo zij die Maged zoet. B ♫
Gij die woont aan gene zijde. ♫
Gloria in excelcis Deo. 2 ♫
Gloria in excelsis Deo. 1 ♫
Gloria in excelsis Deo. 3 ♫
Gloria in excelsis Deo. 4 ♫
Gloria, gloria, eere zij God. A ♫
Gloria, gloria, eere zij God. B ♫
Gloria, gloria, ere zij God. ♫
God heeft het eerste woord. ♫
Good King Wenceslas. ♫
Halleluja. O, verkondigt het luid. ♫
Heerlijk klonk het lied der Eng'len. 1 ♫
Heerlijk klonk het lied der Eng'len. 2 ♫
Heerlijk klonk het lied der Eng'len. 3 ♫
Heerlijk klonk het lied der Eng'len. 4 ♫
Heft op uw hoofden, poorten wijd. A ♫
Heft op uw hoofden, poorten wijd. B ♫
Heilige nacht. ♫
Herderinnekens spoedt u wat. ♫
Herderkens van buiten. ♫
Herderkens zang. A ♫
Herderkens zang. B ♫
Herders brengt melk. ♫
Herders, hebt gij niet vernomen. A ♫
Herders, hebt gij niet vernomen. B ♫
Herders, Hij is geboren. 1 ♫
Herders, Hij is geboren. 2 ♫
Herders, Hij is geboren. 3 ♫
Herders, Hij is geboren. 4 ♫
Herders, Hij is geboren. 5 ♫
Herders, Hij is geboren. 6
Herders, Hij is geboren. 7 A ♫
Herders, Hij is geboren. 7 B ♫
Herders, Hij is geboren. 8 A ♫
Herders, Hij is geboren. 8 B ♫
Herders, hoe ontwaakt gij niet. 1 A ♫
Herders, hoe ontwaakt gij niet. 1 B ♫
Herders, hoe ontwaakt gij niet. 2 ♫
Herders, laat uw bokjes gaan. 1 ♫
Herders, laat uw bokjes gaan. 2 ♫
Herders, zegt mij, toen Gods Engel. ♫
Herdersliedje. ♫
Het is een dag van vrolijkheden. A ♫
Het is een dag van vrolijkheden. B ♫
Het is een dag van vrolijkheden. C ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 1 ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 2 A ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 2 B ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 3 A ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 3 B ♫
Het is gebeurd op een winterdag. 4 ♫
Het Kindeke in de Kribbe. A ♫
Het Kindeke in de Kribbe. B ♫
Het Kindeke in de Kribbe. C ♫
Het komet een schip geladen. ♫
Het komt een schip geladen. 1 ♫
Het komt een schip geladen. 2 ♫
Het komt een schip geladen. 3 ♫
Het kwamen drie koningen. A ♫
Het kwamen drie koningen. B ♫
Het lied van de kinderen. ♫
Het nieuwgeboren Kind. A ♫
Het nieuwgeboren Kind. B ♫
Het oude jaar is henen. A ♫
Het oude jaar is henen. B ♫
Het viel een hemels dauwe. A ♫
Het viel een hemels dauwe. B ♫
Het viel een hemels dauwe. C ♫
Het wonder van Jezus' geboorte. ♫
Hij komt. A ♫
Hij komt. B ♫
Hoe leit dit kindeke. 1 ♫
Hoe leit dit kindeke. 10 A ♫
Hoe leit dit kindeke. 10 B ♫
Hoe leit dit kindeke. 11 ♫
Hoe leit dit Kindeke. 2 ♫
Hoe leit dit kindeke. 3 ♫
Hoe leit dit Kindeke. 4 A ♫
Hoe leit dit Kindeke. 4 B ♫
Hoe leit dit Kindeke. 6 ♫
Hoe leit dit Kindeke. 9 ♫
Hoe leit dit Kindeken. 12 ♫
Hoe leit dit Kindeken. 5 ♫
Hoe leit dit Kindeken. 7 ♫
Hoe leit dit Kindeken. 8 A ♫
Hoe leit dit Kindeken. 8 B ♫
Hoor de eng'len zingen. ♫
Hoort, hoe de feestklokken schallen. 1 ♫
Hoort, hoe de feestklokken schallen. 2 ♫
Hosianna, gezegend Hij, die komt. ♫
Hosianna. A ♫
Hosianna. B ♫
Hosianna. C ♫
I saw three ships.
Ik buig m' aan Uwe kribbe nu. ♫
Ik kniel aan Uwe kribbe neer. 1 ♫
Ik kniel aan Uwe kribbe neer. 2 ♫
Ik mag zo gaarne hooren. 1 ♫
Ik mag zoo gaarne hooren. 2 ♫
Ik wil in den geest naar Bethlehem gaan. ♫
Il est n¬ā le Divin Enfant. ♫. (Ned.-Frans)
Il est n¬ā, le divin Enfant. ♫
In 't stalleken van Bethlehem. 1 ♫
In 't stalleken van Bethlehem. 2 ♫
In 't stedetje van Nazareth. ♫
In Bethlehem geboren. 1 ♫
In Bethlehem geboren. 2 ♫
In Bethlehems dreven. 1 ♫
In Bethlehems dreven. 2 ♫
In Bethlehems stal. 1 ♫
In Bethlehems stal. 2 ♫
In de witte winternacht. ♫
In der schepping morgenstond. 1 ♫
In der schepping morgenstond. 2 ♫
In dulci jubilo. 1 ♫
In dulci jubilo. 2 ♫
In dulci jubilo. 3 A ♫
In dulci jubilo. 3 B ♫
In een huis. ♫
In Jesu name. ♫
In vreugden is alle die wereld wijd. ♫
In windselen gewonden. ♫
It's a Birthday. ♫
Ja, uit 's werelds duist're wolken. A ♫
Ja, uit 's werelds duist're wolken. B ♫
Ja, uit 's werelds duist're wolken. C ♫
Jaarswisseling. A ♫
Jaarswisseling. B ♫
Jesus Kerst van Nazarene. ♫
Jesus wellekom. A ♫
Jesus wellekom. B ♫
Jesus wellekom. C ♫
Jesus wellekom. D ♫
Jezus is geboren. ♫
Jozef ging van Nazareth. A ♫
Jozef ging van Nazareth. B ♫
Jozef ging van Nazareth. C ♫
Jozef, liefste Jozef mijn. ♫
Juicht, o gij heem'len. ♫
Kerstfeest is gekomen. ♫
Kerstfeest. Eere zij God in den Hooge. A ♫
Kerstfeest. Eere zij God in den Hooge. B ♫
Kerstfeest. Eere zij God in den Hooge. C ♫
Kerstkindje. A ♫
Kerstkindje. B ♫
Kerstkindje. C ♫
Kerstkoor. A ♫
Kerstkoor. B ♫
Kerstlied. Heiland, Christus, aller Heer. ♫
Kerstliedje van Luther. 1 ♫
Kerstliedje van Luther. 2 ♫
Kerstliedje. O, laat ons gaan naar Bethlehem. ♫
Kerstmis. Jezus, God en Heer. ♫
Kerstmis. Wat zingen die klokken met diepen klank. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest A, 1. Stille nacht. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest B, 2. Geen tijd voor Kerstfeest. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest C, 3. De aankondiging. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest D, 4. Kom nu wat dichter bij me, Jozef. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest E, 5. Lied van de os en de ezel. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest F, 6. De nacht leek heel gewoon. ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest G, 7. Maar- . ♫
KERSTSPEL Tijd voor Kerstfeest H, 8. Laten wij nu samen zingen. ♫
Kerstzang. Er kwam een heilig kind op aard. A ♫
Kerstzang. Er kwam een heilig kind op aard. B ♫
Kindeke Jesu. A ♫
Kindeke Jesu. B ♫
Kindeke Jezus met oogskes zo blij. ♫
Kinder zwijgt. ♫
Kindje in Bethlehems kribbe. ♫
Klein, klein Jezuke. 4
Klein, klein Jezuken. 1 ♫
Klein, klein Jezuken. 2 A ♫
Klein, klein Jezuken. 2 B ♫
Klein, klein Jezuken. 3 ♫
Kling klokjes, klingelingeling. ♫
Klokken klinken over de daken. ♫
Komt allen te zaam. A ♫
Komt allen te zaam. B ♫
Komt allen te zamen. 1 ♫.GIF
Komt allen te zamen. 2 ♫
Komt allen te zamen. 3 ♫
Komt allen te zamen. 4 ♫
Komt allen te zamen. 6 A ♫
Komt allen te zamen. 6 B ♫
Komt allen te zamen. 7 A ♫
Komt allen te zamen. 7 B ♫
Komt allen te zamen. 8 ♫
Komt allen tezamen. 5 ♫
Komt allen, o christ'nen.
Komt horen den Nieuwgeboren. A ♫
Komt horen den Nieuwgeboren. B ♫
Komt kind'ren. 1 ♫
Komt nu, gij herders, gij allen te zaam. ♫
Komt ons in diepe nacht ter ore. ♫
Komt, kind'ren. 2 ♫
Komt, kinderkens, komt. ♫
Komt, moede zwervelingen. A ♫
Komt, moede zwervelingen. B ♫
Komt, moede zwervelingen. C ♫
Komt, verwondert u hier mensen. A ♫
Komt, verwondert u hier mensen. B ♫
Komt, verwondert u hier. 1 A ♫
Komt, verwondert u hier. 1 B ♫
Komt, verwondert u hier. 2 A ♫
Komt, verwondert u hier. 2 B ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. A 1 ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. A 4 ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. B 1 ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. B 4 ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. Kers-Liedt. 2 A ♫
Komt, wilt u spoeden na Bethlehem. Kers-Liedt. 2 B ♫
Komt, wilt u spoeden naar Bethlehem. 3 ♫
Krib en stal vond Hij als woning. ♫
Kribbe en Kruis. 1 ♫
Kribbe en Kruis. 2 ♫
Kribbe en Kruis. 3 ♫
Kyrie, God is gekomen. A ♫
Kyrie, God is gekomen. B ♫
Laat mijn zwakke klanken. ♫
Laat nu alle droefheid vluchten. 1
Stil nu. ♫
Laat nu alle droefheid vluchten. 2 ♫
Laat nu alle droefheid vluchten. 3 A ♫
Laat nu alle droefheid vluchten. 3 B ♫
Laat ons gaan om te bezoeken. 1 A ♫
Laat ons gaan om te bezoeken. 1 B ♫
Laat ons gaan om te bezoeken. 2 ♫
Laat ons met verheugen springen. A ♫
Laat ons met verheugen springen. B ♫
Leise rieselt der Schnee. ♫
Les Anges dans nos Campagnes. ♫
Lieve Jezus, trouwe Heiland. ♫
Luid klokjes, klingelingeling. ♫
Luister hoe 't engelenkoor zingt. ♫
Mane, sterren, nachtplaneten. A ♫
Mane, sterren, nachtplaneten. B ♫
Marche des Rois mages. ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 10 ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 3 ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 4 ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 6 ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 7
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 8 A ♫
Maria die zoude naar Bethlehem gaan. 8 B ♫
Maria die zoude naar Betlehem gaan. 9 ♫
Maria die zoude. 2 ♫
Maria heeft het boek der profecijen beschouwd. A ♫
Maria heeft het boek der profecijen beschouwd. B ♫
Maria kwam uit Nazareth. ♫
Maria reed door een donker bos. ♫
Maria sitzt am Rosenhag. ♫
Maria, die soude naar Bethl¬Čem gaen. 5 ♫
Maria, die zoude naar Bethlehem gaan. 1 ♫
Maria, Jonkvrouw reine. ♫
Mari¬Ą Wiegenlied. ♫
Mary had a baby. 1 ♫
Mary had a Baby. 2 ♫
Met dezen nieuwe jare. A ♫
Met dezen nieuwe jare. B ♫
Midden in de winternacht. 1
Midden in de winternacht. 2 ♫
Midden in de winternacht. 3 ♫
Midden in de winternacht. 4 ♫
Morgen komt het Kerstfeest weer. 1 ♫
Morgen komt het Kerstfeest weer. 2 ♫
Nieuwjaar. Gij zijt de Heer der eeuwigheid. A ♫
Nieuwjaar. Gij zijt de Heer der eeuwigheid. B ♫
Nieuwjaars-bemoediging. A ♫
Nieuwjaars-bemoediging. B ♫
Nieuwjaarslied. A ♫
Nieuwjaarslied. B ♫
Nieuwjaarszegen. A ♫
Nieuwjaarszegen. B ♫
Nimmer blonk een schooner licht. ♫
Nu laat ons zingen. ♫
Nu sijt wellecome. 1 ♫
Nu syt wellecome. 3 ♫
Nu syt wellecome. 4 ♫
Nu syt wellecome. 5 ♫
Nu syt wellecome. 6 ♫
Nu wordt het stil en duister. ♫
Nu zijt wellecome. 2 ♫
Nu zijt wellekome, Jesu lieven Heer. 11 ♫
Nu zijt wellekome. 1 ♫
Nu zijt wellekome. 10 ♫
Nu zijt wellekome. 12 ♫
Nu zijt wellekome. 13 ♫
Nu zijt wellekome. 14 ♫
Nu zijt wellekome. 15
Nu zijt wellekome. 2 ♫
Nu zijt wellekome. 3 ♫
Nu zijt wellekome. 4 ♫
Nu zijt wellekome. 5 ♫
Nu zijt wellekome. 6 ♫
Nu zijt wellekome. 7 ♫
Nu zijt wellekome. 8 ♫
Nu zijt wellekome. 9 ♫
Nu zijt willekome. 1
Nu zijt willekome. 2 ♫
O Bethlehems ster. A ♫
O Bethlehems ster. B ♫
O Bethlehems ster. C ♫
O Christmas tree. ♫
O come, all ye faithful. ♫
O Coridon, neemt acht. A ♫
O Coridon, neemt acht. B ♫
O Coridon, neemt acht. C ♫
O denneboom. 1 ♫
O denneboom. 2 ♫
O Denneboom. 3 ♫
O denneboom. 4 ♫
O heilige nacht, O zalige nacht. ♫
O herders laat uw bokskens en schapen. A ♫
O herders laat uw bokskens en schapen. B ♫
O Herders, al zoetjes, maakt geen gedruisch. A ♫
O Herders, al zoetjes, maakt geen gedruisch. B ♫
O herders, verlaat uw bokjens en schapen.
O Jesulein s¬Āss. ♫
O Kerstnacht, schoner dan de dagen. 5 A ♫
O Kerstnacht, schoner dan de dagen. 5 B ♫
O Kerstnacht, schooner dan de daegen. 2 A ♫
O Kerstnacht, schooner dan de daegen. 2 B ♫
O Kerstnacht, schooner dan de dagen. 3 ♫
O Kerstnacht, schooner dan de dagen. 4 ♫
O kindeke klein. 1 ♫
O Kindeke klein. 3 ♫
O salich, heylich Bethlehem. ♫
O Tannenbaum. ♫
O verblijdende. ♫
O zalig, heilig Bethlehem. ♫
O zuiver maagd van Israel. A ♫
O zuiver maagd van Israel. B ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. 2 A ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. 2 B ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. 2 C ♫
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk. 1 ♫
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk. 2 ♫
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk. 3 ♫
O, Kerstnacht, schooner dan de dagen. 1 ♫
O, kindeke klein. 2 ♫
O, Kindeke klein. 4 ♫
Oh denneboom. 5 ♫
Onder de sterren. A ♫
Onder de sterren. B ♫
Ons genaket die avondstaer. 1 ♫
Ons genaket die avondstar. 2 ♫
Ons is een kindekijn geboren. ♫
Ons is geboren een kindekijn. 1 ♫
Ons is geboren een kindekijn. 2 ♫
Ons is geboren een kindekijn. 3 ♫
Ons is geboren een Kindekijn. 4 ♫
Ons is geboren een Kindekijn. 5 A ♫
Ons is geboren een Kindekijn. 5 B ♫
Ons naket enen zoeten tijd. A ♫
Ons naket enen zoeten tijd. B ♫
Ontwaakt, loopt herders dezen nacht. A ♫
Ontwaakt, loopt herders dezen nacht. B ♫
Onze Heiland is geboren. ♫
Op 't Kerstfeest. A ♫
Op 't Kerstfeest. B ♫
Op ene Kerstnacht. ♫
Op Jezus' geboorte. ♫
Ou t'en vas-tu. ♫
Oudejaarsavond. ♫
Over de aarde. ♫
Prijst Zijne naam, al gij volk'ren der wereld. ♫
Sint Jozef ging al treuren. A ♫
Sint Jozef ging al treuren. B ♫
Slaap zacht in deze donk're nacht. ♫
Spreek mij van Jezus mijn Heiland. 1 ♫
Staat op, gij herders. ♫
Standing in the rain. ♫
Sterrenkind. ♫
Still still. ♫
Stille heil'ge Kerstnacht. ♫
Stille Nacht (Oorlog)
Stille nacht, Heil'ge nacht. 10 ♫
Stille nacht, heil'ge nacht. 12 ♫
Stille nacht, heilige nacht. 11 ♫
Stille nacht, heilige nacht. 5 ♫
Stille nacht, heilige nacht. 6 ♫. (Duits-Ned.-Eng.)
Stille nacht, heilige nacht. 7 ♫
Stille nacht, heilige nacht. 8 ♫
Stille nacht, heilige nacht. 9
Stille nacht. 1 ♫
Stille nacht. 13 ♫
Stille Nacht. 14 (Duits-Ned.)
Stille nacht. 2 ♫
Stille nacht. 3 A ♫
Stille nacht. 3 B ♫
Stille nacht. 4 ♫
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. A
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. B
Suverlijke gheestelike liedeken 21 - In vreuchden is alle de werelt wijt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 21 - In vreuchden is alle de werelt wijt. B
Suverlijke leysen 01 - Met desen nieuwen jare. A
S¬Āsser die Glocken nie klingen. ♫
Suverlijke leysen 01 - Met desen nieuwen jare. B
Suverlijke leysen 02 - Een kindeken is ons gheboren. A
Suverlijke leysen 02 - Een kindeken is ons gheboren. B
Suverlijke leysen 03 - Laet ons met herten reyne. A
Suverlijke leysen 03 - Laet ons met herten reyne. B
Suverlijke leysen 04 - Waer is die dochter van Syon.
Suverlijke leysen 05 - O suver maecht van Ysrahel. A
Suverlijke leysen 05 - O suver maecht van Ysrahel. B
Suverlijke leysen 06 - Omnes nu laet ons Gode loven. A
Suverlijke leysen 06 - Omnes nu laet ons Gode loven. B
Suverlijke leysen 07 - Ons is geboren een kindekijn. A
Suverlijke leysen 07 - Ons is geboren een kindekijn. B
Suverlijke leysen 08 - Het was een maget uutvercoren. A
Suverlijke leysen 08 - Het was een maget uutvercoren. B
Suverlijke leysen 09 - Heer Jhesus Kerst van Nazarene.
Suverlijke leysen 10 - Puer natus in Bethleem.
Suverlijke leysen 11 - Puer nobis nascitur.
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. A
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. B
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. C
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. A
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. B
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. C
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. D
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. A
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. B
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. C
Suverlijke leysen 15 - Nu laet ons dancken ende loven. A
Suverlijke leysen 15 - Nu laet ons dancken ende loven. B
Te Bethlehem geboren.
Te Bethlehem is geboren. 1 ♫
Te Betlehem is geboren. 2 ♫
The first Nowell. ♫
The little drummer boy.
Tidings in Bethlehem. ♫
Toen G' Uw volk, vooruitgetogen. ♫
Toen God in Bethlehem. 1
Toen God in Bethlehem. 2 ♫
Toen ik bij mijn schaapjes lag. ♫
Toen Jezus in het kribje lag. ♫
Transeamus-'t is geboren het godd'lijk kind.
Ubi sunt gaudia. ♫
Uit liefde kwam de Heer op aard. ♫
Uit Oostenlande kwamen met offeranden. 1 A ♫
Uit Oostenlande kwamen met offeranden. 1 B ♫
Uit Oostenlande kwamen met offeranden. 2 A ♫
Uit Oostenlande kwamen met offeranden. 2 B ♫
Uit Uw hemel zonder grenzen. ♫
Uren, dagen, maanden, jaren - Oudejaarslied. 1 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren - Oudejaarslied. 2 ♫
Uw oordeel aan de Koning geeft. A ♫
Uw oordeel aan de Koning geeft. B ♫
Uw oordeel aan de Koning geeft. C ♫
Uyt Oostenlanden. A ♫
Uyt Oostenlanden. B ♫
Van vreugden ons alle die kinder zingen. ♫
Vanuit den Hemel daald' ik neer. ♫
Vanwaar zijt Gij gekomen. ♫
Veertig eeuwen van te voren. ♫
Verhef u vreugdezangen. ♫
Verheugt u, lieve christnen. ♫
Verschenen is de mildheid. ♫
Vol van pracht, vol van pracht. ♫
Vom Himmel hoch. ♫
Vrede zij u, spreekt de Kerstboom. ♫
Vrolijk, herders, komt vrij binnen. A ♫
Vrolijk, herders, komt vrij binnen. B ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. A ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. B ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. C ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. D ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. E ♫
Waar is de dochter van Sioen.
Waar eng'len en kind'ren van zingen. F ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. G ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. H ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. I ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. J ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. K ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. L ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. M ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. N ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. O ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. P ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. Q ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. R ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. S ♫
Waar eng'len en kind'ren van zingen. T ♫
Waer is die dochter van Syoen. ♫
Want een Kind is ons geboren. A ♫
Want een Kind is ons geboren. B ♫
Wat al de eeuwen saam verwachtten. ♫
Wat geen oog ooit had aanschouwd. ♫
Wat groot geluk is nu gekomen. ♫
Wat zang, wat klang. A ♫
Wat zang, wat klang. B ♫
Wat zang, wat klang. C ♫
Wat zingen die klokken met diepen klank. ♫
We wish you a merry Christmas. ♫
Wees mijn Koning, o Heer. 1 A ♫
Wees mijn Koning, o Heer. 1 B ♫
Wees mijn Koning, o Heer. 2 A ♫
Wees mijn Koning, o Heer. 2 B ♫
Wees niet bang. ♫
Welk een maar', o herderscharen. 2 ♫
Welk een maar', o herdersscharen. 1 ♫
What sweeter music. A
What sweeter music. B
Wie is er geboren. ♫
Wie zou 't wonder ooit doorgronden. ♫
Wiegelied der herders. ♫
Wij danken U, o Vader. ♫
Wij komen alle drie. ♫
Wij komen te zamen. 1
Wij komen tezamen. 2
Wij komen van 't Oosten. ♫
Wij komen van Oosten. ♫
Wijs mij de weg naar Bethlehem. ♫
Wijzen van 't Oosten, komt gij ons troosten. ♫
Wildi horen zingen. A ♫
Wildi horen zingen. B ♫
Zacht daalt de sneeuw. ♫
Ziet het wonder. A ♫
Ziet het wonder. B ♫
Zijt welkom, Juda's sterke Leeuw. A ♫
Zijt welkom, Juda's sterke Leeuw. B ♫
Zoete kindetje. ♫
- la Berline postiljon.

Deze website is van Songfinder en Jan de Boer! E-mail: songfinder(at)hotmail.comOntwerp en design: Stefan de Konink en Tom de Kok.