Songtekst Archief

Categorie Geestelijke liederen

Terug naar het categorie overzicht
Liedjes met een ♫ zijn inclusief bladmuziek.

Vink de liedjes aan die u zoekt.
Vul daarna uw emailadres hieronder in
en klik dan op aanvragen per e-mail.


'k Ben gered, 'k ben gered. ♫
'k Ben hier een vreemdeling. ♫
'k Ben nu gered en o zoo gelukkig. ♫
'k Bezocht een huis, waar 't nog maar pas. ♫
'k Breng mijn kleine gaven. ♫
'k Ga ter ruste, ik ben moe. 1 ♫
'k Ga ter ruste, ik ben moe. 2 ♫
'k Ga ter ruste, ik ben moe. 3 ♫
'k Gaf mijn alles op voor Jezus. A ♫
'k Gaf mijn alles op voor Jezus. B ♫
'k Geef mij zelf aan U volkomen. ♫
'k Geef mijn gaven. ♫
'k Heb een boodschap van den Heer. ♫
'k Heb geloofd en daarom zing ik. 2 ♫
'k Heb geloofd, en daarom zing ik. A 1 ♫
'k Heb geloofd, en daarom zing ik. B 1 ♫
'k Heb je lief met de liefde van de Heer. ♫
'k Heb kloppend reeds zoo lang gewacht. ♫
'k Heb vrede in mijn harte. ♫
'k Heb wachters op uwen muur gesteld. A ♫
'k Heb wachters op uwen muur gesteld. B ♫
'k Moet den Heiland met mij hebben. ♫
'k Open nu de deur mijns harten. ♫
'k Rust in mijns Heilands armen. A ♫
'k Rust in mijns Heilands armen. B ♫
'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen. 1 ♫
'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen. 2 ♫
'k Sluit mijn oogjes, 'k vouw mijn handjes. A ♫
'k Sluit mijn oogjes, 'k vouw mijn handjes. B ♫
'k Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes. 1 ♫
'k Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes. 2 ♫
'k Stel mijn vertrouwen op de Heer. ♫
'k Wensch, Heiland, U te volgen. ♫
'k Wil mijn Heiland steeds belijden. ♫
'k Wil U prijzen, o Heer. ♫
'k Wil U volgen, o mijn Heiland. ♫
'k Wil U volgen, U, mijn Heiland. ♫
'k Wil U volgen. A ♫
'k Wil U volgen. B ♫
'k Wil U, o God, mijn dank betalen. 1 ♫
'k Wil U, o God, mijn dank betalen. 2 ♫
'k Wil U, o God, mijn dank betalen. 3
'k Wil U, o God, mijn dank betalen. 4 ♫
'k Zal dan gedurig bij U zijn. ♫
'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien. ♫
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. 3 ♫
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. A 2 ♫
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. B 2 ♫
'k Zal eeuwig zingen. A 1 ♫
'k Zal eeuwig zingen. B 1 ♫
'k Zal maar steeds op Jezus hopen. ♫
'k Zal met mijn gansche hart Uw eer vermelden. 2 ♫
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden. A 1 ♫
'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden. B 1 ♫
'k Zal mijn Heiland zien. ♫
'k Zal strijden en winnen. ♫
'k Zegen U, Heer. A ♫
'k Zegen U, Heer. B ♫
'k Zie het land, waar de zon nimmer daalt. A 1 ♫
'k Zie het land, waar de zon nimmer daalt. A 2 ♫
'k Zie het land, waar de zon nimmer daalt. B 1 ♫
'k Zie het land, waar de zon nimmer daalt. B 2 ♫
's Heeren dag. A ♫
's Heeren dag. B ♫
's Heilands liefde. ♫
's Heren Hemelvaart. ♫
't Gebeurt soms, als 'k mijn weg hier ga. ♫
't Hart omhoog. A ♫
't Hart omhoog. B ♫
't Heelal is vol lof van U, o Heer. ♫
't Hijgend hert, der jacht ontkomen. 1 ♫
't Hijgend hert, der jacht ontkomen. 3 ♫
't Hijgend hert, der jacht ontkomen. A 2 ♫
't Hijgend hert, der jacht ontkomen. B 2 ♫
't Hoofd omhoog, de Heer zal komen. A ♫
't Hoofd omhoog, de Heer zal komen. B ♫
't Is alles voorbij, 't is alles voorbij. ♫
't Is middernacht, en in den hof buigt. ♫
't Is middernacht. ♫
't Is niet door kracht. A ♫
't Is niet door kracht. B ♫
't Is Paschen, 't is feeste. ♫
't Is Pasen. ♫
't Is soet en winst te sterven. 1 ♫
't Is soet en winst te sterven. A 2 ♫
't Is soet en winst te sterven. B 2 ♫
't Is Uwe zaak, o Hoofd en Heer. ♫
't Is vastentijd. ♫
't Is volbracht, zoo klonk aan 't kruishout. ♫
't Kan zijn in den morgen. A ♫
't Kan zijn in den morgen. B ♫
't Licht straalt van verre. A ♫
't Licht straalt van verre. B ♫
't Lof van Liefde. A ♫
't Lof van Liefde. B ♫
't Ontbreekt u nog aan vrede. ♫
't Oude jaar is heengegaan. A ♫
't Oude jaar is heengegaan. B ♫
't Scheepke onder Jezus hoede. 1 ♫
't Scheepke onder Jezus' hoede. 2 ♫
't Scheepken onder Jezus' hoede. 3 ♫
't Scheepken onder Jezus' hoede. 4 ♫
't Was op een Witte Donderdag. A ♫
't Was op een Witte Donderdag. B ♫
't Was op een witten Donderdag. A ♫
't Was op een witten Donderdag. B ♫
't Zal alles verkwijnen. ♫
't Zal toch eenmaal Lente zijn. A ♫
't Zal toch eenmaal Lente zijn. B ♫
't Zij vreugde mijn deel is. ♫
't Zijn blaad'ren, kaf en nergens vrucht. ♫
1, 2, 3 - Elly en Rikkert. B ♫
7 x 70 - Elly en Rikkert. ♫
A B C - Elly en Rikkert. ♫
1, 2, 3 - Elly en Rikkert. A ♫
A new creation. ♫
Aan 's hoogtij dis in plecht'ge stond.
Aan de Onbevlekte Moedermaagd.
Aan de Zoete Lieve Vrouw.
Aan Den H. Antonius.
Aan den H. Jozef.
Aan des Heilands voeten wachtend. ♫
Aan des Heilands voeten. ♫
Aan God komt de lof toe voor eeuwig. ♫
Aan Hem die gezeten is op de troon. ♫
Aan Hem, de Ene, Alwijze God. ♫
Aan het Lam Gods op de troon. ♫
Aan mij gegeven. A ♫
Aan mij gegeven. B ♫
Aan onzen God en Vader. ♫
Aan U zij de glorie. ♫
Aan u zij, jongbekeerden. ♫
Aan u, koninginne.
Aan U, o Koning der eeuwen. 1
Aan U, o Koning der eeuwen. 2 A ♫
Aan U, o Koning der eeuwen. 2 B ♫
Aanbiddend zien wij op U. ♫
Aanschouw des Heilands wonden. ♫
Aanschouw het dierbaar Lam van God. ♫
Aanschouw, aanschouw het Lam van God. ♫
Aanvaard onze dank. ♫
Aanvangsbede. 1 ♫
Aanvangsbede. 2 A ♫
Aanvangsbede. 2 B ♫
Aanvangsbede. Onze Vader daar omhoog. ♫
Aanvangslied. Zie, hier staan wij voor Uw oogen. ♫
Abba, Vader, U alleen. ♫
Abide with me.
Abraham, de gelovige. A ♫
Abraham, de gelovige. B ♫
Abraham. A ♫
Abraham. B ♫
Acclamaties bij psalmen en gezangen. ♫
Acclamaties na de Consecratie. ♫
Acclamaties op de Voorbeden. ♫
Acclamaties op het Evangelie. ♫
Ach, blijf met Uw genade. 1 ♫
Ach, blijf met Uw genade. 2 ♫
Ach, blijf met Uw genade. 3 ♫
Ach, blijf met Uw genade. 4 ♫
Ach, blijf met Uw genade. 5 ♫
Ach, blijf met Uw genade. 6 ♫
Achter gouden wolkgordijnen. A ♫
Achter gouden wolkgordijnen. B ♫
Adieu natuerlijc leven mijn. ♫
Adoro te devote. 2 A ♫
Adoro te devote. 2 B ♫
Adoro te devote. 2 C ♫
Adoro te devote. 2 D ♫
Advent is dromen. A ♫
Advent is dromen. B ♫
Advent. ♫
AdĀ¢ro te. 1 A
AdĀ¢ro te. 1 B
Aendachtigh liedeken. ♫
Afgedwaald van den Heiland. A ♫
Afgedwaald van den Heiland. B ♫
Afscheid aan het woud. A ♫
Afscheid aan het woud. B ♫
Agnus Dei. 1 ♫
Agnus Dei. 2 ♫
Agnus Dei. 3 ♫
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't. ♫
Akte van geloof.
Al den weg leidt mij mijn Heiland. ♫
Al is eng ook de poort. ♫
Al mijn twijfel geef ik Jezus. A ♫
Al mijn twijfel geef ik Jezus. B ♫
Al rolt de zee, al loeit de wind. A ♫
Al rolt de zee, al loeit de wind. B ♫
Al te zaam, al te zaam. ♫
Al waren je zonden als scharlaken - Elly en Rikkert. A ♫
Al waren je zonden als scharlaken - Elly en Rikkert. B ♫
Al waren mijn knikkers robijn en saffier. ♫
AlabarĀ‚. ♫
All o' God's chillun got a song. ♫
All over the world. ♫
Alle englen prijzen. ♫
Alle roem is uitgesloten. A ♫
Alle roem is uitgesloten. B ♫
Alle volken, klapt in de handen. ♫
Alle volken, looft de Heere. ♫
Alleluia, alle landen juich Hem toe. ♫
Alleluia, dank U Vader. ♫
Alleluia, de blijde toon. ♫
Alleluia, den blijden toon. 1 ♫
Alleluia, den blijden toon. 2 ♫
Alleluia, eer, macht en lof aan God onze Heer. ♫
Alleluia, glorie aan God in de hoge. A ♫
Alleluia, glorie aan God in de hoge. B ♫
Alleluia, glorie aan God in de hoge. C ♫
Alleluia, glorie alleluia. A ♫
Alleluia, glorie alleluia. B ♫
Alleluia, ja dank de verrezen Heer. ♫
Alleluia, Jezus is Heer. 1 ♫
Alleluia, Jezus is Heer. 2 ♫
Alleluia, Jezus leeft. ♫
Alleluia, kom tot Jezus. ♫
Alleluia, laat ons zingen en juichen. ♫
Alleluia, loof Gods wond're daden. ♫
Alleluia, loof nu de Heer. A ♫
Alleluia, loof nu de Heer. B ♫
Alleluia, mijn Vader. ♫
Alleluia, prijs de Heer. ♫
Alleluia, prijst nu de Heer. ♫
Alleluia, Uw liefde draagt mij. A ♫
Alleluia, Uw liefde draagt mij. B ♫
Alleluia, voor de Heer. ♫
Alleluia, wij heffen het aan. ♫
Alleluia, wij zijn kinderen Gods. ♫
Alleluia. 1 ♫
Alleluia. 2 ♫
Alleluia. 3
Alleluia. 4 ♫
Alleluia. 5 ♫
Alleluja, den blijden toon. 3 ♫
Alleluja. 1 ♫
Alleluja. 2 ♫
Allen willen gaarne eenmaal. A ♫
Allen willen gaarne eenmaal. B ♫
Allerzoetste lieve Vrouwe. A ♫
Allerzoetste lieve Vrouwe. B ♫
Alles heeft de Here God gemaakt - Elly en Rikkert. A ♫
Alles heeft de Here God gemaakt - Elly en Rikkert. B ♫
Alles looft U. ♫
Alles van Boven. A ♫
Alles van Boven. B ♫
Alles wat adem heeft - Elly en Rikkert. ♫
Alles wat in mij is zingt heilig. ♫
Alles wel. ♫
Alles, wat adem heeft, love den Heere. ♫
Alles, wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. ♫
Alma Redemptoris Mater. A 2 ♫
Alma Redemptoris Mater. B 2 ♫
Alma Redemptoris Mater. C 2 ♫
Alma Redemptoris Mater. D 2 ♫
Alma RedemptĀ¢ris Mater. A 1
Alma RedemptĀ¢ris Mater. B 1
Almachtig God, U loven wij. ♫
Almachtige, algoede Heer. A ♫
Almachtige, algoede Heer. B ♫
Almachtige, verheven Heer. ♫
Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt. A ♫
Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt. B ♫
Als Bethlehem geen plaats meer heeft. A ♫
Als Bethlehem geen plaats meer heeft. B ♫
Als boten uit het niets. ♫
Als de avondscheemring daalt. A ♫
Als de avondscheemring daalt. B ♫
Als de dag met gouden glans. ♫
Als de Heiland zal verschijnen. ♫
Als de levensstormen woeden. ♫
Als de morgenster verrijst. A ♫
Als de morgenster verrijst. B ♫
Als de Ziele luistert. A ♫
Als de Ziele luistert. B ♫
Als de Ziele luistert. C ♫
Als de Zone Gods de eng'len uitzendt. A ♫
Als de Zone Gods de eng'len uitzendt. B ♫
Als een hert dat verlangt naar water. ♫
Als een wijngaard. A ♫
Als een wijngaard. B ♫
Als g' in nood gezeten. 1 ♫
Als g' in nood gezeten. 2 ♫
Als g' in nood gezeten. 4 ♫
Als ge in nood gezeten. 3 ♫
Als geliefden van ons gaan. ♫
Als gij 's avonds rustig neerligt. ♫
Als Gods Geest waarlijk in ons woont. ♫
Als hier al 't werk voor den Heer is volbracht. A ♫
Als hier al 't werk voor den Heer is volbracht. B ♫
Als hier op aarde mijn werk is gedaan. A ♫
Als hier op aarde mijn werk is gedaan. B ♫
Als ik des Heilands kruis aanschouw. ♫
Als ik maar weet. 1 ♫
Als ik maar weet. 2 ♫
Als ik maar weet. 3 A ♫
Als ik maar weet. 3 B ♫
Als je bidt - Elly en Rikkert. A ♫
Als je bidt - Elly en Rikkert. B ♫
Als je geen liefde hebt voor elkaar. A ♫
Als je geen liefde hebt voor elkaar. B ♫
Als je liefde hebt onder elkaar - Elly en Rikkert. ♫
Als Jesus in zijn majesteit. A ♫
Als Jesus in zijn majesteit. B ♫
Als kaarsjes in de nacht. 1 ♫
Als kaarsjes in de nacht. 2 ♫
Als men vrienden tegenkomt op straat. A ♫
Als men vrienden tegenkomt op straat. B ♫
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. A ♫
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit. B ♫
Als Samuel. ♫
Als sterk gij wilt zijn. A ♫
Als sterk gij wilt zijn. B ♫
Als trouwe oogstlien gaan wij voort. A ♫
Als trouwe oogstlien gaan wij voort. B ♫
Als uw leven is gedaan. ♫
Als wij eens al te samen daar boven. A ♫
Als wij eens al te samen daar boven. B ♫
Als wij van hier gaan scheiden. ♫
Altijd blij, altijd blij. ♫
Amazing grace. 1
Amazing grace. 2 ♫
Amen, amen, al te zamen. ♫
Amen, amen, alleluia. ♫
Amen, Vader, op Uw paden. 2 ♫
Amen, Vader, op Uw paden. A 1 ♫
Amen, Vader, op Uw paden. B 1 ♫
Amos, de boer uit Tekoa. A ♫
Amos, de boer uit Tekoa. B ♫
Andante. Batiste. A ♫ zonder tekst
Andante. Batiste. B ♫ zonder tekst
Andante. Batiste. C ♫ zonder tekst
Arme zondaar, arme zondaar. ♫
Asperges me. A ♫
Asperges me. B ♫
AttĀ‚nde DĀ¢mine.
Aurora lucis rutilat. ♫
Ave Maria, Maged rein. A ♫
Ave Maria, Maged rein. B ♫
Ave Maria, zoete Maagd. ♫
Ave Maria. 1
Ave Maria. 3 ♫
Ave Maria. A 2 ♫
Ave Maria. B 2 ♫
Ave Maria. C 2 ♫
Ave Maria. D 2 ♫
Ave regina caelĀ¢rum. 1
Ave Regina Coelorum. A 2 ♫
Ave Regina Coelorum. B 2 ♫
Ave Regina Coelorum. C 2 ♫
Ave Regina Coelorum. D 2 ♫
Ave Verum Corpus. A 2 ♫
Ave Verum Corpus. B 2 ♫
Ave Verum Corpus. C 2 ♫
Ave Verum Corpus. D 2 ♫
Ave Verum Corpus. E 2 ♫
Ave verum. 1
Avond. A ♫
Avond. B ♫
Avond. Geurige lucht. A ♫
Avond. Geurige lucht. B ♫
Avondgebed. 'k Ga ter ruste, ik ben moe. ♫
Avondgebedje. Dank U, lieve Heertje. ♫
Avondgebedje. Lieve Heertje, 'k ga weer slapen. ♫
Avondgroet tot Maria.
Avondlied. 1 ♫
Avondlied. 2 ♫
Avondlied. De dag , door Uwe gunst ontvangen. ♫
Avondlied. Nu een avondlied gezongen. A ♫
Avondlied. Nu een avondlied gezongen. B ♫
Avondmaal. A ♫
Avondmaal. B ♫
Avondstemming. Beethoven. ♫ zonder tekst
Avondzang. 1
Avondzang. 2 ♫
Ballade van een ezel. A ♫
Ballade van een ezel. B ♫
Bartimeus, blinde man. A ♫
Bartimeus, blinde man. B ♫
Bartimeus, blinde man. C ♫
Bartimeus, blinde man. D ♫
BartimĀ‚us. A ♫
BartimĀ‚us. B ♫
Baruch ha-Shem Adonai. ♫
Battle hymn of the Republic. A ♫ Speed Music
Battle hymn of the Republic. B ♫ Speed Music
Battle hymn of the Republic. C ♫ Speed Music
Battle Hymn. ♫
Bede om wijsheid en kracht. ♫
Bede om wijsheid en liefde. ♫
Bede tot Jezus. A ♫
Bede tot Jezus. B ♫
Bede tot Jezus. C ♫
Bede voor de koningin. A ♫
Bede voor de koningin. B ♫
Bede voor de koningin. C ♫
Bede voor het Vaderland. ♫
Bede voor IsraĀ‰l. ♫
Bede. Als Christus de Heer tot menschen zich buigt. ♫
Bede. Heere Jezus, Vredevorst. A ♫
Bede. Heere Jezus, Vredevorst. B ♫
Bede. Uit Uw hooge hemelwoning. A ♫
Bede. Uit Uw hooge hemelwoning. B ♫
Bede. Wij smeeken hier te zamen. ♫
Beden. Litanie. ♫
Behoud Uw werk, o Heer. ♫
Bekeer uw hart. ♫
Bekrans met loof u vrij den schedel. A ♫
Bekrans met loof u vrij den schedel. B ♫
Bemoediging. God is en blijft getrouw. ♫
Bemoediging. Werp op God uw bekommernis. ♫
Benedictus - Simon & Garfunkel.
Beter te geven dan te ontvangen. ♫
Bethel. A ♫
Bethel. B ♫
Beurtzang II uit psalm 103. ♫
Beurtzang uit psalm 126. ♫
Beveel gerust Uw wegen. 1 ♫
Beveel gerust Uw wegen. 2 ♫
Bewaar ons Heer terwijl wij slapen. ♫
Bij de heilige doop. ♫
Bij des avonds vreedzaam zwijgen. ♫
Bij het gebed. A ♫ zonder tekst
Bij het gebed. B ♫ zonder tekst
Bij het kruis van Golgotha. 1 ♫
Bij het kruis van Golgotha. 2 ♫
Bij Jezus' kruis. ♫
Bijna bewogen door 't heilig woord. ♫
Blaast de bazuin, gij christenen. A ♫
Blaast de bazuin, gij christenen. B ♫
Blaast de bazuin, o gij wachters. A ♫
Blaast de bazuin, o gij wachters. B ♫
Blij, blij, blij, zoo blij van hart kan 'k zingen. ♫
Blijf bij mij Heer. 1
Blijf bij mij Heer. 3 ♫
Blijf bij mij, Heer. 2 ♫
Blijf bij mij. A ♫
Blijf bij mij. B ♫
Blijf bij ons Heer. 1 ♫
Blijf bij ons, Heer. 2 ♫
Blijf in Mij, Ik blijf in u. ♫
Blijf met mij, Heer. ♫
Blijf met mij. A ♫
Blijf met mij. B ♫
Blijf mij nabij. ♫
Blijf niet staren. ♫
Blijf ons nabij. ♫
Blijf steeds gelooven, de Heer is nabij. ♫
Blijvend in Jezus. A ♫
Blijvend in Jezus. B ♫
Bouw op God en wacht Zijn zegen. A ♫
Bouw op God en wacht Zijn zegen. B ♫
Boven de starren daar zal het eens lichten. ♫
Boven de starren en 's hemels boog. ♫
Breek Gij het levensbrood. ♫
Breng eer en glorie aan het Lam. A ♫
Breng eer en glorie aan het Lam. B ♫
Breng mij nader, nader, nader. ♫
Broeder, zeg, zien wij u weder. ♫
Broeders, komt, bidden w' om zegen. A ♫
Broeders, komt, bidden w' om zegen. B ♫
Bron van ons leven. ♫
Buig niet voor verzoeking. ♫
Buiten U, o Heer. ♫
Cantate Domino-Alleluia. ♫
Cantate Domino. ♫
Christ be beside me. A ♫
Christ be beside me. B ♫
Christe, Du bist licht ende dag. ♫
Christe, waarachtig pelikaan. A ♫
Christe, waarachtig pelikaan. B ♫
Christo Confixus sum. A ♫
Christo Confixus sum. B ♫
Christo Confixus sum. C ♫
Christus aan het kruis. ♫
Christus de Heer is opgestaan. 1 ♫
Christus de Heer is opgestaan. 2 ♫
Christus die verrezen is. ♫
Christus heeft overwonnen. ♫
Christus is in ons de bron. ♫
Christus is opgestaan. 1 ♫
Christus is opgestaan. 2 ♫
Christus is opgestanden. 1 ♫
Christus is opgestanden. 2 ♫
Christus is opgestanden. 3 A ♫
Christus is opgestanden. 3 B ♫
Christus is opgestanden. 4
Christus is opgestanden. 5 ♫
Christus is opgestanden. 6 ♫
Christus Koning. ♫
Christus verrezen. ♫
Christus vincit.
Christus wees naast mij. ♫
Christus, onze Heer, verrees. ♫
Collecteliedje. ♫
Communieliedeken. Nu laet mijn tranen stromen. ♫
Communio.
Coule, Jourdain, Coule. ♫
Credo I. A ♫
Credo I. B ♫
Credo I. C ♫
Credo III. A ♫
Credo III. B ♫
Credo III. C ♫
Credo III. D ♫
Credo III. E ♫
CĀ‚lĀ‚brons sans cesse. ♫
Da pacem, Domine. ♫
Daal als in tijden. ♫
Daal met Uwen Geest ter neder. ♫
Daal' bij 't huiswaarts gaan. ♫
Daal, Schepper, Heil'ge Geest, daal af. ♫
Daalt omlaag, gij offereng'len. A ♫
Daalt omlaag, gij offereng'len. B ♫
Daar bloeide ene lelie. 1
Daar bloeide ene lelie. 2 ♫
Daar boven is een heerlijk oord. ♫
Daar boven juicht een groote schaar. 3 ♫
Daar boven juicht een grote schaar. 1 ♫
Daar boven juicht een grote schaar. 2 ♫
Daar boven, daar boven. ♫
Daar ginds op de banken. ♫
Daar is een heerlijk Vaderland. ♫
Daar is een Helper, groot van kracht. ♫
Daar is hij, daar is hij, de lief'lijke Mei. ♫
Daar is redding in het bloed. ♫
Daar is verlossing in het bloed. ♫
Daar is zonneschijn heden in mijn ziel. ♫
Daar juicht een toon. 1 ♫
Daar juicht een toon. 2 ♫
Dan nog. ♫
Daar juicht een toon. 3 ♫
Daar juicht een toon. 4 ♫
Daar juicht een toon. 5 ♫
Daar komt de lieve lente. A ♫
Daar komt de lieve lente. B ♫
Daar komt hij aangetreden. ♫
Daar kwam een rijsje groeien. A ♫
Daar kwam een rijsje groeien. B ♫
Daar kwam tot Jezus gevloden. A ♫
Daar kwam tot Jezus gevloden. B ♫
Daar nu het feest van Pasen is. 1 ♫
Daar nu het feest van Pasen is. 2 ♫
Daar nu het feest van Pasen is. 3 ♫
Daar nu het feest van Pasen is. 4 ♫
Daar nu het feest van Pasen is. 5 ♫
Daar ruischt langs de wolken. 3 ♫
Daar ruischt over d' aarde. A ♫
Daar ruischt over d' aarde. B ♫
Daar staat iemand aan de deur. ♫
Daar waar liefde heerst. ♫
Dag aan dag viel manna neer. ♫
Dag van oordeel en beslissing. ♫
DaniĀ‰l in de leeuwekuil. A ♫
DaniĀ‰l in de leeuwekuil. B ♫
DaniĀ‰l in de leeuwekuil. C ♫
Dank aan de Vader. ♫
Dank U Heer, voor deze dag. ♫
Dank U mijn God. ♫
Dank U voor deze nieuwe morgen. ♫
Dank, Vader. ♫
Dankkoor. Dank o Heer voor 't heil. ♫
Danklied. Rijz' opwaarts naar boven. 1 ♫
Danklied. Rijz' opwaarts naar boven. 2 ♫
Dankt nu den Heer voor al Zijn zegeningen. ♫
Dankt nu, dankt de Heer. ♫
Dankt, dankt de Heer. 1 ♫
Dankt, dankt de Heer. 3 ♫
Dankt, dankt den Heer. 2 ♫
Dankt, dankt den Heer. 4 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 1 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 2
Dankt, dankt nu allen God. 3 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 4 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 5 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 6 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 7 A ♫
Dankt, dankt nu allen God. 7 B ♫
Dankt, dankt nu allen God. 8 ♫
Dankt, dankt nu allen God. 9 A ♫
Dankt, dankt nu allen God. 9 B ♫
Dankzegging. ♫
Dans nu van vreugde. ♫
Dat 's Heeren liefde bij u woon'. A ♫
Dat 's Heeren liefde bij u woon'. B ♫
Dat de Glorie van de Heer voor eeuwig blijft. ♫
Dat geldt mij, ja, ook mij. ♫
Dat ik Jezus toebehoor. ♫
Dat ons loflied vroolijk rijze. 1 ♫
Dat ons loflied vroolijk rijze. 2 ♫
Dat U ons delen laat in de jubel. ♫
Dat Uw genade, Heer. ♫
Dat wij volstromen. ♫
Dat woord waarin. ♫
Dat, Heere Jezus, Uw gena. ♫
Dauwt, hemelen van boven. A ♫
Dauwt, hemelen van boven. B ♫
David, de herdersjongen. ♫
David, speel nog eens voor mij. A ♫
David, speel nog eens voor mij. B ♫
David. ♫
Day by day - DC Talk. A 1 ♫
Day by day - DC Talk. B 1 ♫
Day by day - DC Talk. C 1 ♫
Day by day. A 2 ♫ Speed Music
Day by day. B 2 ♫ Speed Music
De aarde was nog plat. ♫
De adem van de Geest. A ♫
De adem van de Geest. B ♫
De arke des behouds. ♫
De banier van het kruis. A ♫
De banier van het kruis. B ♫
De Bijbel. 1 A ♫
De Bijbel. 1 B ♫
De Bijbel. 2 ♫
De blijde boodschap. A ♫
De blijde boodschap. B ♫
De blinde bedelaar. A ♫
De blinde bedelaar. B ♫
De bruiloft te Kana. A ♫
De bruiloft te Kana. B ♫
De dag des Heeren. A ♫
De dooden. A ♫
De dag des Heeren. B ♫
De dag des Heeren. C ♫
De dag door Uwe gunst ontvangen. 1
De dag, door Uwe gunst ontvangen. 2 ♫
De dienst van Jezus. A ♫
De dienst van Jezus. B ♫
De dierbare Heiland is nabij. 1 ♫
De dierbare Heiland is nabij. 2 ♫
De dooden. B ♫
De dooden. C ♫
De doortocht. ♫
De eer des Heeren. A ♫
De eer des Heeren. B ♫
De Engel des Heren. ♫
De fabel van Jothan. A ♫
De fabel van Jothan. B ♫
De gaven der kinderen. A ♫
De gaven der kinderen. B ♫
De Geest des Heren daalt neder. ♫
De Geest strijdt, o zondaar. ♫
De Geest van Glorie. A ♫
De Geest van Glorie. B ♫
De genade onzes Heer Jezus Christus. ♫
De genade van den Heer Jezus Christus. ♫
De goede strijd. ♫
De groote Schepper aller dingen. ♫
De heer die leeft. ♫
De Heer heeft mij gezien. ♫
De Heer in zijnen troon. A ♫
De Heer in zijnen troon. B ♫
De Heer is mijn Herder. 1 ♫
De Heer is mijn Herder. 2 ♫
De Heer is mijn Herder. 3 ♫
De Heer is mijn Herder. 4 ♫
De Heer is mijn Herder. 5 ♫
De Heer is mijn Herder. 6 ♫
De Heer is mijn licht. ♫
De Heer is mijn sterkte en mijn kracht. A ♫
De Heer is mijn sterkte en mijn kracht. B ♫
De Heer is onze Steun en Staf. ♫
De Heer is trouw. ♫
De Heer is waarlijk opgestaan. ♫
De Heer kent al de Zijnen. 1 ♫
De Heer kent al de Zijnen. 3 ♫
De Heer kent al de Zijnen. A 2 ♫
De Heer kent al de Zijnen. B 2 ♫
De Heer leeft in ons. ♫
De Heer van zorgenvrij. A ♫
De Heer van zorgenvrij. B ♫
De Heer zal komen, ja weldra. A ♫
De Heer zal komen, ja weldra. B ♫
De Heer zeeg'ne en behoede ons. ♫
De Heer zegene u en Hij behoede u. ♫
De Heer zegene u. ♫
De Heer zij geprezen, omdat ik kan lezen. ♫
De Heer, die in de hemel woont. 1 ♫
De Heer, die in de hemel woont. 3 ♫
De Heer, die in den hemel woont. 2 ♫
De Heere roept, de Heer roept ons te zamen. ♫
De Heere zeeg'ne u. ♫
De heerlijkheid des Heren. ♫
De Heiland is mijn steun en staf. ♫
De Heiland stierf voor ons aan 't kruis. A ♫
De Heiland stierf voor ons aan 't kruis. B ♫
De Heiland verrees uit 't donkere graf. ♫
De heilige stad. 1
De Heilige Stad. A 2 ♫
De Heilige Stad. A 3 ♫
De Heilige Stad. B 2 ♫
De Heilige Stad. B 3 ♫
De Heilige Stad. C 2 ♫
De Heilige Stad. C 3 ♫
De Heilige Stad. D 3 ♫
De Hemel gaat open. ♫
De hemel mag horen. ♫
De herder. ♫
De herders ging een engel voor. ♫
De Here is mijn Herder. ♫
De herfst is aangekomen. ♫
De kamerling van Morenland. ♫
De kinderen zingen wat goed is en waar. ♫
De komst van de Zoon des Mensen - Elly en Rikkert. A ♫
De komst van de Zoon des Mensen - Elly en Rikkert. B ♫
De koningin van Scheba en koning Salomo. A ♫
De koningin van Scheba en koning Salomo. B ♫
De koningin van Sheba. A ♫
De koningin van Sheba. B ♫
De Koningsvanen trekken op. ♫
De laatste kans. A ♫
De laatste kans. B ♫
De laatste mijl. A ♫
De laatste mijl. B ♫
De laatste strijd. ♫
De Levende zegene en behoede u. ♫
De Levensvorst. ♫
De lief'lijke nacht. ♫
De Lindeboom. A ♫
De Lindeboom. B ♫
De lof en de heerlijkheid. ♫
De lofzang klimt uit Sions zalen. 1 ♫
De lofzang klimt uit Sions zalen. A 2 ♫
De lofzang klimt uit Sions zalen. B 2 ♫
De lofzang van Simeon. ♫
De macht van Jezus' liefde. ♫
De Meester is wachtend op u. ♫
De Mei. A ♫
De Mei. B ♫
De Mei. C ♫
De Moeder der schone voleinding. ♫
De morgen, de morgen heeft goud in den mond. ♫
De muren van Jericho - Elly en Rikkert. A ♫
De muren van Jericho - Elly en Rikkert. B ♫
De muren van Jericho. ♫
De Naam Jezus. 1 A ♫
De Naam Jezus. 1 B ♫
De naam Jezus. 2 A ♫
De naam Jezus. 2 B ♫
De naam van Jezus. ♫
De nacht is heen gevlogen. ♫
De nacht loopt ten einde. ♫
De nacht vlood heen 't is helder dag. ♫
De ontslapenen. ♫
De Opstanding. ♫
De oude rekening is voldaan. A ♫
De oude rekening is voldaan. B ♫
De pelgrimsreis voert naar 't huis van den Vader. ♫
De plaats des gebeds. A ♫
De plaats des gebeds. B ♫
De plaats des gebeds. C ♫
De plaats des gebeds. D ♫
De poorten van paarlen. A ♫
De poorten van paarlen. B ♫
De reiziger - Elly en Rikkert Zuiderveld.
De rijke jongen. A ♫
De rijke jongen. B ♫
De Rozenkrans. A ♫
De Rozenkrans. B ♫
De Saul van Tarsus. A ♫
De Saul van Tarsus. B ♫
De schapen luisteren naar een stem. A ♫
De schapen luisteren naar een stem. B ♫
De schitterende Godsstad. A ♫
De schitterende Godsstad. B ♫
De stem van God. A ♫
De stem van God. B ♫
De steppe zal bloeien. 1 ♫
De steppe zal bloeien. A 2 ♫
De steppe zal bloeien. B 2 ♫
De sterren zijn verzwonden. ♫
De toekomst van Christus. A ♫
De toekomst van Christus. B ♫
De tortelduive hoord' ik weenen. ♫
De tortelduive hoorde ik weenen. A ♫
De tortelduive hoorde ik weenen. B ♫
De trouwe Heiland is nabij. ♫
De twaalf getallen. ♫
De twaalfjarige Jezus. A ♫
De twaalfjarige Jezus. B ♫
De Vader geeft. A ♫
De Vader geeft. B ♫
De vloed van vĀ¢Ā¢r de tijd. ♫
De vogeltjes zingen zo blijde hun lied. ♫
De Vogeltjes. A ♫
De Vogeltjes. B ♫
De Vogeltjes. C ♫
De Vorst der glorie komt. ♫
De vrede zij met ons. ♫
De vreugde des Heren is mijn kracht. ♫
De vrijgekochten van de Heer. ♫
De wereld zingt Gods lof. ♫
De wind des Geestes. A ♫
De wind des Geestes. B ♫
De wind des Geestes. C ♫
De wind en de zee. A ♫
De wind en de zee. B ♫
De Zaaier. 1 ♫
De zaaier. 2 A ♫
De zaaier. 2 B ♫
De zegen. ♫
De zon met haar stralen. ♫
De zorg des Heeren geeft ons de kleeren. ♫
De zuiverlijkste reinste maagd. A ♫
De zuiverlijkste reinste maagd. B ♫
Den Christus Koning. A ♫
Den Christus Koning. B ♫
Den hoogen God alleen zij d' eer. ♫
Den Heer zij dank voor spijs en drank. ♫
Denk, lieve vriend, aan den tijd van weleer. A ♫
Denk, lieve vriend, aan den tijd van weleer. B ♫
Dertien verzen over Jozefs ongeluk. A ♫
Dertien verzen over Jozefs ongeluk. B ♫
Des Heeren Huis. ♫
Des Heilands lijden. ♫
Des morgens, als de zon ontwaakt. A ♫
Des morgens, als de zon ontwaakt. B ♫
Deze met hun witte kleed'ren. ♫
Deze spijze, groot van prijze. ♫
Deze wereld omgekeerd. ♫
Die alder soetste Jesus. ♫
Die chaos schiep tot mensenland. ♫
Die hier om Jezus' wille verlaten. ♫
Die mij droeg op adelaarsvleugels. ♫
Die naar menselijke gewoonte. A ♫
Die naar menselijke gewoonte. B ♫
Die naar menselijke gewoonte. C ♫
Die naar menselijke gewoonte. D ♫
Die naar menselijke gewoonte. E ♫
Die naar menselijke gewoonte. F ♫
Die rechtens God gelijk. ♫
Diep in mijn hart weerklinkt een heerlijk lied. ♫
Diep, diep in de zee. ♫
Dierb're Heer Jezus. ♫
Dierb're Heiland, met Uw bloed. ♫
Dierb're Heiland, mijn Verlosser. ♫
Dierb're Heiland, ons verlangen. ♫
Dierb're Heiland, onze zangen. ♫
Dierb're Heiland, zie ons komen. ♫
Dimissio. 1 ♫
Dimissio. 2 ♫
Dimissio. 3 ♫
Dit huis van steen en woord. ♫
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 1
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 2 ♫
Dit is de dag, die God ons schenkt. ♫
Dit is de dag. ♫
Dit is het Evangeliewoord. ♫
Dit is het lied van Gideon. A ♫
Dit is het lied van Gideon. B ♫
Dit is mijn gebod. ♫
Dit lied gaat over Jezus. A ♫
Dit lied gaat over Jezus. B ♫
Dochter Sions, wees verblijd. ♫
Dochter Sions, wees verheugd. ♫
Doe wat olie in mijn lamp. ♫
Doet de wapenrusting aan. A ♫
Doet de wapenrusting aan. B ♫
Domine salvam fac. ♫
Dona nobis pacem. 1 ♫
Dona nobis pacem. 2 ♫
Dona nobis pacem. 3 ♫
Dona nobis pacem. 4 ♫
Dona nobis pacem. Mozart. ♫ zonder tekst
Doodslaap wacht ons niet voor immer. ♫
Doop met Uw Geest. ♫
Dooplied. God heeft ons gegeven. A ♫
Dooplied. God heeft ons gegeven. B ♫
Dooplied. Jouw leven staat aan het begin. A ♫
Dooplied. Jouw leven staat aan het begin. B ♫
Dooplied. Toen Mozes was geboren. ♫
Door een blik op het kruis. ♫
Door gena wordt ied're schuld betaald. ♫
Door Jezus' sterven gaf Hij den mensch macht. ♫
Dorstigen, komt tot de waat'ren. A ♫
Dorstigen, komt tot de waat'ren. B ♫
Down by the river-side. 2 ♫
Dra komt de bruidegom. ♫
Draag uw Bijbel bij u. A ♫
Draag uw Bijbel bij u. B ♫
Dreigend woeden wind en golven. A ♫
Dreigend woeden wind en golven. B ♫
Dreunen zal eens het feestgeluid. ♫
Drie-Koningen-Liet. A ♫
Drie-Koningen-Liet. B ♫
Driemaal heilig. ♫
DrieĀ‰nigheid. ♫
Duisternis troonde hoog verheven. ♫
Duizend stemmen. ♫
Duizendschoon. A ♫
Duizendschoon. B ♫
Durf 't goede te doen. A ♫
Durf 't goede te doen. B ♫
Durf dan God vertrouwen. ♫
Ecce panis AngelĀ¢rum.
Ecoute les agneaux. ♫
Tractus.
Een breede weg, in 't aanzien grootsch. ♫
Een gebed. O Vader, voor Uw liefde. ♫
Een gloed van duizend rozen. ♫
Een heel verhaal met dromen. A ♫
Een heel verhaal met dromen. B ♫
Een hoofdje is op mijn hals geplant. ♫
Een huis van hout, een huis van steen. ♫
Een is ene. ♫
Een jongeling wandelde in d' avondstond. A ♫
Een jongeling wandelde in d' avondstond. B ♫
Een korte wijl, dan komt de Heer. A ♫
Een korte wijl, dan komt de Heer. B ♫
Een kruis met rozen. A ♫
Een kruis met rozen. B ♫
Een kruis met rozen. C ♫
Een kruis met rozen. D ♫
Een lammetje ging dwalen. ♫
Een land in onweer verward. ♫
Een leeuwerik heeft gevonden. ♫
Een licht straalt uit den hooge. ♫
Een licht, een bloem, een lied. ♫
Een lied van David. A ♫
Een lied van David. B ♫
Een luister straalt van 't bijbelblad. ♫
Een melaatsche had eens. A ♫
Een melaatsche had eens. B ♫
Een mens te zijn op aarde. 1 ♫
Een mens te zijn op aarde. 2 ♫
Een moeder nam afscheid. A ♫
Een moeder nam afscheid. B ♫
Een nieuw gebod geef Ik aan u. ♫
Een nieuw Jeruzalem. ♫
Een nieuwe lente. A ♫
Een nieuwe lente. B ♫
Een pelgrim ben ik hier op aard. ♫
Een reiner Maagd en zag ik niet. ♫
Een rijke bron van zegen. ♫
Een schoot van ontferming. ♫
Een trouwe vriend woont in de hemel. 1 ♫
Een trouwe Vriend woont in de hemel. 2 ♫
Een trouwe Vriend woont in den hemel. 3 ♫
Een vader vroeg zijn oudste zoon. A ♫
Een vader vroeg zijn oudste zoon. B ♫
Een vaste burcht is onze God. 1 ♫
Een vaste burcht is onze God. 2 A ♫
Een vaste burcht is onze God. 2 B ♫
Een vaste Burcht is onze God. 3 ♫
Een vaste burcht is onze God. 4 A ♫
Een vaste burcht is onze God. 4 B ♫
Een vaste burg is onze God. 1 ♫
Een vaste burg is onze God. 2 ♫
Een vaste burg is onze God. 3 ♫
Een vaste burg is onze God. 4 ♫
Een vaste burg is onze God. 5 ♫
Een zegen voor u. ♫
Eenmaal mochten kind'ren rondom Jezus staan. ♫
Eens als de bazuinen. ♫
Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. 1 ♫
Eens brachten de moeders. 2 ♫
Eens kwam de Heer aan den Jordaan. ♫
Eens leefde ik ver van den Heer. ♫
Eens schalt een heldere bazuin. ♫
Eens vond ik, groot van waarde.
Eens zag ik in een droom. A ♫
Eens zag ik in een droom. B ♫
Eens zag ik in een droom. C ♫
Eens zal er vrede zijn. A ♫
Eens zal er vrede zijn. B ♫
Eens zullen wij met Jezus leven. A ♫
Eens zullen wij met Jezus leven. B ♫
Eenvoudig gelooven, het hart naar boven. ♫
Eer aan de Vader. 1 ♫
Eer aan de Vader. 2 ♫
Eer wij scheiden. ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 A ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 B ♫
Eere zij God, eere zij God. 1 C ♫
Eere zij U, Lam Gods, gebracht. ♫
Eerenkoning, in Uw woning. ♫
Elk uur, elk oogenblik. ♫
Elke dag met Jezus. ♫
En er viel een hemels dauwke. ♫
En prijst de Heer.
Engelen - Elly en Rikkert. A ♫
Engelen - Elly en Rikkert. B ♫
Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. 1 ♫
Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. 4 ♫
Er gaat door alle landen een trouwe Kindervrind. 2 ♫
Er gaat door alle landen een trouwe kindervrind. 3 ♫
Er is een bron, gevuld met bloed. A ♫
Er is een bron, gevuld met bloed. B ♫
Er is een heuvel ver van hier. 1 ♫
Er is een heuvel, ver van hier. A 2 ♫
Er is een heuvel, ver van hier. B 2 ♫
Er is een overheerlijk land. ♫
Er is een Rots der eeuwigheid. ♫
Er is een stad. ♫
Er is een woord waarvan ik zing. A ♫
Er is een woord waarvan ik zing. B ♫
Er is geen naam zoo rijk, zoo schoon. ♫
Er is gena voor u. ♫
Er is nog plaats tot ank'ren. ♫
Er is nog plaats, gaat uit in struik en heg. ♫
Er is uit dorre aarde. ♫
Er is weer hoop. A ♫
Er is weer hoop. B ♫
Er komen stroomen van zegen. ♫
Er prijkt een schoone Wijnstok. ♫
Er ruischt langs de wolken. 4 ♫
Er ruischt langs de wolken. A 3 ♫
Er ruischt langs de wolken. B 3 ♫
Er ruist langs de wolken. 1
Er ruist langs de wolken. 2 ♫
Er staat in onzen bijbel. A ♫
Er staat in onzen bijbel. B ♫
Er was eens een rijke man. A ♫
Er was eens een rijke man. B ♫
Er zijn Eng'len om ons heen. ♫
Er zit een aardig vogeltje. ♫
Erbarm U, God. ♫
Ere zij aan God, de Vader. 1 ♫
Ere zij aan God, de Vader. 2
Ere zij God in de Hoge. 2 ♫
Ere zij God in den Hoge. 1 ♫
Ere zij God. 1 ♫
Ere zij God. 5 ♫
Erekoning in Uw woning. ♫
Ernstig streven. ♫
Esther wordt mijn koningin. A ♫
Esther wordt mijn koningin. B ♫
Everything is beautiful. A ♫ Speed Music
Everything is beautiful. B ♫ Speed Music
Everything is beautiful. C ♫ Speed Music
Ex ore Infantium - Kees Volendam. A
Ex ore Infantium - Kees Volendam. B
EĀ‚n naam is onze hope. 1 ♫
EĀ‚n Naam is onze hope. 2 ♫
Father, we love You. ♫
Feestzang. Vrolijke lied'ren. A ♫
Feestzang. Vrolijke lied'ren. B ♫
Fonteine, Moeder, maged reine. ♫
Footprints in the sand - Carolyn Joyce Carty.
Fris als de morgen. ♫
Ga Gij nu met ons mede, getrouwe Heer. ♫
Ga mij niet voorbij. ♫
Ga niet alleen door 't leven. 1 ♫
Ga niet alleen door 't leven. 2 ♫
Ga niet alleen door 't leven. 3 A ♫
Ga niet alleen door 't leven. 3 B ♫
Ga niet alleen door 't leven. 4 A ♫
Ga niet alleen door 't leven. 4 B ♫
Ga niet alleen door 't leven. 5 ♫
Ga op 't smalle hemelpad verder. A ♫
Ga op 't smalle hemelpad verder. B ♫
Ga voorwaarts, o Zion. A ♫
Ga voorwaarts, o Zion. B ♫
Gaat de schaduw dalen over de landouw. ♫
Gaat en bereidt nu de weg van de Heer. ♫
Gaat Gij op de levenszee. ♫
Gans des Heren aardse leven.
Gebed bij de bevrijding. ♫
Gebed om de doop met de Heilige Geest. ♫
Gebed van een kind. ♫
Gebenedijd zijt gij. 1
Gebenedijd zijt Gij. 2 ♫
Gebenedijd zijt Gij. 3 A ♫
Gebenedijd zijt Gij. 3 B ♫
Geborgen. ♫
Gedenken wij dankbaar de daden des Heren. ♫
Gedoopten tot des Heilands dood. ♫
Geduchte God, hoor mijn gebeden. A ♫
Geduchte God, hoor mijn gebeden. B ♫
Geloof. A ♫
Geef aan de keizer waarom hij vraagt. A ♫
Geef aan de keizer waarom hij vraagt. B ♫
Geef aan Jezus eere. ♫
Geef den Heer in handen uw verdriet. A ♫
Geef den Heer in handen uw verdriet. B ♫
Geef het door. ♫
Geef Jezus nu plaats in uw hart. ♫
Geef liefde. ♫
Geef m' een geloof, zoo vast, zoo sterk. ♫
Geef mij een hand. ♫
Geef mij een rein en teeder hart. ♫
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer. 1 ♫
Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer. 2
Geef ons uw vrede, Heer. ♫
Geef uw lot in handen van uw Vader. ♫
Geef, gemeente, Jezus eere. A ♫
Geef, gemeente, Jezus eere. B ♫
Geeft ere de Heere. ♫
Geeft Jezus eer, Hij, de Hope der zondaars. ♫
Geen and're pleitgrond hebben wij. ♫
Geen koning onze God. ♫
Geen nacht aldaar. A ♫
Geen nacht aldaar. B ♫
Geen oost of west. ♫
Geen taal die Hem vertaalt. A ♫
Geen taal die Hem vertaalt. B ♫
Geen versagen. ♫
Geest des levens, bron van zegen. ♫
Geest des Vaders. ♫
Geest die vuur en liefde zijt. 1 ♫
Geest die vuur en liefde zijt. 2
Geest van God, Adem van leven. ♫
Geest van God, maak in dit uur. ♫
Geest van Jezus, kom in ons. ♫
Geest van Jezus. A ♫
Geest van Jezus. B ♫
Geest, die vuur en liefde zijt. 3 ♫
Geestigh liedeken. ♫
Gekomen is uw lieve Mei.
Gelobet sei, der Herr mein Gott. ♫
Geloof alleen. A ♫
Geloof alleen. B ♫
Geloofd zij 's Vaders een'ge Zoon. ♫
Geloofd zijt Gij. ♫
Geloofsroem. ♫
Geloofsvertrouwen. A ♫
Geloofsvertrouwen. B ♫
Geloven alleen. ♫
Gelukkig hij, die vlug en blij. ♫
Gelukkig Vaderland. ♫
Genade Gods, wat sterv'lings mond. ♫
Genade Gods, zoo rijk en vrij. ♫
Genadige Here, mijn toeverlaat. ♫
Genot in Jezus' liefde. ♫
Geprezen zij de Heer. ♫
Geprezen zij des Heilands naam. 1 ♫
Geprezen zij des Heilands naam. 2 ♫
Geprezen zij onze God. ♫
Geprezen zij Uw Naam. ♫
Gered door Jezus' Bloed. A ♫
Gered door Jezus' Bloed. B ♫
Geschenken van God. A ♫
Geschenken van God. B ♫
Get to know the Lord. A ♫ Speed Music
Get to know the Lord. B ♫ Speed Music
Gethsemane en Calvarie. A ♫
Gethsemane en Calvarie. B ♫
Gethsemane. 1 ♫
Gethsemane. 2 ♫
Getrouwe Heer, als wij scheiden gaan. ♫
Gevormd naar Zijn beeld. A ♫
Gevormd naar Zijn beeld. B ♫
Gezegend zijt Gij, God. ♫
Gezegende Jezus, Uw leven in 't hart. A ♫
Gezegende Jezus, Uw leven in 't hart. B ♫
Gij 's Heeren knechten. ♫
Gij allen, die in Christus zijt gedoopt. ♫
Gij badt op eenen berg alleen. A ♫
Gij badt op eenen berg alleen. B ♫
Gij biedt Heer Jezus, rust mij aan. 1 ♫
Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan. 2 ♫
Gij Christus, Bron van licht en kracht. ♫
Gij draagt Hem. ♫
Gij gaaft ons, Heer, een rijke zegen. ♫
Gij goot, o Jezus, in genade. A ♫
Gij goot, o Jezus, in genade. B ♫
Gij hebt ons van d' aarde willen koopen. A ♫
Gij hebt ons van d' aarde willen koopen. B ♫
Gij hebt twee ooren, Ā‚Ā‚nen mond. ♫
Gij leidt mijn spoor. ♫
Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand. 1
Gij schreef mijn naam in de palm van Uw hand. 2 ♫
Gij vraagt mij, wat mij doet zingen. A ♫
Gij vraagt mij, wat mij doet zingen. B ♫
Gij wacht op ons. ♫
Gij zijt de Heer. ♫
Gij zijt een mensenzoon. ♫
Gij zijt onze vreugde. ♫
Gij zijt voorbij gegaan. ♫
Gij zijt waardig. 1 ♫
Gij zijt waardig. 2 ♫
Gij zult mijn getuigen zijn. A ♫
Gij zult mijn getuigen zijn. B ♫
Gij, die kroonjuweelen zoekt. ♫
Gij, die treurt, kom met uw smart. ♫
Gij, Dooper met den Heil'gen Geest. ♫
Gij, knechten van den Heer. ♫
Gij, o Jezus, zijt mijn lust. ♫
Ginds in een steeg, vol ellende en nood. A ♫
Ginds in een steeg, vol ellende en nood. B ♫
Ginds, op het kruis. A ♫
Ginds, op het kruis. B ♫
Gloire Ā… ton nom, JĀ‚sus. ♫
Gloria in excelsis Deo. A 5 ♫
Gloria in excelsis Deo. A 6 ♫
Gloria in excelsis Deo. B 5 ♫
Gloria in excelsis Deo. B 6 ♫
Gloria, hosanna. ♫
Glorie aan God. ♫
Glorie en lof zij U, God onze Vader. ♫
Glorie en lof zij U. 1 ♫
Glorie en lof zij U. 2 ♫
Glorie voor Jezus' Naam. ♫
Glorie zij U, Heer Jezus. ♫
Glorie, alleluia. ♫
Glorious things of thee are spoken. ♫
Go down, Moses. 1 ♫
Go down, Moses. 2 ♫
Go tell it on the mountain - Simon & Garfunkel. 3
Go tell it on the mountain. 1 ♫
Go tell it on the Mountain. 2 ♫
Go, tell it on the mountains. 4 ♫
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. ♫
God de Heer is de kracht van zijn volk. ♫
God de Vader wacht op u. ♫
God die in het begin. ♫
God enkel licht. 1 ♫
God gaf tot roeping mij. A ♫
God gaf tot roeping mij. B ♫
God gaf Zijn Zoon voor mij. ♫
God gedenkt uw schuld niet meer. A ♫
God gedenkt uw schuld niet meer. B ♫
God geeft ons duizend zaken. ♫
God groet u zuiv're bloeme. A 2 ♫
God groet u zuiv're bloeme. B 2 ♫
God groet U, Koninginne. A ♫
God groet U, Koninginne. B ♫
God groet u, zuiv're bloeme. 1
God heb ik lief. 1 ♫
God heb ik lief. 2 ♫
God heeft de wereld zo liefgehad - Elly en Rikkert. ♫
God heeft het eerste woord. ♫
God heeft ĀŠn metgezel ĀŠn vrind.
God heet ons welkom in zijn huis. ♫
God houdt in sijner hand den beker der gerichten.
God is de Liefde. ♫
God is der Zijnen burcht en schild. A ♫
God is der Zijnen burcht en schild. B ♫
God is getrouw, Zijn plannen falen niet. ♫
God is getrouw. ♫
God is goed, komt zingt en jubelt. A ♫
God is goed, komt zingt en jubelt. B ♫
God is goed. ♫
God is groot. ♫
God is in ons midden. A ♫
God is in ons midden. B ♫
God is liefde, dit maakt blij. ♫
God is machtig. ♫
God is met ons, Halleluja. ♫
God is mijn Herder. ♫
God is mijn licht. ♫
God is moving by his Spirit. ♫
God is ons toevlucht in den nood. A ♫
God is ons toevlucht in den nood. B ♫
God is tegenwoordig. ♫
God keert de rollen om. A ♫
God keert de rollen om. B ♫
God leidt ons, leidt met Vaderhand. ♫
God maakt alles nieuw. ♫
God Schepper, neem genadig aan. ♫
God schept leven door Zijn adem. ♫
God sprak, maak mijn mensen vrij. ♫
God van Arbeid. A ♫
God van Arbeid. B ♫
God van Liefde. ♫
God zij dank voor deze gaven. ♫
God zij steeds met u. ♫
God zorgt voor mij. ♫
God zorgt voor mij. Wanneer het gouden zonnelicht. ♫
God zorgt voor ons. 1 ♫
God zorgt voor ons. 2 ♫
God's goedheid. A ♫
God's goedheid. B ♫
God's tegenwoordigheid. ♫
God, die drievuldig zijt en Ā‚Ā‚n. ♫
God, enkel licht. 2 ♫
God, Gij zijt heilig. ♫
God, hoog in eer en groot van macht. ♫
God, ik aanbid U. ♫
God, red de volk'ren. 1 ♫
God, red de volk'ren. 2 A ♫
God, red de volk'ren. 2 B ♫
God, wij loven U. ♫
Gods eng'len loven Hem. ♫
Gods Geest is aan 't werk. ♫
Gods liefde is als het zonlicht. ♫
Gods raad. A ♫
Gods raad. B ♫
Gods toorn is van mij afgewend. ♫
Gods voorzienigheid. 1 ♫
Gods voorzienigheid. 2 ♫
Gods zonnestraaltje. ♫
Godsvertrouwen. ♫
Goede Jesus, heil'ge Jesus. ♫
Goede Jesus, ik belijd. ♫
Goede Vrijdagslied. ♫
Goeden nacht. A ♫
Goeden nacht. B ♫
Goeden nacht. C ♫
Golgotha, waar eens mijn Heiland werd gekruist. ♫
Gord u aan. 1 A ♫
Gord u aan. 1 B ♫
Gord u aan. 2 ♫
Gordt, helden, u ten strijde. ♫
Gouden zon, in 't dalen. ♫
Grace. ♫
Graduale.
Grijp toch de kansen. ♫
Groet aan Maria.
Groot in macht en liefde. ♫
Groot is de wereld. ♫
Groot is Uw Naam, Heer. ♫
Grote God wij loven U. 3 ♫
Grote God, U loven wij.
Grote God, wij loven U. 1
Grote God, wij loven U. 2 ♫
Guardian angels. A ♫ Speed Music
Guardian angels. B ♫ Speed Music
H. Hart. ♫
Haast, o Heer, verhaast den stond. A ♫
Haast, o Heer, verhaast den stond. B ♫
Had ik uw adem nachtegalen. 2 ♫
Had ik uw adem, nachtegalen. 1 ♫
Had ik uw adem, nachtegalen. 3 ♫
Hallelu, hallelu, prijst nu de Heer. ♫
Halleluia, looft de Heer nu. ♫
Halleluia, want de Heer onze God.
Halleluja, Amen. ♫
Halleluja, de blijde toon. ♫
Halleluja, eeuwig dank en eere. ♫
Halleluja, Halleluja, Halleluja. ♫
Halleluja, Halleluja, ik reken, Heer, op U. ♫
Halleluja, Halleluja, Jezus stierf ook voor mij. ♫
Halleluja, halleluja. ♫
Halleluja, lof gezongen. ♫
Halleluja, lof zij den Heer. A ♫
Halleluja, lof zij den Heer. B ♫
Halleluja. O, verkondigt het luid. ♫
Hallelujah. ♫
Hand en voet - Elly en Rikkert. ♫
Hand in hand met Jezus. ♫
Handen heb je om te geven. 1 ♫
Handen heb je om te geven. 2
Handen naar boven. ♫
Handjes gevouwen. 1 ♫
Handjes gevouwen. 2 ♫
Hart aan hart en Ā‚Ā‚n in Jezus. A ♫
Hart aan hart en Ā‚Ā‚n in Jezus. B ♫
Hart van Jezus, 'k hoor U klagen.
Hart van Jezus, frisse bron.
He is Lord. ♫
He loves everybody. A ♫ Speed Music
He loves everybody. B ♫ Speed Music
He's got the whole world in His hands. 2
He's got the whole world in His hands. 3 A ♫
He's got the whole world in His hands. 3 B ♫
He's got the whole world in His hands. 5 A ♫
He's got the whole world in His hands. 5 B ♫
He's got the whole world. 1
He's got the whole world. 4 ♫
Hebt gij de Heilige Geest ontvangen. A ♫
Hebt gij de Heilige Geest ontvangen. B ♫
Hebt gij in den Heer geloofd. ♫
Hebt gij reeds een hart gevonden. ♫
Heden is de grote dag. A ♫
Heden is de grote dag. B ♫
Heer als mijn leven droevig is. ♫
Heer God, U loven wij. ♫
Heer Jesus Christus, lof en dank. ♫
Heer Jesus heeft een hofke. 1 ♫
Heer Jesus heeft een hofken. 2 A ♫
Heer Jesus heeft een hofken. 2 B ♫
Heer Jesus heeft een hofken. 3 A ♫
Heer Jesus heeft een hofken. 3 B ♫
Heer Jezus heeft een hofken. 2 ♫
Heer Jezus, aanhoor onze gebeden. ♫
Heer Jezus, daal nu met Uw zegen. A ♫
Heer Jezus, daal nu met Uw zegen. B ♫
Heer Jezus, hoor Uw kind'ren. ♫
Heer Jezus, mijn Verlosser. ♫
Heer Jezus, neem mijn handen. ♫
Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood. ♫
Heer, 'k geef m' aan U. ♫
Heer, 'k vertrouw op U. ♫
Heer, ai, maak mij Uwe wegen. ♫
Heer, blijf dicht bij mij. A ♫
Heer, blijf dicht bij mij. B ♫
Heer, doe mij recht in mijne saecke. ♫
Heer, door goedheid aangedreven. ♫
Heer, eer van hier wij gaan. ♫
Heer, geef mij meer reinheid. ♫
Heer, Gij ziet uit naar mensen. ♫
Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel. ♫
Heer, herinner U de namen. ♫
Heer, hoe heb ik U van noode. ♫
Heer, ik geef me aan U volkomen. A ♫
Heer, ik geef me aan U volkomen. B ♫
Heer, ik geef mijn al aan U. ♫
Heer, ik geef mijn hart aan U. ♫
Heer, ik geloof. ♫
Heer, ik hoor van rijke zegen. 1 ♫
Heer, ik hoor van rijke zegen. 2 ♫
Heer, ik hoor van rijken zegen. 3 ♫
Heer, ik hoor van rijken zegen. 4 ♫
Heer, ik hoor van rijken zegen. 5 ♫
Heer, ik kom tot U. ♫
Heer, in U leef ik. ♫
Heer, in Uw handen. ♫
Heer, maak mij een instrument. 1 ♫
Heer, maak mij een instrument. 2
Heer, mijn hert is boos en schuldig. A ♫
Heer, mijn hert is boos en schuldig. B ♫
Heer, naar wie zouden wij gaan. ♫
Heer, ontferm U over ons. ♫
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij. ♫
Heer, straf niet mijn misdaden. ♫
Heer, van 't wondervol heelal. ♫
Heer, verhoor Gij ons gebed. ♫
Heer, wees mijn Gids. 1 ♫
Heer, wees mijn Gids. 2 ♫
Heer, Wien onze ziel bemint. ♫
Heer, wij komen allen samen. ♫
Heer, wij roepen om erbarmen. ♫
Heer, wij zijn op trektocht naar Jou. ♫
Heere Jezus, om Uw stem te hooren. A ♫
Heere Jezus, om Uw stem te hooren. B ♫
Heere Jezus, zie mij komen. A ♫
Heere Jezus, zie mij komen. B ♫
Heerlijk Evangeliewoord. ♫
Heerlijk klonk het lied der Eng'len. 2 ♫
Heerlijke tijding voor u en mij. ♫
Heerlijke, heerlijke liefde van God. ♫
Hef je hoofd omhoog. ♫
Hef nu uwe oogen op naar de bergen. A ♫
Hef nu uwe oogen op naar de bergen. B ♫
Hef nu uwe oogen op naar de bergen. C ♫
Hef uw handen op naar Hem. ♫
Heft der Apostlen loflied aan. ♫
Heft nu uw handen. ♫
Heideroosje. ♫
Heil het kind. ♫
Heil'ge Bijbel, Woord mijns Gods. ♫
Heil'ge Geest, daal neder. ♫
Heil'ge Geest, daal nu op mij neer. ♫
Heil'ge Geest, Gij Troost en Raad. 1 ♫
Heil'ge Geest, Gij Troost en Raad. 2 ♫
Heil'ge Geest, werk in ons midden. A ♫
Heil'ge Geest, werk in ons midden. B ♫
Heil'ge Jezus, mij ten leven. A ♫
Heil'ge Jezus, mij ten leven. B ♫
Heil'ge Jezus, trouwe Vriend. A ♫
Heil'ge Jezus, trouwe Vriend. B ♫
Heil'gen waakt, het tijdstip nadert. ♫
Heil, eere zij God. ♫
Heiland, 'k wensch mijn leven nu. ♫
Heiland, aan ons jonge leven. ♫
Heiland, dat Uw liefde in mij word' gevonden. ♫
Heiland, door 't bloed eens gestort. ♫
Heiland, Gij roept ons in 't leven ten strijde. ♫
Heiland, hoor naar mijn gebeden. ♫
Heiland, Jezus, ga mij niet voorbij. ♫
Heiland, mijn leven zijt Gij. ♫
Heiland, U alleen te volgen. ♫
Heiland, wij zijn hier vergaard. ♫
Heiland, zie mij, buigend aan Uw voet. A ♫
Heiland, zie mij, buigend aan Uw voet. B ♫
Heilig God, voor wien. A ♫
Heilig God, voor wien. B ♫
Heilig hart van Maria.
Heilig is de Heer onze God. ♫
Heilig is God, de Heer. ♫
Heilig is mijn Heer en God. A ♫
Heilig is mijn Heer en God. B ♫
Heilig Man. A ♫
Heilig Man. B ♫
Heilig zijt gij. ♫
Heilig, heilig zijt Gij, Heer. ♫
Heilig, Heilig, Heer God almachtig. ♫
Heilig, heilig, heilig de Heer. ♫
Heilig, heilig, heilig is de Heer. ♫
Heilig, heilig, heilig is God de Heer. ♫
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. ♫
Heilig, heilig, heilig. 1 ♫
Heilig, heilig, heilig. 2 ♫
Heilig, heilig, heilig. 3 ♫
Heilig, heilig, heilig. 4 ♫
Heilig, heilig, heilig. 5 ♫
Heilig, heilig, heilig. 6 ♫
Heilige Geest, o Licht van God. ♫
Heilige God, sterke God. ♫
Heilige Joseph, patroon der Kerk.
Heilige Martelaren van Gorcum.
Heilige naam Jezus.
Heldre zeester. ♫
Help mij, o Heiland, geef gena. ♫
Hem in 't harte dragen. 1 ♫
Hem in 't harte dragen. 2 ♫
Hemelkoningin, verblijd u.
Hemelse Koninginne. ♫
Hemelse Vader, hoor, wij eren U. A ♫
Hemelse Vader, hoor, wij eren U. B ♫
Hemelvaart. A ♫
Hemelvaart. B ♫
Hemelvaart. Brand los, mijn hert. ♫
Hemelvader, zie, ik nader. ♫
Herders-Zang. A ♫
Herders-Zang. B ♫
Here der Heren - Elly en Rikkert. A ♫
Here der Heren - Elly en Rikkert. B ♫
Here der Heren. A ♫
Here der Heren. B ♫
Herr, bleibe bei uns. ♫
Herschep ons hart. ♫
Hervormingsdag. A ♫
Hervormingsdag. B ♫
Het bidden is een ziele zuchten. ♫
Het brood in de aarde gevonden. ♫
Het daget in den oosten. ♫
Het daget in het Oosten. ♫
Het eenzame pad. A ♫
Het eenzame pad. B ♫
Het eerste woord zal vrede zijn. A ♫
Het eerste woord zal vrede zijn. B ♫
Het einde van de dag. ♫
Het Evangeliewoord. ♫
Het feestkleed. ♫
Het Gebed. ♫
Het graf is leeg. ♫
Het geldt Uw zaak, Uw roem en eer. A ♫
Het geldt Uw zaak, Uw roem en eer. B ♫
Het geluk der Zaligen. ♫
Het Haantje van den Toren. A ♫
Het Haantje van den Toren. B ♫
Het Haantje van den Toren. C ♫
Het Haantje van den Toren. D ♫
Het handenlied. ♫
Het hemelruim, d' azuren boog. ♫
Het is bestemd in 's Heeren raad. A ♫
Het is bestemd in 's Heeren raad. B ♫
Het is lente. A ♫
Het is lente. B ♫
Het is niet langer ik die leef. ♫
Het is volbracht. ♫
Het is waar dat Jezus leeft. ♫
Het kent geen zorgen voor den dag van morgen. ♫
Het kerkje. A ♫
Het kerkje. B ♫
Het komt een schip geladen. 1 ♫
Het komt een schip geladen. 2 ♫
Het korenveld. ♫
Het leven. ♫
Het Licht der wereld. ♫
Het licht van de Heer. ♫
Het lichtje van verlangen. A ♫
Het lichtje van verlangen. B ♫
Het lied der dankbaarheid. ♫
Het lied der hope. ♫
Het lied van de bruiloft te Kana. A ♫
Het lied van de bruiloft te Kana. B ♫
Het lied van de bruiloft te Kana. C ♫
Het lied van de bruiloft te Kana. D ♫
Het lied van de heilige Geest. ♫
Het lied van de komende Heer. ♫
Het lied van de stad. ♫
Het lied van de tekenen van de Heer. A ♫
Het lied van de tekenen van de Heer. B ♫
Het lied van God die vĀ¢Ā¢r ons is. ♫
Het lied van het volgen. A ♫
Het lied van het volgen. B ♫
Het mosterdzaad. ♫
Het Nieuwe jaar met God. ♫
Het offer is volbracht. ♫
Het Onze Vader.
Het oordeel is daar. ♫
Het oude Boek. ♫
Het oude jaar. Het heele jaar gaaft Gij. A ♫
Het oude jaar. Het heele jaar gaaft Gij. B ♫
Het verloren schaap. ♫
Het waren tien geboden. A ♫
Het waren tien geboden. B ♫
Het was een Maged uitverkoren. 1 ♫
Het was een Maged uitverkoren. 2 ♫
Het was een Maged zuiver en net. A ♫
Het was een Maged zuiver en net. B ♫
Het was een nacht door merg en been. ♫
Het woord dat Ik u heden geef. ♫
Het woord van God. ♫
Het Woord van onze God - Elly en Rikkert. A ♫
Het Woord van onze God - Elly en Rikkert. B ♫
Heveinu Shalom aleichem. ♫
Hierheen, Adem. A ♫
Hierheen, Adem. B ♫
Hij die gesproken heeft. ♫
Hij ging van stad tot stad. ♫
Hij is de Zoon van God.
Hij is heer. ♫
Hij is Koning - Elly en Rikkert. A ♫
Hij is Koning - Elly en Rikkert. B ♫
Hij is mijn al en al. ♫
Hij is mijn. A ♫
Hij is mijn. B ♫
Hij is opgestaan. A ♫
Hij is opgestaan. B ♫
Hij is opgestaan. C ♫
Hij is verrezen van de dood.
Hij is verrezen, Hij is verrezen. ♫
Hij kent de weg die leidt tot glorie. ♫
Hij komt in glorie. ♫
Hij laat nooit alleen. ♫
Hij leeft - Elly en Rikkert. A 1 ♫
Hij leeft - Elly en Rikkert. B 1 ♫
Hij leeft. A 2 ♫
Hij leeft. B 2 ♫
Hij maakte mij vrij, ja vrij. ♫
Hij nam mijn zonden weg. A ♫
Hij nam mijn zonden weg. B ♫
Hij weet 't alles. ♫
Hij zal komen, de Man van smarten. ♫
Hij zal niet lang meer toeven. ♫
Hij zorgt voor mij. ♫
Hiney mah tov. ♫
HinĀ‚h matow. ♫
Hoe broos is 's levens zilv'ren koord. ♫
Hoe donker de weg ook, De Heer zal voorzien. ♫
Hoe geweldig is de Heer. ♫
Hoe groot zijt Gij, God. ♫
Hoe heeft uw naam een lieven klank.
Hoe is toch al dat leed gekomen. ♫
Hoe kondt Gij de slagen. ♫
Hoe kort is onze levensbaan. A ♫
Hoe kort is onze levensbaan. B ♫
Hoe kort is onze levensbaan. C ♫
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot. ♫
Hoe liefelijk zijn uwe woningen. ♫
Hoe lieflijk op de bergen. ♫
Hoe ligt Gij zo verlaten. 1
Hoe ligt Gij zo verlaten. A 2 ♫
Hoe ligt Gij zo verlaten. B 2 ♫
Hoe ook de golven loeien. ♫
Hoe schoon en hoe weldadig. ♫
Hoe zacht zien wij de vromen Den dood. ♫
Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeeren. A ♫
Hoe zal 't ons zijn, als eenmaal wij verkeeren. B ♫
Hoe zal 't ons zijn, na alle leed beneden. A ♫
Hoe zal 't ons zijn, na alle leed beneden. B ♫
Hoe zal ik U ontvangen. 1 ♫
Hoe zal ik U ontvangen. 2 ♫
Hoe zal ik U ontvangen. A 3 ♫
Hoe zal ik U ontvangen. B 3 ♫
Hoe zalig is 't, o dierb're Heer. ♫
Hoe zalig, verlost te zijn. 1 ♫
Hoe zalig, verlost te zijn. 2 ♫
Hoe zeilen de scheepjes al henen en weder. ♫
Hoe zeit, hoe zeit het koetje. ♫
Hoe zie 'k 't aanzicht. A ♫
Hoe zie 'k 't aanzicht. B ♫
Hoe zoet, Heer Jezus, klinkt Uw naam. ♫
Hoe zullen wij U danken. A ♫
Hoe zullen wij U danken. B ♫
Hogepriester van Uw volk. ♫
Holy, holy, holy.
Hoog omhoog, het hart naar boven. A ♫
Hoog omhoog, het hart naar boven. B ♫
Hoor des Heilands vriend'lijk noden. 1 ♫
Hoor des Heilands vriend'lijk nooden. 2 ♫
Hoor het zacht gefluister. ♫
Hoor Israel. ♫
Hoor mij aan en meld het verder. ♫
Hoor naar Jezus' rede. ♫
Hoor nu de harpen en gitaren. A ♫
Hoor nu de harpen en gitaren. B ♫
Hoor ons gebed. ♫
Hoor, het dondert. ♫
Hoor, ik ken een schaapje klein. A ♫
Hoor, ik ken een schaapje klein. B ♫
Hoor, maar ik kan niet horen. ♫
Hoor, o Vader, onze beden. ♫
Hoor, o Verlosser, mijn bee. A ♫
Hoor, o Verlosser, mijn bee. B ♫
Hoort de hemelzangen. ♫
Hoort gij des Heilands voetstap niet. ♫
Hoort gij die stemme. 1 ♫
Hoort gij die stemme. 2 ♫
Hoort het troostwoord. ♫
Hosanna - Elly en Rikkert. A ♫
Hosanna - Elly en Rikkert. B ♫
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. A ♫
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. B ♫
Hosanna, hosanna. Gezegend Hij die komt. A ♫
Hosanna, hosanna. Gezegend Hij die komt. B ♫
Hosanna, zingt de Heer. ♫
Hosianna, onze Heer komt in Sion binnenrijden. ♫
Houd Gij mijn handen beide. 2 ♫
Houd Gij mijn handen beide. 4 ♫
Houd ons te zamen, Heer. A ♫
Houd ons te zamen, Heer. B ♫
Houdt Christus Zijne Kerk in stand. A ♫
Houdt Christus Zijne Kerk in stand. B ♫
Houdt Gij mijn handen beide. 1 ♫
Houdt Gij mijn handen beide. 3 ♫
Houdt steeds aan, houdt steeds aan. ♫
Huiswaarts. ♫
Huldigt de Heer. A ♫
Huldigt de Heer. B ♫
Huwelijksinzegening. 's Heeren vrede. A ♫
Huwelijksinzegening. 's Heeren vrede. B ♫
Huwelijksinzegening. 's Heeren vrede. C ♫
I have decided to follow Jesus. ♫
I want to be ready. ♫
I've been in the storm. ♫
Ic heb ghejaecht mijn leven lanc. A ♫
Ic heb ghejaecht mijn leven lanc. B ♫
Ich bin's. ♫
Ick wil mi gaen vertroosten. 1 ♫
Ick wil mi gaen vertroosten. 2 ♫
Ieder die wil. ♫
Ieder van ons, schoon jong en klein. ♫
Iedere bede vindt verhoring. A ♫
Iedere bede vindt verhoring. B ♫
Iedre ure van de dag. ♫
Iemand had een vijgeboom. A ♫
Iemand had een vijgeboom. B ♫
Iemand is biddend voor u. ♫
If you believe in God. A ♫ Speed Music
If you believe in God. B ♫ Speed Music
If you believe in God. C ♫ Speed Music
Ik ben Adam. ♫
Ik ben blij, daar is redding in het bloed. ♫
Ik ben d' Uwe, spreek daarop Uw amen. A ♫
Ik ben d' Uwe, spreek daarop Uw amen. B ♫
Ik ben door de wereld getrokken. ♫
Ik ben het levend Brood. A ♫
Ik ben het levend Brood. B ♫
Ik ben van Hem. ♫
Ik ben van jou, Maria. ♫
Ik ben verblijd. ♫
Ik bid U om een rein gemoed. ♫
Ik buig m' aan Uwe kribbe nu. ♫
Ik dank U wel, mijn Vader. A ♫
Ik dank U wel, mijn Vader. B ♫
Ik dank U, Jezus. ♫
Ik geef mij zelf aan U. ♫
Ik geloof in Jezus. ♫
Ik ging op enen morgen. 1 ♫
Ik ging op enen morgen. 2 ♫
Ik groet U, lieve Moeder mijn. ♫
Ik groet U, vol genade. ♫
Ik had honger. ♫
Ik had voorheen een leven. ♫
Ik heb besloten de Heer te volgen. ♫
Ik heb de vaste grond gevonden. ♫
Ik heb een Heiland, Die leeft om te bidden. ♫
Ik heb een Heiland, Die m' altijd bewaart. ♫
Ik heb gejaagd mijn leven lank. A ♫
Ik heb gejaagd mijn leven lank. B ♫
Ik heb gejaagd wel jaren lang. ♫
Ik heb het niet geweten. ♫
Ik heb U lief, o Heer. A ♫
Ik heb U lief, o Heer. B ♫
Ik hoor de Heer, Hij noemt mijn naam. ♫
Ik hoor van Jezus nooit genoeg. ♫
Ik hoor zo graag, al ben ik jong. ♫
Ik hou van U o Heer. A ♫
Ik hou van U o Heer. B ♫
Ik ken een vriend der mensen.
Ik kom tot U, mijn Heiland. ♫
Ik lees, geen enk'le zondaar. ♫
Ik loof den Heer. Ik loof Hem blij. ♫
Ik loof eerlang U in een grote schaar. ♫
Ik loof en prijs Uw Naam. ♫
Ik loof U, ik prijs U, ik dank U. ♫
Ik maakte het licht. A ♫
Ik maakte het licht. B ♫
Ik mag zo gaarne hooren. 1 ♫
Ik mag zoo gaarne hooren. 2 ♫
Ik prijs U, Hemelse Vader. ♫
Ik roep u op tot heiligheid. ♫
Ik rust in U. A ♫
Ik rust in U. B ♫
Ik spreek van verlossing zoo gaarne. ♫
Ik sta voor U in leegte en gemis. 1 ♫
Ik sta voor U in leegte en gemis. 2 ♫
Ik verbeid mijn Heer en God. ♫
Ik verheug me met U, Maria. ♫
Ik verlaat mijn Jezus niet. ♫
Ik vond een vriend in Jezus. A 1 ♫
Ik vond een vriend in Jezus. A 2 ♫
Ik vond een vriend in Jezus. B 1 ♫
Ik vond een vriend in Jezus. B 2 ♫
Ik vond stromen van vrede. ♫
Ik waag, Heer, ik waag, Heer. ♫
Ik wacht op den Heere. A ♫
Ik wacht op den Heere. B ♫
Ik wacht op den Heere. C ♫
Ik was hongerig - Elly en Rikkert. A ♫
Ik was hongerig - Elly en Rikkert. B ♫
Ik weet een Maged schone. A ♫
Ik weet een Maged schone. B ♫
Ik weet mij bemind. A ♫
Ik weet mij bemind. B ♫
Ik weet niet, waarom Gods gena. ♫
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. ♫
Ik wens je vrede van God. ♫
Ik wens te zijn als Jezus. 1 ♫
Ik wensch te zijn als Jezus. 2 ♫
Ik wil mij gaan vertroosten. 1 ♫
Ik wil mij gaan vertroosten. 2 ♫
Ik wil mij gaan vertroosten. 3
Ik wil mij gaan vertroosten. 5 ♫
Ik wil mij gaan vertroosten. A 4 ♫
Ik wil mij gaan vertroosten. B 4 ♫
Ik wil mij gans U geven nu. A ♫
Ik wil mij gans U geven nu. B ♫
Ik wil mij zelf U geven. ♫
Ik wil streven, rein te leven. ♫
Ik wil zingen, hallelujah. ♫
Ik zag den Heer. ♫
Ik zag er velen. ♫
Ik zal U loven. ♫
Ik zeg het allen dat Hij leeft. 1 ♫
Ik zeg het allen, dat Hij leeft. 2 ♫
Ik zeg Ja, o Heer. ♫
Ik zeg U dank, o mijn God. A ♫
Ik zeg U dank, o mijn God. B ♫
Ik zie de kleine vogels springen. ♫
Ik zie den dag in 't Oost opgaan. A ♫
Ik zie den dag in 't Oost opgaan. B ♫
Ik zie een poort wijd open staan. 1 ♫
Ik zie een poort wijd open staan. 2 ♫
Ik zie vol verbazing. ♫
Ik zing van ganser harte. A ♫
Ik zing van ganser harte. B ♫
Ik zing, Heer, uw lof elke nieuwe dag. ♫
In 't heilig Altaarsacrament.
In 't stedetje van Nazareth. 1 ♫
In 't stedetje van Nazareth. 2 A ♫
In 't stedetje van Nazareth. 2 B ♫
In Bestrijding. A ♫
In Bestrijding. B ♫
In Christus is de wereld Ā‚Ā‚n. ♫
In de hemel is het schoon. 1 ♫
In de kerk. ♫
In deez' stille, heil'ge ure. A ♫
In deez' stille, heil'ge ure. B ♫
In den hemel is enen dans. ♫
In den hemel is het schoon. 2 ♫
In den hemel is het schoon. 3 ♫
In den hemel is het schoon. 4 ♫
In den hemel noch op d'aard. ♫
In den oogsttijd. A ♫
In den oogsttijd. B ♫
In den strijd dreigt u de moed t' ontzinken. A ♫
In den strijd dreigt u de moed t' ontzinken. B ♫
In der schepping morgenstond. 2 ♫
In des Meester's voetstap. ♫
In diepe nacht ben ik gegaan. ♫
In druk. Heer, ik kom tot U gevloden. A ♫
In druk. Heer, ik kom tot U gevloden. B ♫
In dulci jubilo. ♫
In een bootje van gevlochten hout. ♫
In God rust mijne ziele. ♫
In God verborgen leven. ♫
In het front, zoo klinkt de strijdkreet. A ♫
In het front, zoo klinkt de strijdkreet. B ♫
In het huis van de Vader - Elly en Rikkert. A ♫
In het huis van de Vader - Elly en Rikkert. B ♫
In het land van Gods heil. ♫
In het voetspoor van de helden. A ♫
In het voetspoor van de helden. B ♫
In het voetspoor van de helden. C ♫
In Paradisum. 1
In Paradisum. 2
In veilige hoede. ♫
In wat tijd, hoe groot en heerlijk. ♫
Intochtskoor. Heft uwe hoofden op. A ♫
Intochtskoor. Heft uwe hoofden op. B ♫
Intochtskoor. Heft uwe hoofden op. C ♫
Intochtskoor. Heft uwe hoofden op. D ♫
Intochtskoor. Heft uwe hoofden op. E ♫
Introitus.
Inveni. A ♫
Inveni. B ♫
Inveni. C ♫
Is dat, is dat mijn Koning. 1 ♫
Is dat, is dat mijn Koning. 2 ♫
Is het niet wondervol. ♫
Is Jezus' bloed voor mij gestort. 1 ♫
Is Jezus' bloed voor mij gestort. 2 ♫
It's me oh Lord. 2
It's me, oh Lord. 3 ♫
It's me. 1
Ja, als de Heer voor altijd komt.
Ja, daar is redding voor u. ♫
Ja, de Trooster is gekomen. A ♫
Ja, de Trooster is gekomen. B ♫
Ja, elk der vorsten zal zich buigen. ♫
Ja, God is goed. ♫
Ja, goed is de Heer. 1 ♫
Ja, goed is de Heer. 2
Ja, Heer, ik kom, ik kom. ♫
Ja, Heer, wij gaan. ♫
Ja, ik min mijn Heiland. ♫
Ja, ik volg U. ♫
Ja, ik weet, Hij is mijn. ♫
Ja, Jezus is goed voor mij. ♫
Jakob krijgt de zegen mee. A ♫
Jakob krijgt de zegen mee. B ♫
Jakob. A ♫
Jakob. B ♫
Je veux Āˆtre prĀˆt.
Je vous annonce la paix. ♫
Jeruzalem, Jeruzalem, weg met het kleed van droefheid. ♫
Jeruzalem, Jeruzalem. 1 ♫
Jeruzalem, Jeruzalem. 2 A ♫
Jeruzalem, Jeruzalem. 2 B ♫
Jeruzalem, Jeruzalem. 3 ♫
Jesu dulcis memoria. A 2 ♫
Jesu dulcis memoria. B 2 ♫
Jesu dulcis memĀ¢ria. 1
Jesus' bloemhof. A 1 ♫
Jesus' bloemhof. A 2 ♫
Jesus' bloemhof. B 1 ♫
Jesus' bloemhof. B 2 ♫
Jesus' love is very wonderful. ♫
Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij. A ♫
Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij. B ♫
Jezus bidt nu voor de Zijnen. A ♫
Jezus bidt nu voor de Zijnen. B ♫
Jezus Christus mint u. 1 ♫
Jezus Christus mint u. 2 ♫
Jezus Christus, onze Koning. ♫
Jezus de Herder. ♫
Jezus de Middelaar. ♫
Jezus die ons is voorgegaan. A ♫
Jezus die ons is voorgegaan. B ♫
Jezus geeft vrede, Jezus alleen. ♫
Jezus is de Goede Herder - Elly en Rikkert. ♫
Jezus is de Koning van mijn hart. A ♫
Jezus is de Koning van mijn hart. B ♫
Jezus is de trouwe Herder. A ♫
Jezus is Heer van het heelal. ♫
Jezus is het Brood des levens. ♫
Jezus is Koning. A ♫
Jezus is Koning. B ♫
Jezus is Koning. C ♫
Jezus is ons licht en leven. 2 ♫
Jezus is ons licht en leven. 3 ♫
Jezus is ons licht en leven. A 1 ♫
Jezus is ons licht en leven. B 1 ♫
Jezus is opgestaan. A ♫
Jezus is opgestaan. B ♫
Jezus is wachtend, o zondaar, op u. ♫
Jezus is wachtend. ♫
Jezus komt om ons van lijden. A ♫
Jezus komt om ons van lijden. B ♫
Jezus komt. ♫
Jezus neemt de zondaars aan. ♫
Jezus roept, zondaars. ♫
Jezus schreef in het zand. A ♫
Jezus schreef in het zand. B ♫
Jezus wacht en pleit en klopt nog. ♫
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. ♫
Jezus' Woord verlicht de wereld. ♫
Jezus, 'k wil U ned'rig volgen. ♫
Jezus, als ik maar denk aan U. ♫
Jezus, Bron van licht en leven. A ♫
Jezus, Bron van licht en leven. B ♫
Jezus, de sterke Verlosser. ♫
Jezus, die mijn ziel bemint. ♫
Jezus, Dien mijn ziel bemint. ♫
Jezus, diep in de woestijn. A ♫
Jezus, diep in de woestijn. B ♫
Jezus, dierb're Heiland. ♫
Jezus, ga ons voor. 1 ♫
Jezus, ga ons voor. 2 ♫
Jezus, ga ons voor. 3 ♫
Jezus, ga ons voor. 4 ♫
Jezus, ga ons voor. 5 ♫
Jezus, Gij mijn kracht en leven. ♫
Jezus, Gij mijn toeverlaat. ♫
Jezus, Goede Herder, hoor mij. ♫
Jezus, Heiland mijner ziele. A ♫
Jezus, Heiland mijner ziele. B ♫
Jezus, Heiland, 't is Uw bloed. ♫
Jezus, Heiland, onze Heere. A ♫
Jezus, Heiland, onze Heere. B ♫
Jezus, hoor ons bidden. ♫
Jezus, ik houd van U. ♫
Jezus, laat ons zingen. ♫
Jezus, leven van mijn leven. 1 ♫
Jezus, leven van mijn leven. 2 ♫
Jezus, leven van mijn leven. 3 ♫
Jezus, maak mij vrij. ♫
Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde. ♫
Jezus, mijn Liefde. ♫
Jezus, mijn Verlosser leeft. ♫
Jezus, Naam boven alle naam. ♫
Jezus, om uw lijden groot. 1 ♫
Jezus, om Uw lijden groot. 2 ♫
Jezus, Rustpunt van mijn hart. ♫
Jezus, U leef ik. ♫
Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer. A ♫
Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer. B ♫
Jezus, zie mij aan Uw voet. ♫
Jezus, zielevriend in nood. ♫
Jij bent de God. ♫
Jij bent van jou. ♫
Jij die voor alle namen wijkt. A ♫
Jij die voor alle namen wijkt. B ♫
Job. A ♫
Job. B ♫
Joden, zolang in ons harte. ♫
Johannes op Patmos. A ♫
Johannes op Patmos. B ♫
Johannes weet het ook niet meer. A ♫
Johannes weet het ook niet meer. B ♫
Jona uit de grote vis. A ♫
Jona uit de grote vis. B ♫
Jonge, vrome helden, Jezus roept u op. ♫
Joshua fit the battle ob Jericho. ♫
Joshua fit the battle of Jericho. ♫
Joshua fought the battle of Jericho. ♫
Joy to the world. 1 ♫ Speed Music
Joy to the World. 2 ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. A ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. B ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. C ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. D ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. E ♫
Jubellied ter ere van het Heilig Sacrament van Mirakel. F ♫
Jubilate Deo. ♫
Judas. A ♫
Judas. B ♫
Juich aarde, juich alom de Heer. 1 ♫
Juich nu en jubel. A ♫
Juich nu en jubel. B ♫
Juich voor de Heer all landen. ♫
Juicht de Here, gij ganse aarde. A ♫
Juicht de Here, gij ganse aarde. B ♫
Juicht, aarde, juicht. 2 ♫
Juicht, aarde, juicht. A ♫
Juicht, aarde, juicht. B ♫
Juicht, aarde, juicht. C ♫
Juicht, o gij heem'len. ♫
Juicht, o volken, juicht. ♫
Juicht, want Jezus is Heer. ♫
Kalm op op mijn Verlosser leunend. ♫
Kameraden, ziet het teeken. ♫
Keer toch weer, o arme zondaar. ♫
Keer weer, Hij schenkt vergeving. ♫
Keer, arme zwerver, keer naar 't hart des Vaders weer. ♫
Kent gij een volk, dat zwak en klein. ♫
Kent gij reeds de goede Herder. 1 ♫
Kent gij reeds den goeden Herder. 2 ♫
Kent gij reeds den goeden Herder. 3 ♫
Kerkinwijding. Jehovah, Jehovah, Jehovah. ♫
Kies een moment voor gebed. ♫
Kindeke Jesu. A ♫
Kijk eens naar de vogels. A ♫
Kijk eens naar de vogels. B ♫
Kijk naar de mussen. A ♫
Kijk naar de mussen. B ♫
Kind'ren van Ā‚Ā‚n Vader. 1 ♫
Kind'ren van Ā‚Ā‚n Vader. 2 ♫
Kindeke Jesu. B ♫
Kinderbede. Kom, Heer Jezus, in ons midden. ♫
Kinderbede. O, Heer, die in de hemel woont. 1 ♫
Kinderbede. O, Heer, die in den Hemel woont. 2 ♫
Kinderen en grijsaards verheugen zich. ♫
Kinderen Gods, die op reis zijt. A ♫
Kinderen Gods, die op reis zijt. B ♫
Kinderen van Maria.
Kinderlijk vertrouwen. A ♫
Kinderlijk vertrouwen. B ♫
Kindervreugde. 1 ♫
Kindervreugde. 2 ♫
King of Kings and Lord of Lords. ♫
Klaag niet, als u kommer drukt. ♫
Klaag toch nimmer over wegen. ♫
Klacht van Maria naast het Kruis. ♫
Klankresten. ♫
Klap-in-de-handen - Elly en Rikkert. ♫
Klein paaslied. ♫
Kleine David. A ♫
Kleine David. B ♫
Kleine gaven. ♫
Kleine waterdropp'len. 1 ♫
Kleine waterdropp'len. 2 ♫
Kleine witte duif - Elly en Rikkert. A ♫
Kleine witte duif - Elly en Rikkert. B ♫
Klokje klinkt, vogel zingt. 1 ♫
Klokje klinkt, vogel zingt. 2 ♫
Klokje klinkt, vogel zingt. 3 ♫
Klop. klop, klop. ♫
Kloppend, kloppend. Wie is daar. ♫
Knecht en Koning. ♫
Knielt, christenschaar.
Kom en zie - Elly en Rikkert. A 1 ♫
Kom en zie - Elly en Rikkert. A 2 ♫
Kom en zie - Elly en Rikkert. B 1 ♫
Kom en zie - Elly en Rikkert. B 2 ♫
Kom Geest, die God en Schepper zijt. ♫
Kom Heer Jezus, in uw goedheid. ♫
Kom Heil'ge Geest, vervul mij gans. 1 ♫
Kom in mij. ♫
Kom in ons midden, o Heer. ♫
Kom laat ons samen Isrels Heer. ♫
Kom maar gewoon - Elly en Rikkert. ♫
Kom met uw schuld. ♫
Kom nu voor Zijn aanschijn. ♫
Kom over mij, kom over mij, Heil'ge Geest. ♫
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. 1 ♫
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. 2 ♫
Kom thuis, kom thuis, kom thuis. ♫
Kom tot het feest. A ♫
Kom tot het feest. B ♫
Kom tot uw Heiland, hoor Zijne stem. ♫
Kom tot uw Heiland. 1 ♫
Kom tot uw Heiland. 2 ♫
Kom, aanbid Hem, alle volken. ♫
Kom, aanbid, kom en prijs. ♫
Kom, ga mee met mij naar 't land. ♫
Kom, Geest der liefde, Trooster, kom. ♫
Kom, Geest van God. ♫
Kom, Heer Jezus, in ons midden. ♫
Kom, Heer Jezus. 1 ♫
Kom, Heer Jezus. 2 ♫
Kom, Heer, toef langer niet. ♫
Kom, Heil'ge Geest, daal neder. 1 ♫
Kom, Heil'ge Geest, daal neder. 2 ♫
Kom, Heil'ge Geest, daal neder. 3 ♫
Kom, Heil'ge Geest, o kom. ♫
Kom, Heil'ge Geest, vervul mij gansch. 2 ♫
Kom, Heilige Geest, wil ons leiden. ♫
Kom, Jezus, mijn Heiland, verdrijf nu alle duister. ♫
Kom, laat ons allemaal te zamen zingen. A ♫
Kom, laat ons allemaal te zamen zingen. B ♫
Kom, o Geest van heiligheid. 2 ♫
Kom, o Geest van heiligheid. A 1 ♫
Kom, o Geest van heiligheid. B 1 ♫
Kom, o heil'ge Geest. ♫
Kom, o Meester, tot ons in. 1 ♫
Kom, o Meester, tot ons in. 2 ♫
Kom, prijst de Heer. ♫
Kom, Schepper, Heilige Geest.
Kom, toef toch langer niet. ♫
Kom, zondaar, besluit nu. ♫
Kom, zondaar, geef u nu. ♫
Kom, zoo als gij zijt. ♫
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden. ♫
Komt allen, die met mij belijdt. A ♫
Komt allen, die met mij belijdt. B ♫
Komt allen, die met mij belijdt. C ♫
Komt er ooit een nieuwe morgen. ♫
Komt kinderen, niet dralen.
Komt nu met zang. 1 ♫
Komt ons in diepe nacht ter ore. ♫
Komt zielen, deze dag. ♫
Komt, broeders, laat ons met elkaar. A ♫
Komt, broeders, laat ons met elkaar. B ♫
Komt, dankt nu allen God. ♫
Komt, dienaars van den Heer. A ♫
Komt, dienaars van den Heer. B ♫
Komt, gij, die mat en moede zijt. ♫
Komt, knielen wij voor Jezus samen. A ♫
Komt, knielen wij voor Jezus samen. B ♫
Komt, komt, o driemaal heil'ge Geest. A ♫
Komt, komt, o driemaal heil'ge Geest. B ♫
Komt, laat het ieder horen.
Komt, laat ons aanbidden. ♫
Komt, laat ons Hem aanbidden. ♫
Komt, laat ons in den Geest. ♫
Komt, laat ons saam, in Jezus' naam. ♫
Komt, laat ons voortgaan. 2 ♫
Komt, laat ons voortgaan. A 1 ♫
Komt, laat ons voortgaan. B 1 ♫
Komt, laat ons zingen vandaag. ♫
Komt, luistert allen, groot en klein. ♫
Komt, maaiers, 't is nu oogsttijd. ♫
Komt, o Zonne. ♫
Komt, verlosten, heft uw harten naar omhoog. A ♫
Komt, verlosten, heft uw harten naar omhoog. B ♫
Komt, vermoeiden, zwaar belasten. ♫
Komt, voorwaarts in den heil'gen strijd. ♫
Komt, vrienden, weest met ons verblijd. A ♫
Komt, vrienden, weest met ons verblijd. B ♫
Komt, zingen wij van 's Heeren macht. ♫
Komt, zingen wij verheugd. ♫
Komt, zingt nu weer een lied ter eer. A ♫
Komt, zingt nu weer een lied ter eer. B ♫
Kondigt het aan, de Heer is verrezen. ♫
Koning Saul. A ♫
Koning Saul. B ♫
Koning vol Majesteit. 1 ♫
Koning vol Majesteit. 2 ♫
Koningin des hemels wees verheugd. ♫
Koraal. Dat zich, Vader, Uwes names eer. ♫
Koraal. Welzalig 't huis waar Jezus woont. ♫
Kostbaar, dierbaar bloed. ♫
Kristus is God. ♫
Kroont Hem. Kroont Hem. A ♫
Kroont Hem. Kroont Hem. B ♫
Kruis van Jezus, stille kracht. ♫
Kum ba yah. 3 ♫
Kwam van Godswege. A ♫
Kwam van Godswege. B ♫
Kyrie eleison. Heer, ontferm U. ♫
K-rie elĀ‚ison. 1 ♫
K-rie elĀ‚ison. 2 ♫
K-rie elĀ‚ison. 3 ♫
K-rie elĀ‚ison. 4 ♫
K-rie elĀ‚ison. 5 ♫
La Passion de JĀ‚sus Christ. ♫
Laat alle kind'ren tot Mij komen. ♫
Laat de kind'ren tot Mij komen. 1 ♫
Laat de kind'ren tot Mij komen. 2 ♫
Laat de kind'ren tot Mij komen. 3 ♫
Laat de tonen klinken. ♫
Laat de vreugde des Heren. ♫
Laat heel de wereld het zien. A ♫
Laat heel de wereld het zien. B ♫
Laat het doorgaan. ♫
Laat het zonlicht in. A ♫
Laat het zonlicht in. B ♫
Laat ieder 's Heeren goedheid loven. A 2 ♫
Laat ieder 's Heeren goedheid loven. B 2 ♫
Laat ieder 's Heren goedheid loven. A 1 ♫
Laat ieder 's Heren goedheid loven. B 1 ♫
Laat m' U minnen. A ♫
Laat m' U minnen. B ♫
Laat mij slapend op U wachten. 1 ♫
Laat mij slapend op U wachten. 2 ♫
Laat mij slapend op U wachten. 3 ♫
Laat mij slapend op U wachten. 4 ♫
Laat nu alom de kruisbanier steeds wapp'ren. ♫
Laat ons aanroepen met weerdigheid. A ♫
Laat ons aanroepen met weerdigheid. B ♫
Laat ons de rustdag wijden. ♫
Laat ons den Overwinnaar loven. A ♫
Laat ons den Overwinnaar loven. B ♫
Laat ons in blijde wijzen.
Laat ons loven, laat ons juichen. 1 ♫
Laat ons loven, laat ons juichen. 2 ♫
Laat ons met elkander. ♫
Laat ons met hoger vrolijkheid. ♫
Laat ons nu blij zijn met den Heer. 1
Laat ons nu blij zijn met den Heer. A 2 ♫
Laat ons nu blij zijn met den Heer. B 2 ♫
Laat Uw adem, God. ♫
Laat Uw licht schijnen. A ♫
Laat Uw licht schijnen. B ♫
Laat, Immanuel, de stralen. ♫
Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. ♫
Lam Gods dat zo onschuldig. 1 ♫
Lam Gods dat zo onschuldig. 2 ♫
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. ♫
Lamech en zijn zonen. A ♫
Lamech en zijn zonen. B ♫
Lang zwierf moed'loos op de bergen. A ♫
Lang zwierf moed'loos op de bergen. B ♫
Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen. A ♫
Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen. B ♫
Laudate Dominum. A 2 ♫
Laudate Dominum. A 3 ♫
Laudate Dominum. B 2 ♫
Laudate Dominum. B 3 ♫
Laudate Dominum. C 2 ♫
Laudate Dominum. C 3 ♫
Laudate Dominum. D 2 ♫
Laudate Dominum. E 2 ♫
Laudate Dominum. F 2 ♫
Laudate Dominum. G 2 ♫
Laudate Dominum. H 2 ♫
LaudĀ te DĀ¢minum. 1
Lazarus. A ♫
Lazarus. B ♫
Lebinus, een edel prince. A ♫
Lebinus, een edel prince. B ♫
Leer mij, Heere, U vertrouwen. ♫
Leer mij, o Heer. ♫
Leer ons bidden, lieve Heer. ♫
Leer ons Vader. A 1 ♫
Leer ons Vader. B 1 ♫
Leer ons, Vader, U verbeiden. A 2 ♫
Leer ons, Vader, U verbeiden. B 2 ♫
Leev' Joseph, voedstervader van Jezus. A ♫
Leev' Joseph, voedstervader van Jezus. B ♫
Leid, goede Herder, leid ons. ♫
Lente. 3 ♫
Lentelied. Als de lente komt. A ♫
Lentelied. Als de lente komt. B ♫
Lentelied. Als de lente komt. C ♫
Lentelied. Had ik uw adem, nachtegalen. ♫
Lentelied. Hoor, een lied wordt gehoord. A ♫
Lentelied. Hoor, een lied wordt gehoord. B ♫
Les mains ouvertes. A ♫
Les mains ouvertes. B ♫
Lestmaal op enen zomersen dag. A ♫
Lestmaal op enen zomersen dag. B ♫
Lestmaal op enen zomersen dag. C ♫
Lestmael op eenen somerschen dagh. A ♫
Lestmael op eenen somerschen dagh. B ♫
Leve God. ♫
Levend gemaakt in Christus. ♫
Levenslust. ♫
Lichaam van Jezus, aan ons gegeven. ♫
Licht dat ons aanstoot. 1 ♫
Licht dat ons aanstoot. 2 ♫
Lied des geloofs. ♫
Lied van blijdschap. A ♫
Lied van blijdschap. B ♫
Lied van de hoop. A ♫
Lied van de hoop. B ♫
Lied van de werkers. ♫
Lied van Het Verbond.
Lied zonder woorden. Mendelssohn. A ♫ zonder tekst
Lied zonder woorden. Mendelssohn. B ♫ zonder tekst
Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden. ♫
MiserĀ‚re. A
Lief'lijke Sabbatstonden. A ♫
Lief'lijke Sabbatstonden. B ♫
Liefde is blij zijn. A ♫
Liefde is blij zijn. B ♫
Liefde is leven. ♫
Liefde was het, onuitputt'lijk. A ♫
Liefde was het, onuitputt'lijk. B ♫
Lieve boetseerder. ♫
Lieve Heere in den hemel. ♫
Lieve Heiland, diep verslagen. A ♫
Lieve Heiland, diep verslagen. B ♫
Lieve Jezus, blijf bij mij. ♫
Lieve Moeder van den Heer.
Lieve Moeder van mijn Jesus. ♫
Lieve Vader, neem ons in Uw hoede. ♫
Lijdenslied. A ♫
Lijdenslied. B ♫
Limburgs mannen, Christus' vazallen. A ♫
Limburgs mannen, Christus' vazallen. B ♫
Limburgs mannen, Christus' vazallen. C ♫
Listen to the lambs. ♫
Little David play on your harp. ♫
Lo, heaven and earth. ♫
Lobe den Herren. ♫
Lof aan God. ♫
Lof aan U Vader, Jezus, Geest. ♫
Lof aan U, o Heer. A ♫
Lof aan U, o Heer. B ♫
Lof aan U, o Heer. C ♫
Lof aan U, o Vader. ♫
Lof des Heeren. 1 A ♫
Lof des Heeren. 1 B ♫
Lof des Heeren. 2 A ♫
Lof des Heeren. 2 B ♫
Lof en aanbidding. A ♫
Lof en aanbidding. B ♫
Lof en dank en ere. ♫
Lof en dank. ♫
Lof en Glorie. ♫
Lof zij de Heer. 1 ♫
Lof zij de Heer. 2
Lof zij de Heer. 5 ♫
Lof zij den Almachtige. 1 ♫
Lof zij den Almachtige. A 2 ♫
Lof zij den Almachtige. B 2 ♫
Lof zij den Heer. 3 ♫
Lof zij den Heer. 4 ♫
Lof zij den Heer. 6 ♫
Lof zij den Heer. A 7 ♫
Lof zij den Heer. B 7 ♫
Lof, dank en aanbidding zij U. A ♫
Lof, dank en aanbidding zij U. B ♫
Lofoffers brengen wij U. ♫
Lofzang. De lofzang rijst naar boven. ♫
Lofzang. Eere zij den Heer. A ♫
Lofzang. Eere zij den Heer. B ♫
Lofzang. Eere zij den Heer. C ♫
Lofzang. Eere zij den Heer. D ♫
Lofzang. Eere zij den Heer. E ♫
Lofzang. Geloofd zij Jezus, onze Heer. A ♫
Lofzang. Geloofd zij Jezus, onze Heer. B ♫
Lofzang. Groot is de Heer. A ♫
Lofzang. Groot is de Heer. B ♫
Lofzang. Groote God, U zij de eer. A ♫
Lofzang. Groote God, U zij de eer. B ♫
Lofzingt den luister van Sions bevrijden. ♫
Loof de Heer in zijn paleis. ♫
Loof de Heer, al zijn daden zijn goed. A ♫
Loof de Heer, al zijn daden zijn goed. B ♫
Loof de Heer, o mijn ziel. ♫
Loof de Heer, want Hij is goed. A ♫
Loof de Heer, want Hij is goed. B ♫
Loof de Heer. ♫
Loof nu de Heere, o mijne ziele. 2 ♫
Loof nu den Heere, o mijne ziele. A 3 ♫
Loof nu den Heere, o mijne ziele. B 3 ♫
Loof nu den Heere. 1 ♫
Loof, loof de Heer. 1 ♫
Loof, loof den Heer, mijn ziel. A ♫
Loof, loof den Heer, mijn ziel. B ♫
Loof, loof den Heer. 2 ♫
Loofhuttenfeest - Elly en Rikkert. ♫
Looft de Heer. 1 ♫
Looft de Heer. 2 A ♫
Looft de Heer. 2 B ♫
Looft de Heer. 3 ♫
Looft den Heer. A ♫
Looft den Heer. B ♫
Looft den Here alle gij volken. ♫
Looft God in Zijn Heiligdom. ♫
Looft God, looft zijn naam alom. 1 ♫
Looft God, looft Zijn naam alom. 2 ♫
Looft God, looft Zijn naam alom. 3 ♫
Looft Hem en prijst Zijnen Naam. ♫
Looft uwen God, alle tongen en talen. 1
Looft uwen God, alle tongen en talen. 2 ♫
Looft, looft den Heer. ♫
Looft, looft nu aller heeren Heer. 1 ♫
Looft, looft nu aller heeren Heer. 2 ♫
Looft, looft verheugd den Heer der heeren. ♫
Loop op de golven. ♫
Luister mijn ziel. ♫
Maak dat ik kom tot Uw stromen. ♫
Maak groot de Here. A ♫
Maak groot de Here. B ♫
Maak mij een bedding van Uw vrede. A ♫
Maak mij een bedding van Uw vrede. B ♫
Maak ons moedig. ♫
Maak ons, door Uw leven in ons. A ♫
Maak ons, door Uw leven in ons. B ♫
Maak plaats. A ♫
Maak plaats. B ♫
Maakt Gij Heer, zo hoog, zo rein. 1 ♫
Maakt gij Heer, zoo hoog, zoo rein. 2 ♫
Maakt handgeklap. A ♫
Maakt handgeklap. B ♫
Maakt, o zondaars, plaats voor Jezus. ♫
Maar 's Heeren tijd is nu. ♫
Maar 't vrome volk, in U verheugd. ♫
Machtig God, sterke Rots. ♫
Mag ik helpen. 1 ♫
Mag ik helpen. 2 ♫
Magnificat, anima mea Dominum. A ♫
Magnificat, anima mea Dominum. B ♫
Magnificat. 1
Magnificat. 3 ♫
Magnificat. A 2 ♫
Magnificat. B 2 ♫
Magnificat. C 2 ♫
Magnificat. D 2 ♫
Mais oui, le Seigneur est bon. ♫
Majesteit, wij eren U, Majesteit. ♫
Mannen, broeders, ziet het teeken. ♫
Maria en Martha. A ♫
Maria en Martha. B ♫
Maria onze hoop.
Maria te minnen.
Maria, hoe zo welgemoed. ♫
Maria, hulp der christenen.
Maria, Koninginne. ♫
Maria, lieflijk als het licht. A ♫
Maria, lieflijk als het licht. B ♫
Maria, Maged reine. ♫
Maria, mijn hemelse Moeder. ♫
Maria, mild en machtig. 1
Maria, mild en machtig. 2 ♫
Maria, schone Bruid. ♫
Maria, schone Vrouwe. ♫
Marsch uit SCIPIO. HĀ„ndel. A ♫ zonder tekst
Marsch uit SCIPIO. HĀ„ndel. B ♫ zonder tekst
Marschlied. Hoort, hoort. Hoort de muziek. A ♫
Marschlied. Hoort, hoort. Hoort de muziek. B ♫
Mattheus 11, vers 28 en 29. A ♫
Mattheus 11, vers 28 en 29. B ♫
Maysche morgenstond. ♫
Meer heiligheid geef mij. ♫
Meer zonneschijn. A ♫
Meer zonneschijn. B ♫
Meester, de stormwind giert woedend. A ♫
Meester, de stormwind giert woedend. B ♫
Meester, de stormwind giert woedend. C ♫
Melodie van Schubert. ♫ zonder tekst
Mensen ontelbaar. A ♫
Mensen ontelbaar. B ♫
Met de harp en de citer en de tamboerijn - Elly en Rikkert. ♫
Met een eeuw'gen liefdeband. ♫
Met mijn klein en staam'lend lied. A ♫
Met mijn klein en staam'lend lied. B ♫
Met niets van niets. ♫
Met open handen. ♫
Met vreugde zult ge water putten. ♫
Met vreugden willen wij zingen. A ♫
Met vreugden willen wij zingen. B ♫
Middelpunt van ons verlangen. ♫
Midden in de dood. ♫
Midden in den hemel. ♫
Midden in het leven. A ♫
Midden in het leven. B ♫
Mij is erbarming wedervaren. ♫
Mij spreekt de blomme een tale. ♫
Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam. 1 ♫
Mijn God, ik loof U. ♫
Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam. 2 ♫
Mijn God, mijn Al, ik geef mij geheel aan U. ♫
Mijn God, mijn Heer, U wil ik zingend eren. ♫
Mijn goede Herder is de Heer. ♫
Mijn goede, lieve Jesus. ♫
Mijn hart is net een huis - Elly en Rikkert. A ♫
Mijn hart is net een huis - Elly en Rikkert. B ♫
Mijn hart is niet hoogmoedig. ♫
Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd. ♫
Mijn Heiland liet Zijn hemeltroon. A ♫
Mijn Heiland liet Zijn hemeltroon. B ♫
Mijn Heiland stort Uw Geest in mij. ♫
Mijn Heiland's liefde. ♫
Mijn Heiland, genees mij. ♫
Mijn herder is de Heer. 1
Mijn herder is de Heer. 2 ♫
Mijn Herder is de Levensvorst. ♫
Mijn Herder is God. A ♫
Mijn Herder is God. B ♫
Mijn Herder is God. C ♫
Mijn hoop op U, o Heer. A ♫
Mijn hoop op U, o Heer. B ♫
Mijn Jezus, ik min U. A ♫
Mijn Jezus, ik min U. B ♫
Mijn Jezus, ik wil U alleen.
Mijn kruis moge drukkend en zwaar zijn. ♫
Mijn lief is zoet. ♫
Mijn lief, uit duizend uitgelezen. A ♫
Mijn lief, uit duizend uitgelezen. B ♫
Mijn Schepper en mijn God. ♫
Mijn sterkte en mijn loflied. ♫
Mijn tijt gaet wech. ♫
Mijn toevlucht. ♫
Mijn Vader is rijk in huizen en land. ♫
Mijn Vader, dank U wel. ♫
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 1 ♫
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 2 ♫
Mijn vriend, laat uw licht toch beschijnen. A ♫
Mijn vriend, laat uw licht toch beschijnen. B ♫
Mijn wondervolle Vriend. A ♫
Mijn wondervolle Vriend. B ♫
Mijn ziel maakt groot en prijst de Heer. ♫
Mijn ziel verlangt naar U. ♫
MiserĀ‚re. B
MiserĀ‚re. C
Moe gewerkt en moe gespeeld. ♫
Moed, mijn broeder, niet versagen. ♫
Moet gij steeds met onspoed strijden. ♫
Moet ik gaan met leege handen. A ♫
Moet ik gaan met leege handen. B ♫
Moge de God van de Hoop. ♫
Moge Mijn Geest met u zijn. ♫
Mogen de woorden van mijn mond. ♫
Morgen. ♫
Morgengebedje. Dank U, lieve Heertje. ♫
Morgenlied. 2 ♫
Morgenlied. Liefd'rijk God. ♫
Morgenlofzang. ♫
Morgenster. A ♫
Morgenster. B ♫
Morgenstond. Fredk. Mason. ♫ zonder tekst
Morgenzang. ♫
Morgenzang. God, in Uw trouwe hoede en wacht. A ♫
Morgenzang. God, in Uw trouwe hoede en wacht. B ♫
Morgenzang. God, in Uw trouwe hoede en wacht. C ♫
Motette. Voor U, o Eeuwige. A ♫
Motette. Voor U, o Eeuwige. B ♫
Motette. Voor U, o Eeuwige. C ♫
Motette. Voor U, o Eeuwige. D ♫
Mozes. A ♫
Mozes. B ♫
Na het gebed. Heb dank. ♫
Naastenliefde. 1 ♫
Naastenliefde. 2 ♫
Nachtwachterslied. A ♫
Nachtwachterslied. B ♫
Nader tot U, o Heer. 1 ♫
Nader tot U, o Heer. 2 ♫
Nader tot U, o Heer. 3 ♫
Nader, mijn God, bij U. 1
Nader, mijn God, bij U. 2 ♫
Nader, mijn God, bij U. 3 ♫
Nader, nog nader, Heer. A ♫
Nader, nog nader, Heer. B ♫
Nader, nog nader, U meer nabij. ♫
Nader, nog nader. Vast aan Uw hart. ♫
Natuur verrijst ten leven weer. ♫
Neem al mijn zonden weg. ♫
Neem de wereld, geef mij Jezus. ♫
Neem dit brood, o Heer. ♫
Neem het Lichaam van de Heer. A ♫
Neem het Lichaam van de Heer. B ♫
Neem mijn leven, laat het, Heer. 1 ♫
Neem mijn leven, laat het, Heer. 2 ♫
Neem mijn leven, neem het Heer. ♫
Neem mijn leven.
Neem mijn tijd tot aan het einde. ♫
Neem Zijn heil aan. ♫
Neem, Heer, mijn beide handen. ♫
Neemt Gods woord. ♫
Neemt tijd om te knielen. A ♫
Neemt tijd om te knielen. B ♫
Neemt, o Christ'nen, neemt ter harte. ♫
Neen, 'k zal mij van Uw schand' niet keeren. A ♫
Neen, 'k zal mij van Uw schand' niet keeren. B ♫
Neen, nimmer alleen. ♫
Neen, toon niet uw lijden. 1 ♫
Neen, toon niet uw lijden. 2 ♫
Negen en negentig schaapjes. ♫
Neig tot ons Uw gunstig' oren. A ♫
Neig tot ons Uw gunstig' oren. B ♫
Nicodemus. 1 A ♫
Nicodemus. 1 B ♫
Nicodemus. 2 A ♫
Nicodemus. 2 B ♫
Niemand leeft voor zichzelf. 1 ♫
Niemand leeft voor zichzelf. 2 ♫
Niemand leeft voor zichzelf. 3 ♫
Niet als een storm. ♫
Niet het leven, niet de dood. ♫
Niet ik maar Christus zij geeerd. ♫
Niet in eigen kracht. ♫
Niet twee heren dienen. ♫
Niets van deez' aard. ♫
Nieuwe gloriezang. A ♫
Nieuwe gloriezang. B ♫
Nimmer blonk een schooner licht. ♫
Noach. A ♫
Noach. B ♫
Nog is er plaats, het feest in 's Konings zaal. ♫
Nog is er plaats, het feestmaal is bereid. ♫
Nooit wordt Gij 't geven moe. ♫
Nooit zag 'k een Vriend. ♫
Nu dijn leven. A ♫
Nu dijn leven. B ♫
Nu een danklied aangeheven. ♫
Nu het brood gebroken is. ♫
Nu is de engel GabriĀ‰l verschenen. A ♫
Nu is de engel GabriĀ‰l verschenen. B ♫
Nu laat ons allen vrolijk wezen. A ♫
Nu laat ons allen vrolijk wezen. B ♫
Nu laat ons allen vrolijk zijn. ♫
Nu laat ons Gode loven. A ♫
Nu laat ons Gode loven. B ♫
Nu nog met halve woorden. ♫
Nu roept de kerkklok met zacht geluid. ♫
Nu sterkt ons God. ♫
Nu weet ik wat beminnen is. A ♫
Nu weet ik wat beminnen is. B ♫
Nun bitten wir den heiligen Geist. ♫
O alderbeste Jan Baptist. ♫
O alderbesten Jan Baptist. ♫
O allerheiligst Huisgezin.
O blijde dag, als 't Woord des Heeren. ♫
O blijde dag, o zaal'ge stond. ♫
O Davids Zoon. 1
O Davids Zoon. 2 ♫
O denk aan het huis bij den Heer. ♫
O eng'len, die moogt staren.
O felle smart. ♫
O gij die troont.
O Gij, die woont in het diepst van mijn hart. ♫
O God almachtig, Vader goed. A ♫
O God almachtig, Vader goed. B ♫
O God, die droeg ons voorgeslacht. ♫
O God, Die mij hebt vrijgekocht. A ♫
O God, Die mij hebt vrijgekocht. B ♫
O God, zoo groot. A ♫
O God, zoo groot. B ♫
O goede Jesus. ♫
O goede Vader, dank U zeer. ♫
O goedheid Gods, nooit recht geprezen. A ♫
O goedheid Gods, nooit recht geprezen. B ♫
O grote God. A ♫
O grote God. B ♫
O Hart van Christus, diep als de zee. ♫
O Hart van zoveel liefde.
O Hart, voor ons gebroken.
O Harte met wonde en met doornen. A ♫
O Jesu zoet. 1
O Harte met wonde en met doornen. B ♫
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 1 ♫
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 2 ♫
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 3 ♫
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 4 ♫
O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 5 ♫
O Heer, die daar des Hemels tente spreidt. 6 ♫
O Heer, die daar des Hemels tente spreidt. 7 ♫
O Heer, die zoo genegen. ♫
O Heer, die zoo teeder de kindren bemint. ♫
O Heer, Gij zijt weldadig. ♫
O Heer, o God, wij zijn met ons hart bij U. ♫
O Heer, vervul ons stil gemoed. A ♫
O Heer, vervul ons stil gemoed. B ♫
O Heer, wij buigen voor U neer. ♫
O Heer, zend een doop van vuur. ♫
O heerlijke bronwel, vloeiend zoo vrij. ♫
O heil'ge Bonifatius. A ♫
O heil'ge Bonifatius. B ♫
O Heil'ge Geest van God. ♫
O Heiland, open wijd de poort. 1 ♫
O Heiland, open wijd de poort. 2 ♫
O Heiland, open wijd de poort. 3
O heilig Kruis, ik wil u eren. ♫
O hemels Vader, ontfermt toch mij. ♫
O het bloed, het dierbaar bloed. ♫
O het Lam, het bloedend Lam. ♫
O hoe heerlijk, Jezus is machtig te redden. ♫
O hoe teeder vertroost ons de Heiland. ♫
O Hoofd vol bloed en wonden. 1
O Hoofd vol bloed en wonden. A 2 ♫
O Hoofd vol bloed en wonden. B 2 ♫
O hoofd, bedekt met wonden. 1 ♫
O hoofd, bedekt met wonden. A 2 ♫
O hoofd, bedekt met wonden. B 2 ♫
O hooge, lieve Vrouw. A ♫
O hooge, lieve Vrouw. B ♫
O houd steeds goede moed. ♫
O ja, de Heer is onze vreugd. ♫
O Jesu zoet, gekruist om onze zonden.
O Jesu zoet. 2 ♫
O Jesu, Heer hierboven. ♫
O Jesu, vol genaden. A ♫
O Jesu, vol genaden. B ♫
O Jesu. Jesu, liefste broeder. A ♫
O Jesu. Jesu, liefste broeder. B ♫
O Jesus, vreugd der zielen. ♫
O Jesus, zoete aandachtigheid. ♫
O Jezus zoet, aanbiddend kniel ik neer.
O Jezus, aller lofzang waard. ♫
O Jezus, die door 't bitterst lijden. ♫
O Jezus, laat Uw heilig vuur. A ♫
O Jezus, laat Uw heilig vuur. B ♫
O Kindje Jesus, klein als wij. ♫
O kom in mijn hart, Heer Jezus. ♫
O Koningin vol Majesteit. 1
O koningin vol majesteit. 2
O kracht van den Vader. ♫
O Lam van God, voor mij op aard gekomen. ♫
O land, dat eens de Heer betrad. A ♫
O land, dat eens de Heer betrad. B ♫
O land, waar de Heere. A ♫
O land, waar de Heere. B ♫
O Land, waar mijn Heiland in hemelsche pracht. ♫
O liefde zonder grenzen. ♫
O mens, ziet gij dat kruisbeeld wel.
O morgenster, zoo schoon in pracht. ♫
O naam, zo zoet in d' oren.
O niets te zijn. ♫
O oord der heerlijkheden. ♫
O Quam Suavis. A ♫
O Quam Suavis. B ♫
O Quam Suavis. C ♫
O Quam Suavis. D ♫
O reinste der schepselen.
O rijkdom van God's evangelie. ♫
O Sacrum Convivium. A ♫
O Sacrum Convivium. B ♫
O Sacrum Convivium. C ♫
O Sacrum Convivium. D ♫
O Salutaris Hostia. A 2 ♫
O Salutaris Hostia. B 2 ♫
O salutĀ ris HĀ¢stia. 1
O stort Hem in mijn ziel.
O teeder en zacht was des Meesters stem. ♫
Offertorium.
O Vader, wees Gij ons nabij. 1 ♫
O Vader, wees Gij ons nabij. 2 A ♫
O Vader, wees Gij ons nabij. 2 B ♫
O vos omnes. ♫
O waardig, heilig Kruis. ♫
O wanneer. ♫
O welk een genade. A ♫
O welk een genade. B ♫
O welk een zoete troost. ♫
O wij kinderen, wij leven. ♫
O zee van Gods liefde. A ♫
O zee van Gods liefde. B ♫
O zeg, wie mag zij wezen.
O zing, o zing voor mij van het bloed. ♫
O zinnebeeld der liefde.
O Zoon van God, van eeuwigheid. A ♫
O Zoon van God, van eeuwigheid. B ♫
O, afgedwaald kind, keer weer. ♫
O, blijde dag. A ♫
O, blijde dag. B ♫
O, daar te zijn. A ♫
O, daar te zijn. B ♫
O, de zegen en de kracht. ♫
O, denk aan het land daar omhoog. ♫
O, dĀ Ā r te zijn, waar nimmer tranen vloeien. ♫
O, Gij ziet het kwijnen van de schepping, Heer. ♫
O, Gij, mijn schoone Hope. A ♫
O, Gij, mijn schoone Hope. B ♫
O, had ik duizend tongen, Heer. ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. A 1 ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. A 2 ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. B 1 ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. B 2 ♫
O, hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord. C 2 ♫
O, Heer, die in de hemel woont. 1 ♫
O, Heer, die in den Hemel woont. 2 ♫
O, Heil'ge Geest, kom haast, breek door. A ♫
O, Heil'ge Geest, kom haast, breek door. B ♫
O, het is wonderbaar. ♫
O, hoe gaarne zou 'k mijn leven. ♫
O, hoe goed is de Heer. ♫
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk. 1 ♫
O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk. 2 ♫
O, laat mij 't u vertellen. ♫
O, Lam van God, geslagen om mijne zonde en schuld. ♫
O, liefd'rijk God, stort 's levens stroomen. A ♫
O, liefd'rijk God, stort 's levens stroomen. B ♫
O, liefde Gods, oneindig groot. ♫
O, Liefde van God. A ♫
O, Liefde van God. B ♫
O, matten en moeden, begeeft u de kracht. ♫
O, mijn ziel, houd goeden moed. 1 ♫
O, mijn ziel, houd goeden moed. A 2 ♫
O, mijn ziel, houd goeden moed. B 2 ♫
O, mijn ziel, na korten slapenstijd. ♫
O, morgen van de eeuwige glorie. A ♫
O, morgen van de eeuwige glorie. B ♫
O, raak mij aan o Heer. ♫
O, wanneer, o wanneer. ♫
O, wat schaam ik mij met smarte. ♫
O, wat smart en bitt're wroeging. ♫
O, wat wilt gij doen met Jezus. A ♫
O, wat wilt gij doen met Jezus. B ♫
O, welk een glorie als Jezus komt. A ♫
O, welk een glorie als Jezus komt. B ♫
O, welk een juichtoon in mijn harte. A ♫
O, welk een juichtoon in mijn harte. B ♫
O, welk een macht heeft Uwe liefde. ♫
O, wij kind'ren, wij leven. 1 ♫
O, wij kindren, wij leven. 2 ♫
O, zend het vuur. A ♫
O, zend het vuur. B ♫
Och ewich is so lanc. A ♫
Och ewich is so lanc. B ♫
Och wilt aanmerken. A ♫
Och wilt aanmerken. B ♫
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest. ♫
Offer, glorie en lofzang aan Jezus. ♫
Oh happy day. 1 ♫
Oh happy day. A 2 ♫ Speed Music
Oh happy day. B 2 ♫ Speed Music
Om wat misdaan wordt. ♫
Omdat Hij leeft. ♫
Omdat Hij niet ver wou zijn. ♫
Responsorie.
Onder 't kruis. ♫
Onder al dit aardsch gewemel. ♫
Onder het kruis aan des Heilands voet. ♫
Onder Zijn vleug'len. A ♫
Onder Zijn vleug'len. B ♫
Ons Heer, ons God ontfermen moet. ♫
Ons hemels huis. A ♫
Ons hemels huis. B ♫
Ons loflied. 1 ♫
Ons loflied. 2 ♫
Ons Vader God geprezen. 2 ♫
Ons Vader, God geprezen. 1 ♫
Ontwaak, gemeente, richt uw oog. ♫
Ontwaak, gij die slaapt. 1 ♫
Ontwaak, gij die slaapt. 3 ♫
Ontwaakt gij die slaapt. A 2 ♫
Ontwaakt gij die slaapt. B 2 ♫
Ontwaakt. ♫
Onz' Vader, God geprezen. ♫
Onze beste Vriend. ♫
Onze bestemming. A ♫
Onze bestemming. B ♫
Onze Heer is Koning. A ♫
Onze Heer is Koning. B ♫
Onze Heiland voer ten hemel. ♫
Onze Vader in het verborgene. ♫
Onze Vader - Elly en Rikkert. A ♫
Onze Vader - Elly en Rikkert. B ♫
Onze Vader, wij, uw kindren. ♫
Onze Vader. 1 A ♫
Onze Vader. 1 B ♫
Onze Vader. 2 ♫
Onze Vader. 3 A ♫
Onze Vader. 3 B ♫
Onze Vader. 3 C ♫
Onze Vader. 3 D ♫
Onze Vader. 4 A ♫
Onze Vader. 4 B ♫
Onze Vader. 5 A ♫
Onze Vader. 5 B ♫
Onzen Koning volgend. ♫
Oog en hart naar boven. ♫
Oogstlied. 4 ♫
Oogstlied. 5 ♫
Ook 's winters, in de strenge kou. ♫
Ook mij. ♫
Oorzaak onzer blijdschap. ♫
Op 't altaar in Gods woning. ♫
Op aarde woont geen vrede. ♫
Op bergen en in dalen. 1 ♫
Op bergen en in dalen. 2 ♫
Op de wolken - Elly en Rikkert. ♫
Op den wereldakker. ♫
Op een lichte wolkenwagen. 1 ♫
Op een lichten wolkenwagen. 2 ♫
Op een lichten wolkenwagen. 3 ♫
Op Golgotha, op Golgotha. ♫
Op Hem alleen. A ♫
Op Hem alleen. B ♫
Op het Lam. ♫
Op Paschen. ♫
Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. A 1 ♫
Op U, mijn Heiland blijf ik hopen. B 1 ♫
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 3 ♫
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. A 2 ♫
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. B 2 ♫
Op weg naar Emmaus. A ♫
Op weg naar Emmaus. B ♫
Open mijn ogen voor Golgotha. ♫
Open mijn ogen, ik wil zien op Jezus. ♫
Open mijn ogen. A ♫
Open mijn ogen. B ♫
Open uw hart. ♫
Open uw oren.
Opgestaan van uit de doden. 1 ♫
Opgestaan van uit de dooden. ♫
Opgewekt wordt gij in heerlijkheid. ♫
Opstanding. ♫
Opwaarts. ♫
Oudejaarsavond. ♫
Over de aarde. ♫
Over de brug.
Overal met Jezus. A 1 ♫
Overal met Jezus. A 2 ♫
Overal met Jezus. B 1 ♫
Overal met Jezus. B 2 ♫
Overal zijt Gij. ♫
Overwinning. ♫
Paaschlied. Daar juicht een toon. ♫
Paaschlied. Heer des levens. 1 ♫
Paaschlied. Heer des levens. 2 A ♫
Paaschlied. Heer des levens. 2 B ♫
Paaschlied. Jezus leeft. ♫
Paaschvreugd. 2 ♫
Paaschzang. 't Aardrijk ontroert van vreugd. ♫
Paaschzang. Verheft, o blijde kind'ren. A ♫
Paaschzang. Verheft, o blijde kind'ren. B ♫
Paaslied. Halleluja, de blijde toon. ♫.GIF
Pange lingua.
Paaslied. Hoort aan, gij die Gods kind'ren zijt. A ♫
Paaslied. Hoort aan, gij die Gods kind'ren zijt. B ♫
Paasvreugd. 1 ♫
Panis angĀ‚licus.
Parce DĀ¢mine.
Paschen. A ♫
Paschen. B ♫
Pasen, Pasen. A ♫
Pasen, Pasen. B ♫
Patrona Mea. A ♫
Patrona Mea. B ♫
Peillooze liefde van God. ♫
Pelgrimsleus. Wil, wat u moog' gebeuren. A ♫
Pelgrimsleus. Wil, wat u moog' gebeuren. B ♫
Petrus. 1 A ♫
Petrus. 1 B ♫
Petrus. 2 A ♫
Petrus. 2 B ♫
Pinksteren. A ♫
Pinksteren. B ♫
Pinksterfeest. Kom, Heil'ge Geest, daal op ons neer. ♫
Pinkstergebed. Hoor, o Vader, onze beden. ♫
Pinksterkracht en glorie. A ♫
Pinksterkracht en glorie. B ♫
Pinksterlied. Daal, o Heil'ge Geest nu op ons neder. ♫
Pinksterlied. Heil'ge Geest, help Gij ons zingen. ♫
Pinksterlied. Kom, Heilige Geest. A ♫
Pinksterlied. Kom, Heilige Geest. B ♫
Pinksterlied. Komt, vromen, deze dag. ♫
Plaats, plaats, plaats, plaats. ♫
Plechtige marsch. Schumann. ♫ zonder tekst
Praise the name of Jesus. ♫
Praise, my soul, the King of Heaven. ♫
Prijs den Heer met blijde galmen. 1 ♫
Prijs God en dans voor Hem. ♫
Prijs Hem, prijs Hem. A ♫
Prijs Hem, prijs Hem. B ♫
Prijs mijn ziel, de Hemelkoning.
Prijs, mijn ziel, der heem'len Koning. ♫
Prijst de Heer met blijde galmen. ♫
Prijst de Heer. 1 A ♫
Prijst de Heer. 1 B ♫
Prijst de Heer. 2 ♫
Prijst de Naam van Jezus. ♫
Prijst den Heer. ♫
Prijst God om al Zijn heerlijkheid. A ♫
Prijst God om al Zijn heerlijkheid. B ♫
Prijst God. ♫
Prijst Hem in de morgen. ♫
PrĀŠs de la riviĀŠre. ♫
Psalm 1. A ♫
Psalm 1. B ♫
Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer. 1 ♫
Psalm 100. Juicht, aarde, juicht. 2 ♫
Psalm 100. Juicht, aarde, juicht. A 3 ♫
Psalm 100. Juicht, aarde, juicht. B 3 ♫
Psalm 100. Juicht, aarde, juicht. C 3 ♫
Psalm 103. Loof, loof den Heer, mijn ziel. A ♫
Psalm 103. Loof, loof den Heer, mijn ziel. B ♫
Psalm 105. Looft, looft verheugd den Heer der heeren. ♫
Psalm 116. God heb ik lief. 1 ♫
Psalm 116. God heb ik lief. 2 ♫
Psalm 118. Laat ieder 's Heeren goedheid loven. A 2 ♫
Psalm 118. Laat ieder 's Heeren goedheid loven. B 2 ♫
Psalm 118. Laat ieder 's Heren goedheid loven. A 1 ♫
Psalm 118. Laat ieder 's Heren goedheid loven. B 1 ♫
Psalm 119. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest. ♫
Psalm 121. 'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen. 1 ♫
Psalm 121. 'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen. 2 ♫
Psalm 121. Hef nu uwe oogen op naar de bergen. A ♫
Psalm 121. Hef nu uwe oogen op naar de bergen. B ♫
Psalm 121. Hef nu uwe oogen op naar de bergen. C ♫
Psalm 126. Wij zullen zingen.
Psalm 129. Uit diepe smart roep ik U aan. ♫
Psalm 130 - 7. Israel hope op den Heer. A ♫
Psalm 130 - 7. Israel hope op den Heer. B ♫
Psalm 133. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't. ♫
Psalm 134. Looft, looft nu aller heeren Heer. 1 ♫
Psalm 134. Looft, looft nu aller heeren Heer. 2 ♫
Psalm 138. 'k Zal met mijn gansche hart Uw eer vermelden. 2 ♫
Psalm 143, vers 1 en 2. A ♫
Ruth. A ♫
Psalm 138. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden. A 1 ♫
Psalm 138. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer vermelden. B 1 ♫
Psalm 143, vers 1 en 2. B ♫
Psalm 143, vers 1 en 2. C ♫
Psalm 143, vers 1 en 2. D ♫
Psalm 144. Mijn God, mijn Heer, U wil ik zingend eren. ♫
Psalm 146. Prijs den Heer met blijde galmen. 1 ♫
Psalm 146. Prijst de Heer met blijde galmen. 2 ♫
Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. 1 ♫
Psalm 150. Looft God, looft Zijn naam alom. 2 ♫
Psalm 150. Looft God, looft Zijn naam alom. 3 ♫
Psalm 150. Looft nu den Heer. A ♫
Psalm 150. Looft nu den Heer. B ♫
Psalm 150. Looft nu den Heer. C ♫
Psalm 150. Prijst den Heer. ♫
Psalm 16. God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek. ♫
Psalm 17. Ik heb U lief, o Heer. A ♫
Psalm 17. Ik heb U lief, o Heer. B ♫
Psalm 23. Mijn herder is de Heer. 1
Psalm 23. Mijn herder is de Heer. 2 ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. A ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. B ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. C ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. D ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. E ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. F ♫
Psalm 23. Mijn Herder is God. G ♫
Psalm 23. The Lord's my shepherd. ♫
Psalm 25. Heer, ai, maak mij Uwe wegen. ♫
Psalm 30. Mijn hoop op U, o Heer. A ♫
Psalm 30. Mijn hoop op U, o Heer. B ♫
Psalm 32. Verheugt u in den Heer. A ♫
Psalm 32. Verheugt u in den Heer. B ♫
Psalm 33. De groote Schepper aller dingen. ♫
Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. A ♫
Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. B ♫
Psalm 42. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. 1 ♫
Psalm 42. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. 3 ♫
Psalm 42. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. A 2 ♫
Psalm 42. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen. B 2 ♫
Psalm 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden. A ♫
Psalm 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden. B ♫
Psalm 43. Heer, doe mij recht in mijne saecke. ♫
Psalm 45. God is ons toevlucht in den nood. A ♫
Psalm 45. God is ons toevlucht in den nood. B ♫
Psalm 46. Volken allerhand. ♫
Psalm 50. Erbarm U, God. ♫
Psalm 6. Heer, straf niet mijn misdaden. ♫
Psalm 65. De lofzang klimt uit Sions zalen. 1 ♫
Psalm 65. De lofzang klimt uit Sions zalen. A 2 ♫
Psalm 65. De lofzang klimt uit Sions zalen. B 2 ♫
Psalm 66. Ons Heer, ons God ontfermen moet. ♫
Psalm 68. Maar 't vrome volk, in U verheugd. ♫
Psalm 69. Genadige Here, mijn toeverlaat. ♫
Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. ♫
Psalm 73. 'k Zal dan gedurig bij U zijn. ♫
Psalm 77. Zou God Zijn genĀ  vergeten. A ♫
Psalm 77. Zou God Zijn genĀ  vergeten. B ♫
Psalm 8. O grote God. A ♫
Psalm 8. O grote God. B ♫
Psalm 81. Zingt nu blij te moe. 1 ♫
Psalm 81. Zingt nu blij te moe. 2 ♫
Psalm 84. De lieflijke woning. A ♫
Psalm 84. De lieflijke woning. B ♫
Psalm 84. De lieflijke woning. C ♫
Psalm 84. De lieflijke woning. D ♫
Psalm 84. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot. ♫
Psalm 86. Heer, door goedheid aangedreven. ♫
Psalm 87. Zijn grondslag, Zijn onwrikb're vastigheden. ♫
Psalm 88. God heeft ĀŠn metgezel ĀŠn vrind.
Psalm 89. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. 3 ♫
Psalm 95, vers 6. A ♫
Psalm 89. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. A 2 ♫
Psalm 89. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. B 2 ♫
Psalm 89. 'k Zal eeuwig zingen. A 1 ♫
Psalm 89. 'k Zal eeuwig zingen. B 1 ♫
Psalm 91. Wie in de schaduw Gods mag wonen. ♫
Psalm 95, vers 6. B ♫
Psalm 95, vers 6. C ♫
Psalm 95. Kom laat ons samen Isrels Heer. ♫
Psalm 98. Zingt, zingt een nieuw gezang. A ♫
Psalm 98. Zingt, zingt een nieuw gezang. B ♫
Psalm der vreugde. A ♫
Psalm der vreugde. B ♫
Psalm der vreugde. C ♫
Psalm der vreugde. D ♫
Quam Dilecta. A ♫
Quam Dilecta. B ♫
Quam Dilecta. C ♫
Rabboeni, Rabboeni, mijn Meester. ♫
Rebekka wordt de bruid. A ♫
Rebekka wordt de bruid. B ♫
Reeds lang verwacht Uw bruid, o Heer. ♫
Regina caeli. 1
Regina Coeli. A 2 ♫
Regina Coeli. B 2 ♫
Regina Coeli. C 2 ♫
Regina Coeli. D 2 ♫
Reislied. Rustig gaan wij voort. ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). A ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). B ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). C ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). D ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). E ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). F ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). G ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). H ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). I ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). J ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). K ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). L ♫
Requiem-Mis van Anton Bruckner. (Voor Alt). M ♫
Resucito. ♫
Rex clementissime. A
Rex clementissime. B
Rijk Moeder Gods, Marie. ♫
Rijst op, rijst op voor Jezus. A ♫
Rijst op, rijst op voor Jezus. B ♫
Rijz' opwaarts naar boven. 1 ♫
Rijz' opwaarts naar boven. 2 ♫
Rijze 't lied. A ♫
Rijze 't lied. B ♫
Rijze 't lied. C ♫
Rijze 't lied. D ♫
Roep maar tot Mij. ♫
Roept God een mens tot leven. 1 ♫
Roept God een mens tot leven. A 2 ♫
Roept God een mens tot leven. B 2 ♫
Roept uit aan alle stranden. 1 ♫
Roept uit aan alle stranden. 2 ♫
Roept uit aan alle stranden. 3 ♫
Roept uit aan alle stranden. 4 ♫
Roerloos ligt nog d' aarde. ♫
Roll Jordan, roll. ♫
Roosje zoo teeder, roosje zoo zwak. ♫
Rorate caeli.
Rorate coeli. ♫
Rots der eeuwen, o mijn toevlucht. ♫
Rots der eeuwen, troost in smart. ♫
Rots, waarop wij bouwen, Evangeliewoord. ♫
Rozen. A ♫
Rozen. B ♫
Ruach, niet door kracht noch geweld. ♫
Rust bij het kruis van Jezus. ♫
Rust mijn ziel, uw God is Koning. 1 ♫
Rust mijn ziel, uw God is Koning. De beste keus. A 2 ♫
Rust mijn ziel, uw God is Koning. De beste keus. B 2 ♫
Rust. Beethoven. ♫ zonder tekst.
Rustend in 't geloof aan Jezus' dierbaar Woord. ♫
Ruth. B ♫
Salve Regina. A 2 ♫
Salve Regina. B 2 ♫
Salve Regina. C 2 ♫
Salve Regina. D 2 ♫
Salve, regina. 1
Sanctus. 1 ♫
Sanctus. 2 ♫
Sanctus. 3 ♫
Sanctus. 4 ♫
Schenk uw Geest, Heer, aan de wereld. ♫
Scheppingslied. ♫
Scheur toch de wolken. ♫
Schitter en sta op. ♫
Schoon als de hof was van Eden. ♫
Schoon boven alle schone. 1 ♫
Schoon boven alle schone. 2 ♫
Schoon de vijgeboom liegt. ♫
Schooner dan de schoonste bloemen. ♫
Schrijf aan de mensen. ♫
Set my spirit free. ♫
Sh'ma Israel. ♫
Shekinah glorie. ♫
Sikkels klinken, sikkels blinken. 1 ♫
Sikkels klinken, sikkels blinken. 2 ♫
Sint Josef, laat ons loven. A 2 ♫
Sint Josef, laat ons loven. B 2 ♫
Sint Joseph met den staf.
Sint Joseph, laat ons loven. 1
Sint Joseph, patroon van de zalige dood.
Sint Willibrord. A ♫
Sint Willibrord. B ♫
Sions Wacht. ♫
Sjaloom aan hen die wij nog gaan ontmoeten. ♫
Sjaloom chaverim. ♫
Sjaloom, Gods vrede kome over u. ♫
Sjaloom. ♫
Slaap, kindje zacht. De engeltjes houden de wacht. ♫
Slaat d' oogen naar 't gebergte henen. A ♫
Slaat d' oogen naar 't gebergte henen. B ♫
Slechts een zondaar. ♫
Sluimerlied. 't Maantje lacht. A ♫
Sluimerlied. 't Maantje lacht. B ♫
Solaes willen wij hanteren. A ♫
Solaes willen wij hanteren. B ♫
Solaes willen wij hanteren. C ♫
Somebody bigger then you and I. A ♫ Speed Music
Somebody bigger then you and I. B ♫ Speed Music
Soms zou ik willen vliegen - Elly en Rikkert. ♫
Spreek mij van Jezus mijn Heiland. 1 ♫
Spreek mij van Jezus, mijn Heiland. 2 ♫
Spreek tot mijn ziel. A ♫
Spreek tot mijn ziel. B ♫
Spreek, Heer, uw dienaar luistert. ♫
Spring in de kring - Elly en Rikkert. ♫
Spring op van vreugd. ♫
Sta op. ♫
Sta, voor 't geen gij plicht weet, pal. ♫
Staat gij recht voor God. ♫
Staat op en strijdt. ♫
Stabat Mater. A
Stabat Mater. B
Stabat Mater. C
Steal away. ♫
Steenhouwerslied. ♫
Stella Matutina. A ♫
Stella Matutina. B ♫
Stem als een zee van mensen. ♫
Sterven Adams nageslachten. ♫
Sterven en opstaan. ♫
Stervend met Jezus, Zijn vloekdood mijn eer. A ♫
Stervend met Jezus, Zijn vloekdood mijn eer. B ♫
Steun mijn moede hart, Heer. A ♫
Steun mijn moede hart, Heer. B ♫
Stijg, lieve Heiland, stijg omhoog. ♫
Stil, o Jezus, ons verlangen. A ♫
Stil, o Jezus, ons verlangen. B ♫
Stille Sabbatsmorgen. ♫
Storm en vuur, Heilige Geest. ♫
Stort over mij Uw zegen. ♫
Stort Uw zegen uit. A ♫
Stort Uw zegen uit. B ♫
Strijders, heft de stem naar boven. ♫
Surrexit Christus. ♫
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. A
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. B
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. C
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. D
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. E
Suverlijke gheestelike liedeken 17 - Hoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen.
Suverlijke gheestelike liedeken 18 - Hoe luyde riep die siele tot god van binnen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 18 - Hoe luyde riep die siele tot god van binnen. B.GIF
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. A
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. B
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. C
Suverlijke gheestelike liedeken 21 - In vreuchden is alle de werelt wijt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 21 - In vreuchden is alle de werelt wijt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 22 - O Jhesus' bandt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 22 - O Jhesus' bandt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 23 - Met vruechden willen wi singen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 23 - Met vruechden willen wi singen. B
Suverlijke gheestelike liedeken 24 - God gruet u, suver bloeme. A
Suverlijke gheestelike liedeken 24 - God gruet u, suver bloeme. B
Suverlijke gheestelike liedeken 25 - Nu laet ons vrolic singhen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 25 - Nu laet ons vrolic singhen. B
Suverlijke gheestelike liedeken 26 - Solaes willen wi hanteeren. A
Suverlijke gheestelike liedeken 26 - Solaes willen wi hanteeren. B
Suverlijke gheestelike liedeken 27 - Ick hebbe ghejaecht mijn leven lanc. A
Suverlijke gheestelike liedeken 27 - Ick hebbe ghejaecht mijn leven lanc. B
Suverlijke gheestelike liedeken 28 - Och ligdi nu en slaept. A
Suverlijke gheestelike liedeken 28 - Och ligdi nu en slaept. B
Suverlijke gheestelike liedeken 29 - Ic sie die morghensterre. A
Suverlijke gheestelike liedeken 29 - Ic sie die morghensterre. B
Suverlijke gheestelike liedeken 30 - O godlike cracht van hogher macht.
Suverlijke gheestelike liedeken 31 - Een kint gheboren in Bethlehem.
Suverlijke gheestelike liedeken 32 - Ons is gheboren een kindeken soet.
Talita Kumi, meisje sta op. ♫
Tantum ergo. 1
Tantum Ergo. A 2 ♫
Tantum Ergo. A 3 ♫
Tantum Ergo. A 4 ♫
Tantum Ergo. A 5 ♫
Tantum Ergo. B 2 ♫
Tantum Ergo. B 3 ♫
Tantum Ergo. B 4 ♫
Tantum Ergo. B 5 ♫
Tantum Ergo. C 3 ♫
Tantum Ergo. C 4 ♫
Tantum Ergo. C 5 ♫
Tantum Ergo. D 3 ♫
Te Deum laudamus. A ♫
Te Deum laudamus. B ♫
Te Deum laudamus. C ♫
Te Deum laudamus. D ♫
Te Deum laudamus. E ♫
Te Deum laudamus. F ♫
Te doen gerechtigheid. ♫
Te Joseph cĀ‚lebrent.
Te Lourdes op de bergen.
Te zijn als Jezus. ♫
Teed're liefde van den Heer. ♫
Tehuis, waar niets verand'ring kent. ♫
Tel uw zegeningen. 1 ♫
Tel uw zegeningen. 2 ♫
Terzake Gij die leeft. ♫
The bible tells me so. A ♫ Speed Music
The bible tells me so. B ♫ Speed Music
The angel rolled the stone away. ♫
The holy city. A ♫
The holy city. B ♫
The holy city. C ♫
The Lord's my shepherd. ♫
The Rosary - Richard Crooks. A ♫
The Rosary - Richard Crooks. B ♫
Thomas. 1 ♫
Thomas. 2 A ♫
Thomas. 2 B ♫
Tien maagden - Elly en Rikkert. A ♫
Tien maagden - Elly en Rikkert. B ♫
Tien melaatsen. A ♫
Tien melaatsen. B ♫
Tijd van vloek en tijd van zegen. ♫
Toen de Heiland naar de Hemel keerd'. 1 ♫
Toen de Heiland naar den Hemel keerd'. 2 ♫
Toen die rose van Jericho. ♫
1, 2, 3 - Elly en Rikkert. A ♫
1, 2, 3 - Elly en Rikkert. B ♫
7 x 70 - Elly en Rikkert. ♫
A B C - Elly en Rikkert. ♫
Toen G' Uw volk, vooruitgetogen. ♫
Toen Jezus in zijn uur gekomen was. ♫
Toen Jezus kwam in mijn hart. A ♫
Toen Jezus kwam in mijn hart. B ♫
Toen Jezus naar zijn stede ging. ♫
Toewijding. 1 ♫
Toewijding. 2 A ♫
Toewijding. 2 B ♫
Toewijding. O Heer, mijn God. A ♫
Toewijding. O Heer, mijn God. B ♫
Tot U kom ik, Heer. ♫
Tot Uw kruis gevloden. ♫
Tout lĀ…-haut. ♫
Trek uit, wakk're schaar. ♫
Troost bij het afscheid. ♫
Troost. A ♫
Troost. B ♫
Troost. C ♫
Trouwe Heiland, die mij liefhebt. 1 ♫
Trouwe Heiland, die mij liefhebt. 2 ♫
Twee oogen als sterren in 't voorhoofd. ♫
Twijf'laar, hoor des Heilands stem. ♫
U alleen vertrouw ik, Heiland. ♫
U alleen, U loven wij. ♫
U behoort geheel mijn leven. ♫
U behoort mijn leven, Heer. ♫
U bid ik aan, o Macht der liefde. ♫
U geldt de zaak, Uw roem en eer. ♫
U hebt de overwinning behaald. ♫
U Heer zij lof gebracht. A ♫
U Heer zij lof gebracht. B ♫
U komt de eer en glorie toe. ♫
U nabij, U altijd nader. ♫
U weet - Elly en Rikkert. ♫
U wil ik loven, Heer. ♫
U zij de glorie. ♫
U, rozenkrans, bemin ik.
U, Vader, Bron van leven. ♫
Ubi caritas - Vredesgroet.
Ubi caritas. ♫
Ubi sunt gaudia. 1 ♫
Ubi sunt gaudia. 2 ♫
Uit angst en nood. ♫
Uit de diepe boetekolken.
Uit de diepten. A ♫
Uit de diepten. B ♫
Uit de Hemel teder, ziet de Heere God. 1 ♫
Uit de landen en de steden.
Uit de put. ♫
Uit den hemel teeder, ziet de Heere God. 2 ♫
Uit den hemel teeder, ziet de Heere God. 3 ♫
Uit diepe smart roep ik U aan. ♫
Uit het duister hier gekomen. ♫
Uit hoge hemel daalt Hij neer. ♫
Uit staat en stand. ♫
Uit Uw hemel zonder grenzen. ♫
Uit vuur en ijzer. ♫
Ure met God. ♫
Uren, dagen, maanden, jaren - Oudejaarslied. 1 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren - Oudejaarslied. 2 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren. 1 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren. A 2 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren. A 3 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren. B 2 ♫
Uren, dagen, maanden, jaren. B 3 ♫
Uw eigendom. A ♫
Uw eigendom. B ♫
Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. A ♫
Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. B ♫
Uw keten zal breken in de hand van den Heer. ♫
Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. ♫
Uw Koning staat, wacht voor de poort. ♫
Uw liefde steekt als een felle pijn. A ♫
Uw liefde steekt als een felle pijn. B ♫
Uw liefde, Heer, is brood. A ♫
Uw liefde, Heer, is brood. B ♫
Uw liefde, o Heer, is zonder perk. A ♫
Uw liefde, o Heer, is zonder perk. B ♫
Uw naam, o Heiland, zij al d' eer. ♫
Uw schepping, Heer, is Godd'lijk schoon. ♫
Uw trouw, o God is groot. A ♫
Uw trouw, o God is groot. B ♫
Uw woord is een lamp. ♫
Uw woord, o God, is liefde en licht. ♫
Vaak hebt gij Gods stem vernomen. ♫
Vaandellied. A ♫
Vaandellied. B ♫
Vaandellied. C ♫
Verbum supĀ‚rnum.
Vaandellied. Wij kind'ren volgen. A ♫
Vaandellied. Wij kind'ren volgen. B ♫
Vaartwel, trouwe vrienden, mijn broeders in God. A ♫
Vaartwel, trouwe vrienden, mijn broeders in God. B ♫
Vaarwel aan 't woud. A ♫
Vaarwel aan 't woud. B ♫
Vaarwel, gij groene dreven. A ♫
Vaarwel, gij groene dreven. B ♫
Vader der menschheid. ♫
Vader God, ik ben vol lof. 2 ♫
Vader God, ik ben vol lof. ♫ 1
Vader vol liefde. ♫
Vader, 'k wil gaan reizen. ♫
Vader, ik aanbid U. ♫
Vader, laat mij als Maria. ♫
Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria. ♫
Vader, maak ons Ā‚Ā‚n. ♫
Vader, mijn Al, mijn Levensbron. ♫
Vader, mijn God, ik dank U. ♫
Vader, Uw huis stond wagenwijd open. ♫
Vader, wij danken U. ♫
Vader, wij komen nu als Uwe kind'ren samen. ♫
Vader, zie Uw kind'ren hier vergaad'ren. A ♫
Vader, zie Uw kind'ren hier vergaad'ren. B ♫
Vader, Zoon en Heil'ge Geest. ♫
Van Aangezicht tot aangezicht. ♫
Van boven moet het alles komen. 1 ♫
Van boven moet het alles komen. 2 ♫
Van boven moet het alles komen. 3 ♫
Van boven moet het alles komen. 5 ♫
Van Boven moet het alles komen. A 4 ♫
Van Boven moet het alles komen. B 4 ♫
Van ied're smet, Heer, rein. A ♫
Van ied're smet, Heer, rein. B ♫
Van Jesus en Sint Janneken. A ♫
Van Jesus en Sint Janneken. B ♫
Van liefden comt groot liden. ♫
Van liefden komt groot lijden. A ♫
Van liefden komt groot lijden. B ♫
Van minnen ben ik dus gewond. A ♫
Van minnen ben ik dus gewond. B ♫
Van Noach met zijn achten. ♫
Van U zijn alle dingen. 1 ♫
Van U zijn alle dingen. 4 ♫
Van U zijn alle dingen. A 2 ♫
Van U zijn alle dingen. A 3 ♫
Van U zijn alle dingen. A 5 ♫
Van U zijn alle dingen. B 2 ♫
Van U zijn alle dingen. B 3 ♫
Van U zijn alle dingen. B 5 ♫
Vanuit mijn diepe onmacht. ♫
Vanwaar de zon opgaat. ♫
Vanwaar zijt Gij gekomen. ♫
Veilig bij Jezus, veilig bij Jezus. A ♫
Veilig bij Jezus, veilig bij Jezus. B ♫
Veilig in Jezus' armen. 1 ♫
Veilig in Jezus' armen. 2 ♫
Veilig in Jezus' armen. 3 ♫
Veilig. 'k Zal op den Heer vertrouwen. A ♫
Veilig. 'k Zal op den Heer vertrouwen. B ♫
Veni Creator Spiritus. 1 ♫
Veni CreĀ tor Spiritus. A 2
Veni CreĀ tor Spiritus. B 2
Veni Sancte Spiritus. 1 ♫
Veni Sancte Spiritus. 2 ♫
Veni Sponsa Christi. A ♫
Veni Sponsa Christi. B ♫
Veni Sponsa Christi. C ♫
Veni Sponsa Christi. D ♫
Ver boven 't prachtig sterrendak. A ♫
Ver boven 't prachtig sterrendak. B ♫
Ver van het aardsche gewoel. ♫
Ver van mijn vaderland, zwerf ik verdreven. ♫
Verblijdt u, o mensen. A ♫
Verblijdt u, o mensen. B ♫
Verborgen in Uw heil'gen wil. ♫
Verdoofd en schamper van gemis. ♫
Vergeef mij, o Heer. ♫
Verhef met lof en dank. A ♫
Verhef met lof en dank. B ♫
Verheft uw hart. 1 ♫
Verheft uw hart. 2 ♫
Verheug je altijd, bid voortdurend. ♫
Verheug u, 's hemels hoge vrouw.
Verheug U, uit wie de vreugd zal verschijnen. A ♫
Verheugt u in den Heer. A ♫
Verheug U, uit wie de vreugd zal verschijnen. B ♫
Verheugt u allen groot en klein. ♫
Verheugt u in den Heer. B ♫
Verhoogt, verhoogt, o poorten den boog. ♫
Verkondig de Blijde Boodschap. ♫
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust. A ♫
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust. B ♫
Verlosser, Vriend, o hoop. ♫
Vers en antwoord na de Sacramentszangen.
Verschenen is de mildheid. ♫
Verschillende standen, verschillend bedrijf. ♫
Vertel het aan de mensen - Elly en Rikkert. A ♫
Vertel het aan de mensen - Elly en Rikkert. B ♫
Vertel me eens - Elly en Rikkert. ♫
Verterend Vuur, kom over ons. ♫
Vertroost, o Jezus, onze harten. A ♫
Vertroost, o Jezus, onze harten. B ♫
Vertrooster, kom. A ♫
Vertrooster, kom. B ♫
Vertrouwen. ♫
Vervul mij, Heer, met Uwen Geest. ♫
Verzekerdheid. ♫
Victorie koor. A ♫
Victorie koor. B ♫
Vidi aquam. A ♫
Vidi aquam. B ♫
Vidi aquam. C ♫
Vier mannen en een zieke vriend. A ♫
Vier mannen en een zieke vriend. B ♫
Vijf broden en twee vissen - Elly en Rikkert. A ♫
Vijf broden en twee vissen - Elly en Rikkert. B ♫
Vijf minuten na de dood. A ♫
Vijf minuten na de dood. B ♫
Vincentius, die te midden.
Vlaggelied. Fiere vlag van NeĀˆrland. ♫
Vlammen, laait op. ♫
Voetsporen in het zand.
Vogelvlucht. ♫
Vol geloof en vol vertrouwen. ♫
Vol van pracht, vol van pracht. ♫
Volg steeds uw Heiland in het licht. ♫
Volgen zonder vragen. A ♫
Volgen zonder vragen. B ♫
Volk van priesters. ♫
Volken allerhand. ♫
Volkomen verlossing. A ♫
Volkomen verlossing. B ♫
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn. ♫
Volzaal'ge ure van gebed. ♫
Voor 't Beeld van het H. Hart. A ♫
Voor 't Beeld van het H. Hart. B ♫
Voor 't gebed. Vader, in 't gebed vereend. ♫
Voor alle goede gaven, Heer. ♫
Voor altijd met den Heer. A ♫
Voor altijd met den Heer. B ♫
Voor dat 'k mijn Heiland kende. A ♫
Voor dat 'k mijn Heiland kende. B ♫
Voor de moede ziel. ♫
Voor God zal 'k staan. ♫
Voor het gebed. Lieve Vader. ♫
Voor Jezus' Harte zinge.
Voor kinderen is het Koninkrijk. ♫
Voor mijn Jezus geef ik alles. A ♫
Voor mijn Jezus geef ik alles. B ♫
Voor u is plaats bij Jezus. ♫
Voor U moet slechts mijn harte slaan. A ♫
Voor U moet slechts mijn harte slaan. B ♫
Voor Uw liefde, Heer Jezus. 1
Voor Uw liefde, Heer Jezus. 3 ♫
Voor Uw liefde, Heer Jezus. A 2 ♫
Voor Uw liefde, Heer Jezus. B 2 ♫
Voorbeden. A ♫
Voorbeden. B ♫
Voorjaarsnacht. A ♫
Voorjaarsnacht. B ♫
Voorwaarts gaan wij in het licht. ♫
Voorwaarts steeds, voorwaarts steeds. ♫
Voorwaarts, Christen strijders. ♫
Voorwaarts. 1 A ♫
Voorwaarts. 1 B ♫
Voorwaarts. 2 A ♫
Voorwaarts. 2 B ♫
Voorwaarts. Op Gods bevel. ♫
Vorst des levens en des doods. 1 ♫
Vorst des levens en des doods. 2 ♫
Vorst des levens, 't is Uw dood. ♫
Vouwt de kleine handjes saam. ♫
Vraag den Heer u te helpen. ♫
Vrede in 't gelooven. A ♫
Vrede in 't gelooven. B ♫
Vrede zij u, vrede zij u. ♫
Vrees niet, Ik ben met u. ♫
Vrees niet. o mijn ziele. ♫
Vriend, wij gaan naar 't Vaderland. A ♫
Vriend, wij gaan naar 't Vaderland. B ♫
Vrienden, zeg het aan elkaar. ♫
Vriendschap. Reikt elkaar de hand. A ♫
Vriendschap. Reikt elkaar de hand. B ♫
Vrij van de wet, o vreugdevol leven. ♫
Vrijheid zoo te minnen. 2 ♫
Vrijheid, zoo te minnen. 1 ♫
Vroeger was 't de zegen. A ♫
Vroeger was 't de zegen. B ♫
Waak op mijn ziel. A ♫
Waak op mijn ziel. B ♫
Waak op, gij geest der eerste boden. A ♫
Waak op, gij geest der eerste boden. B ♫
Waak op, mijn hart. ♫
Waak, Christen, wees wakker. A ♫
Waak, Christen, wees wakker. B ♫
Waak, want uw tijd is kort. A ♫
Waak, want uw tijd is kort. B ♫
Waakt, ontwaakt, roept Sions wachter. A ♫
Waakt, ontwaakt, roept Sions wachter. B ♫
Waar het levend water vloeit. A ♫
Waar het levend water vloeit. B ♫
Waar Hij leidt, zal ik volgen. ♫
Waar is het licht. ♫
Waar Jezus woont, daar zegent Hij. ♫
Waar liefde woont. A ♫
Waar liefde woont. B ♫
Waar lijkt het op. A ♫
Waar lijkt het op. B ♫
Waar wij allen bijeen zijn. ♫
Waar wij in liefde samen zijn. ♫
Waar zou de stad van vrede zijn. A ♫
Waar zou de stad van vrede zijn. B ♫
Waar zult gij zijn in d' eeuwigheid. ♫
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij. 1 ♫
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij. A 2 ♫
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij. B 2 ♫
Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij. 3 ♫
Waarheen, vrienden, waarheen trekt gij. ♫
Waarom bemint Hij mij. ♫
Waarom schuilt gij niet dichter bij Jezus. A ♫
Waarom schuilt gij niet dichter bij Jezus. B ♫
Waarom staan die stenen daar. A ♫
Waarom staan die stenen daar. B ♫
Waarom toch zo droevig. ♫
Waarom zijn toch op het Paaschfeest. 2 ♫
Waarom zijn toch op het Paasfeest. 1 ♫
Waarom, o goede, lieve Heer. ♫
Waarvan ons Adam heeft beroofd. A ♫
Waarvan ons Adam heeft beroofd. B ♫
Walk hand in hand. A ♫ Speed Music
Walk hand in hand. B ♫ Speed Music
Walk in the light. ♫
Wandel maar stillekens achter Hem aan. ♫
Wanneer aan 't einde van de dag. A ♫
Wanneer aan 't einde van de dag. B ♫
Wanneer ik ga slapen. ♫
Wanneer ik in de morgen mijn ogen open doe. ♫
Wanneer komt de tijd. A ♫
Wanneer komt de tijd. B ♫
Wanneer vindt de ziel toch rust. ♫
Want de Leeuw van Juda. ♫
Want Gij zijt mijn God. ♫
Want Heer, uw liefde is alles voor mij. ♫
Want U alleen bent Heer. ♫
Want U bent machtig. A ♫
Want U bent machtig. B ♫
Want van U is het koninkrijk. ♫
Wasch mij, o Lam van God. ♫
Wat de vogels vertellen. ♫
Wat doet u heden zingen. ♫
Wat een fijne dag. ♫
Wat gaf rust mij in het hart. ♫
Wat geeft deze dag. ♫
Wat geen oog heeft gezien. ♫
Wat geven wij aan Jezus. ♫
Wat is de Heer toch trouw en goed. A ♫
Wat is de Heer toch trouw en goed. B ♫
Wat is des Christens Vaderland. A ♫
Wat spreiden die lichten.
Wat is des Christens Vaderland. B ♫
Wat lijdt Gij, lieve Heertje. ♫
Wat mag dat toch beduiden. ♫
Wat ook het oog aanschouw' beneden. A ♫
Wat ook het oog aanschouw' beneden. B ♫
Wat vrolijk over U geschreven staat. ♫
Wat werd verhoopt. ♫
Wat winden dat er ruischen. A ♫
Wat winden dat er ruischen. B ♫
Wat zal ik geven, mijn Heiland. A ♫
Wat zal ik geven, mijn Heiland. B ♫
Wat zijn zij aanminnig. ♫
Wat zorg en onrust hier beneen. ♫
Wat zou toch de kracht dier mannen. ♫
Weer een jaar is heengegleden. A ♫
Weer is het 's Heeren dag. A ♫
Weer is het 's Heeren dag. B ♫
Weer is het 's Heeren dag. C ♫
Wees gegroet, Gij Eerst'ling uit de graven. A ♫
Wees gegroet, Gij Eerst'ling uit de graven. B ♫
Wees gegroet, Maria. 1 ♫
Wees gegroet, Maria. 2 ♫
Wees gegroet, o schone lelie.
Wees gegroet, o sterre. 1
Wees gegroet, o Sterre. 2 ♫
Wees gegroet, o waarde Vrouwe. ♫
Wees mijn Heer. ♫
Wees niet bevreesd voor wat komen moet. ♫
Wees sterk. ♫
Wees stil en weet, Ik ben Uw God. ♫
Wees voor mij een beschuttende rots. ♫
Weest blij in de Heer. ♫
Weest sterk en blaast de bazuin. A ♫
Weest sterk en blaast de bazuin. B ♫
Weest welkom, al gij heiligen. ♫
Weet gij hoeveel held're sterren. ♫
Weet gij hoeveel sterren kleven. 2 ♫
Weet gij, hoeveel sterren kleven. 1 ♫
Weet je hoe groot. ♫
Weiger niet, ga zoo niet heen. ♫
Welk een jubel zal dat zijn. A ♫
Welk een jubel zal dat zijn. B ♫
Welk een vriend is onze Jezus. 1 ♫
Welk een Vriend is onze Jezus. 2 ♫
Welk een Vriend is onze Jezus. 3 ♫
Welk een wonder van verlossing. ♫
Welkom, o morgen, morgen zoo zoet. ♫
Welkom, welkom, lieve Heer. ♫
Welzalig hij, die Jezus kent. ♫
Welzalig zijn d'oprechten. ♫
Welzalig, die U wachten, Heer. ♫
Were you there when they crucified my Lord. 1
Were you there when they crucified my Lord. 2 ♫
Werk voor God. ♫
Werk, want de nacht zal komen. ♫
Werp uw zorg op Jezus. ♫
Werpt nu de lijn uit. ♫
Wie als een god wil leven. 1 ♫
Wie als een god wil leven. 2 ♫
Wie bouwt op de Rots, den Zone Gods. ♫
Wie een fiksche boer wil wezen. A ♫
Wie een fiksche boer wil wezen. B ♫
Wie gaat met mij mee. ♫
Wie heeft u, o heerlijk woud. A ♫
Wie heeft u, o heerlijk woud. B ♫
Wie heeft zijn geld verloren. ♫
Wie hier gaat en zaait met tranen. ♫
Wie in de schaduw Gods mag wonen. ♫
Wie is God behalve onze Heer. ♫
Wie is het, die de wijnpers. ♫
Wie is op aard gekomen. ♫
Wie kan Uw Hart aanschouwen.
Wie koos 's Heeren zijde. ♫
Wie maar de goede God laat zorgen. 1 ♫
Wie maar den goeden God laat zorgen. 2 ♫
Wie maar den goeden God laat zorgen. 3 ♫
Wie moet niet roemen. ♫
Wie oren om te horen heeft. ♫
Wie waarlijk vond voor zijn gemoed. A ♫
Wie waarlijk vond voor zijn gemoed. B ♫
Wie zal de overwinning geven. ♫
Wie zal mij rooven 't zalige lot. 2 ♫
Wie zal mij rooven 't zalige lot. 3 ♫
Wie zal mij roven 't zalige lot. A 1 ♫
Wie zal mij roven 't zalige lot. B 1 ♫
Wie zal u naar waarde prijzen.
Wie zielen vangt is wijs. A ♫
Wie zielen vangt is wijs. B ♫
Wie zijn leven niet wil geven. ♫
Wie zijn zij, die aan 's levens stroomen staan. ♫
Wie, wie zal mij rooven. ♫
Wij aanbidden U, Vader, Zoon en Geest. ♫
Wij bezitten een woord voor de wereld. A ♫
Wij bezitten een woord voor de wereld. B ♫
Wij brengen onze gaven. 1 ♫
Wij brengen onze gaven. 2 ♫
Wij danken U, o Vader. ♫
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd. ♫
Wij drinken van het levend water. ♫
Wij eren en aanbidden U. ♫
Wij gaan naar het land van de reinen van harte. ♫
Wij gaan voorwaarts. ♫
Wij gedenken dankbaar Uw tedere liefde. A ♫
Wij gedenken dankbaar Uw tedere liefde. B ♫
Wij geven het niet over. 1 ♫
Wij geven het niet over. 2 ♫
Wij geven het niet over. 3 ♫
Wij geven het niet over. 4 ♫
Wij geven ons met blijdschap. ♫
Wij groeten U heden. A ♫
Wij groeten U heden. B ♫
Wij groeten U o Koningin. 1
Wij groeten u op 't blijde feest. A ♫
Wij groeten u op 't blijde feest. B ♫
Wij groeten u, o koningin. 2
Wij hebben een woord voor de wereld. ♫
Wij hebben twee ooren, om alles te hooren. ♫
Wij hebben voor u gebeden. ♫
Wij houden de banier omhoog. ♫
Wij komen u begroeten. ♫
Wij komen U groeten, Maagd der armen. ♫
Wij loven U, o heerlijkheid. ♫
Wij moeten Gode zingen. A ♫
Wij moeten Gode zingen. B ♫
Wij prijzen en danken U, Vader. ♫
Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon. ♫
Wij prijzen Uw naam, o verheerlijkte Zoon. A ♫
Wij prijzen Uw naam, o verheerlijkte Zoon. B ♫
Wij reizen naar des hemels kust. A ♫
Wij reizen naar des hemels kust. B ♫
Wij reizen naar des hemels kust. ♫
Wij reizen steeds voort. ♫
Wij roepen luid, Halleluja. ♫
Wij treden, o Vader, ootmoedig thans nader. ♫
Wij vouwen onze handen. A ♫
Wij vouwen onze handen. B ♫
Wij wachten U, o Zoon van God. ♫
Wij weten het uur niet. ♫
Wij willen altijd blij zijn. ♫
Wij willen ons vermeien gaan in 't Paradijs. A ♫
Wij willen ons vermeien gaan in 't Paradijs. B ♫
Wij willen vroolijk onze lasten dragen. ♫
Wij wisten dat het moest bestaan. ♫
Wij zien de Heer. 2
Wij zien de Heer. A 1 ♫
Wij zien de Heer. B 1 ♫
Wij zijn hier gekomen. A ♫
Wij zijn hier gekomen. B ♫
Wij zijn van U. ♫
Wij zijn Ā‚Ā‚n in de Geest. ♫
Wij zingen Halleluja, als Hij komt. ♫
Wij zingen van Sint Josef. ♫
Wij zullen kracht ontvangen. ♫
Wij zullen leven. ♫
Wij zullen zingen.
Wijdingslied. Allen zijn wij hier te zamen. ♫
Wijk, niet'ge aardsche vreugd. ♫
Wil aan Uw hand mij leiden. ♫
Wil je wel geloven. A ♫
Wil je wel geloven. B ♫
Wild woei de storm. ♫
Wilt gij achter Jezus komen. ♫
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost. A ♫
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost. B ♫
Wilt gij vrij en vroolijk gaan. ♫
Wilt heden nu treden. 1 ♫
Wilt heden nu treden. 10 ♫
Wilt heden nu treden. 11 ♫
Wilt heden nu treden. 12
Wilt heden nu treden. 13
Wilt heden nu treden. 2 ♫
Wilt heden nu treden. 3 ♫
Wilt heden nu treden. 4 ♫
Wilt heden nu treden. 5 ♫
Wilt heden nu treden. 6 ♫
Wilt heden nu treden. 7 ♫
Wilt heden nu treden. 8 ♫
Wilt heden nu treden. 9 ♫
Wilt ontspringen, lofzang zingen. ♫
Witte Hostie, Jesus. ♫
Witte zwanen, groene zwanen. 2 ♫
Witter dan de sneeuw. ♫
Woestijndans - Elly en Rikkert. ♫
Wonder van gloriepracht.
Wondervolle Vrede. ♫
Wonen overal. 1
Wonen overal. 2 ♫
You can tell the world - Simon & Garfunkel.
Zaal'ge uren van gebed. ♫
ZacheĀs. A ♫
ZacheĀs. B ♫
Zachtkens en teeder roept Jezus de Zijnen. ♫
Zal uw naam eenmaal staan. ♫
Zalig Hij die het hoort - Elly en Rikkert. ♫
Zalig in Jezus. A ♫
Zalig in Jezus. B ♫
Ze kwamen allen naar de Heer. A ♫
Ze kwamen allen naar de Heer. B ♫
Ze zijn van vlees. ♫
Zeg broeder, zeg schijnt uw lamp helder. ♫
Zeg, jonge vriend, waar gaat ge heen. ♫
Zegen de Heer. ♫
Zegen des Heiligen Geestes. A ♫
Zegen des Heiligen Geestes. B ♫
Zegen en dank de Heer. ♫
Zegen mij nu, o Heer. ♫
Zegen ons, Algoede. ♫
Zegen, Heer, de vredeboden. 1 ♫
Zegen, Heer, de vredeboden. 2 ♫
Zegen, Heer, de vredeboden. 3 ♫
Zegen, Heer, de vredeboden. 4 ♫
Zegenbede. ♫
Zegepraal voor mij, voor mij. ♫
Zekerheid. 1 ♫
Zekerheid. 2 ♫
Zend mij Heer. A ♫
Zend mij Heer. B ♫
Zend ons Uw Geest. ♫
Zend ons, Heer Jezus, steeds uw Heilige Geest. ♫
Zend ons, Heer, een doop van vuur. ♫
Zend ook mij - Elly en Rikkert. ♫
Zend uw Geest, Heer Jezus. ♫
Zend uw Geest, Heer. ♫
Zend Uw Geest, o Heer. ♫
Zendingsfeest. ♫
Zendingslied. Men roept van Groenland's bergen. ♫
Zie de leliĀ‰n op het veld. 1 ♫
Zie de leliĀ‰n op het veld. 2 ♫
Zie de leliĀ‰n op het veld. 3
Zie hoe groot Jezus' liefde is. ♫
Zie ik, de Heer, sta aan de deur. 1 ♫
Zie Ik, de Heer, sta aan de deur. 2 ♫
Zie je die vlugge wolken gaan. ♫
Zie je het niet. ♫
Zie mij komen, zie mij komen. ♫
Zie naar de lelies op het veld. A ♫
Zie naar de lelies op het veld. B ♫
Zie naar Jezus. ♫
Zie omhoog naar Jezus. ♫
Zie ons wachten aan de stroomen. ♫
Zie op de lieve bloempjes neder. ♫
Zie op Uw kind'ren neer. ♫
Zie, de Heiland wacht. ♫
Zie, hier zijn wij. ♫
Zie, negen en negentig keerden weer. ♫
Zie, o Heer, ons zielsverlangen. A ♫
Zie, o Heer, ons zielsverlangen. B ♫
Zie, o Jezus, ons bijeen. ♫
Ziet de Heer daar henenvaren. 1 ♫
Ziet den Heer daar henenvaren. 2 ♫
Ziet gij die overgroote schaar. A ♫
Ziet gij die overgroote schaar. B ♫
Ziet gij die schaar. ♫
Ziet, hoe dansen, ziet, hoe glansen. ♫
Ziet, in blinde razernij. 1 ♫
Ziet, in blinde razernij. 2 ♫
Zij die de zee bevaren. ♫
Zij die stom zijn. ♫
Zij ons harte altijd vrolijk. ♫
Zij raakte alleen den zoom van Zijn kleed aan. ♫
Zijn alsof niet. ♫
Zij zullen het niet hebben. 1 ♫
Zij zullen het niet hebben. 3 A ♫
Zij zullen het niet hebben. 3 B ♫
Zij zullen het niet hebben. 4 ♫
Zijn bloed maakt zelfs den snoodsten zondaar rein. ♫
Zijn goedheid en genade. ♫
Zijn grondslag, Zijn onwrikb're vastigheden. ♫
Zijn hand van liefde. A ♫
Zijn hand van liefde. B ♫
Zijn liefde zocht mij teeder. ♫
Zijn Naam is hoger. ♫
Zijn Naam is wonderbaar. ♫
Zijn uw zonden als scharlaken. ♫
Zijn wij mismoedig. ♫
Zijt Gij aan boord, geen nood, geen nood. ♫
Zijt gij gedoopt in Christus' dood. ♫
Zijt gij gereed om in te gaan. A ♫
Zijt gij gereed om in te gaan. B ♫
Zing alleluia voor de Heer. A ♫
Zing alleluia voor de Heer. B ♫
Zing alleluia. ♫
Zing blij voor God, alleluia. ♫
Zing dank aan de Heer. ♫
Zing de Heer een nieuw gezang. 1 ♫
Zing de Heer een nieuw gezang. 2 ♫
Zing een lied in de nacht. ♫
Zing een vreugdelied. A ♫
Zing een vreugdelied. B ♫
Zing een vreugdelied. C ♫
Zing met 't heelal voor de Heer. A ♫
Zing met 't heelal voor de Heer. B ♫
Zingen wij van Zijn liefde. ♫
Zingt allen mee. ♫
Zingt Jubilate voor de Heer. ♫
Zingt nu blij te moe. 1 ♫
Zingt nu blij te moe. 2 ♫
Zingt nu de macht van jezus' naam. ♫
Zingt nu den luister van Sions bevrijden. A ♫
Zingt nu den luister van Sions bevrijden. B ♫
Zingt voor den Heer een nieuw gezang. ♫
Zingt, zingt een nieuw gezang. A ♫
Zingt, zingt een nieuw gezang. B ♫
Zo hoog als de Hemel - Elly en Rikkert. A ♫
Zo hoog als de Hemel - Elly en Rikkert. B ♫
Zo is het Koninkrijk - Elly en Rikkert. A ♫
Zo is het Koninkrijk - Elly en Rikkert. B ♫
Zo lief had God de wereld. ♫
Zo vriendelijk en veilig als het licht. ♫
Zo wondervol. A ♫
Zo wondervol. B ♫
Zoals de mensen leven. ♫
Zoals de Vader Mij gezonden heeft. ♫
Zoals klei in de hand van de pottebakker - Elly en Rikkert. A ♫
Zoals klei in de hand van de pottebakker - Elly en Rikkert. B ♫
Zoek, die daar roekeloos dwalen. A ♫
Zoek, die daar roekeloos dwalen. B ♫
Zoekt eerst het Koninkrijk van God. ♫
Zolang er mensen zijn. 1 ♫
Zolang er mensen zijn. 2 ♫
Zomaar een dak. ♫
Zomerzang. ♫
Zondaar, heeft een stem daar binnen. ♫
Zondaar, is uw hart verslagen. 1 ♫
Zondaar, is uw hart verslagen. A 2 ♫
Zondaar, is uw hart verslagen. B 2 ♫
Zondaar, zoekt gij rust en vrede. ♫
Zondaars, waarom wilt gij sterven. ♫
Zondagmorgen. 1 ♫
Zondagmorgen. 2 ♫
Zondagmorgen. Roerloos ligt nog d' aarde. ♫
Zondagslied. ♫
Zonder geldbeurs, zonder reistas. ♫
Zonder rusten langs de kusten. 1 ♫
Zonder rusten, langs de kusten. 2 ♫
Zonneschijn. A ♫
Zonneschijn. B ♫
Zonneschijn. C ♫
Zooals de knop reeds bloem bevat. ♫
Zooals ik ben, geen pleitgrond, neen. ♫
Zooals ik ben, kom 'k onbereid. ♫
Zooveel sterren als er glanzen. ♫
Zou God Zijn genĀ  vergeten. A ♫
Zou God Zijn genĀ  vergeten. B ♫
Zouden wij ook eenmaal komen. ♫
Zozeer heeft God van de wereld gehouden. A ♫
Zozeer heeft God van de wereld gehouden. B ♫
Zuivere die de schepselen eren.
Zullen wij eens elkaar ontmoeten. A ♫
Zullen wij eens elkaar ontmoeten. B ♫
Zwak en moede, arm, ellendig. ♫
Zwart was de nacht en kil de grond. ♫
Zwijgen, bukken, God verbeiden. ♫

Deze website is van Songfinder en Jan de Boer! E-mail: songfinder(at)hotmail.comOntwerp en design: Stefan de Konink en Tom de Kok.