Songtekst Archief

Categorie Antiek Nederlandstalig werk

Terug naar het categorie overzicht
Liedjes met een ♫ zijn inclusief bladmuziek.

Vink de liedjes aan die u zoekt.
Vul daarna uw emailadres hieronder in
en klik dan op aanvragen per e-mail.


'k Heb mijn wagen volgeladen. 5 A ♫
'k Heb mijn wagen volgeladen. 5 B ♫
'k Heb veel nachten lang ghewaeckt. ♫
'k Hou van Holland. A ♫
'k Hou van Holland. B ♫
'Ne keer dat ik achter de baan kwam gegaan. A ♫
'Ne keer dat ik achter de baan kwam gegaan. B ♫
's Lands wijs, 's lands eer. A ♫
's Lands wijs, 's lands eer. B ♫
's Nachts doen een blauw gestarde kleed. ♫
't Boerinnetje van voorheen. ♫
't Gelukskind. A ♫
't Gelukskind. B ♫
't Haasken. 2 ♫
't Haesken. 1 A ♫
't Haesken. 1 B ♫
't Hermenieke van Bergeijk. 1
't Hermenieke van Bergeijk. 2 ♫
't Is Oranje, 't blijft Oranje, 't is Oranje boven. ♫
't Muizeke. 2 ♫
't Ros Beijaard. 3 A ♫
't Ros Beijaard. 3 B ♫
't Ros Beyaard doet zijn ronde. 4 A ♫
't Ros Beyaard doet zijn ronde. 4 B ♫
't Ros Beyaard. 1 ♫
't Ros Beyaard. 2 ♫
't Ros Beyaard. 5 A ♫
't Ros Beyaard. 5 B ♫
't Ros Beyaard. 6 A ♫
't Ros Beyaard. 6 B ♫
't Was in de blijde Mei. A ♫
't Was in de blijde Mei. B ♫
't Zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. 2 ♫
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon. 1
3 October Hymne. A ♫
3 October Hymne. B ♫
Aan Brabant. ♫
Aan de Koningin. A ♫
Aan de Koningin. B ♫
Aan den Nacht. A ♫
Aan den Nacht. B ♫
Aan mijn Vaderland. A ♫
Aan mijn Vaderland. B ♫
Achter gouden wolkgordijnen. A ♫
Achter gouden wolkgordijnen. B ♫
Aen d' oever van een snellen vliet. ♫
Afscheid aan het woud. A ♫
Afscheid aan het woud. B ♫
Afscheidslied. A ♫
Afscheidslied. B ♫
Afscheidslied. C ♫
Afzijn. Een scheepje zag ik varen. ♫
Al ben ic van den scamel ghesellen. Antwerps liedeken. A
Al ben ic van den scamel ghesellen. Antwerps liedeken. B
Al is ons landje nog zo klein. ♫
Al is ons Prinsje nog zo klein. 2 ♫
Al is ons Prinsje nog zo klein. 3 ♫
Al is ons Prinsje nog zoo klein. 1 ♫
Al tussen twee hoge bergen. ♫
Alle man van Neerlands stam. 1 ♫
Alle man van Neerlands stam. A 2 ♫
Alle man van Neerlands stam. B 2 ♫
Alle mijn gepeijs. Antwerps liedeken. A ♫
Alle mijn gepeijs. Antwerps liedeken. B ♫
Als 't klokje klingelt. ♫
Als 't Zondag is. A ♫
Als 't Zondag is. B ♫
Als alle die werelt in vruechden is. Antwerps liedeken.
Als de Ziele luistert. A ♫
Als de Ziele luistert. B ♫
Als de Ziele luistert. C ♫
Als wij schrijden, dichtgerijd.
Als wij soldaeten t'saem te velde gaen. A ♫
Als wij soldaeten t'saem te velde gaen. B ♫
Amsterdam die grote stad. 2
Amsterdamsch Corpslied. A ♫
Amsterdamsch Corpslied. B ♫
Angelus. A ♫
Angelus. B ♫
Avond. 1 A ♫
Avond. 1 B ♫
Avondliedje. ♫
Avondliedje. Daar klingelt een klokje. A ♫
Avondliedje. Daar klingelt een klokje. B ♫
Avondliedje. Daar klingelt een klokje. C ♫
Bede voor de koningin. A ♫
Bede voor de koningin. B ♫
Bede voor de koningin. C ♫
Bede voor het Vaderland. ♫
Bede. Wij smeeken hier te zamen. ♫
Begeertens lust. ♫
Beiaardlied. A ♫
Beiaardlied. B ♫
Berg op Zoom. ♫
Beurtzang. In het groene loover. ♫
Bij 't werk. A ♫
Bij 't werk. B ♫
Bij en Blom. 1 ♫
Bij en blom. A 2 ♫
Bij en blom. B 2 ♫
Bij en blom. C 2 ♫
Bistu een crijgher oft bistu een boer. Antwerps liedeken.
Bloemen. A ♫
Bloemen. B ♫
Bloemenfeest. A ♫
Bloemenfeest. B ♫
Boerenmarsch. A ♫
Boerenmarsch. B ♫
Boerenvrijage. A ♫
Boerenvrijage. B ♫
Bondslied voor den Volksbond. A ♫
Bondslied voor den Volksbond. B ♫
Bondslied voor den Volksbond. C ♫
Bondslied voor den Volksbond. D ♫
Bondslied voor den Volksbond. E ♫
Bontekoe. A ♫
Bontekoe. B ♫
Brechtjebuur. A ♫
Brechtjebuur. B ♫
Cecilia. ♫
Coppelt aen een, den nacht is lanck. Antwerps liedeke. A
Coppelt aen een, den nacht is lanck. Antwerps liedeke. B
Coppelt aen een, den nacht is lanck. Antwerps liedeken. A
Coppelt aen een, den nacht is lanck. Antwerps liedeken. B
Da Costa's Volkslied. ♫
Daad der jongeren. ♫
Daar boven uit het vensterke. 1 A ♫
Daar boven uit het vensterke. 1 B ♫
Daar boven uit het vensterken. 2 A ♫
Daar boven uit het vensterken. 2 B ♫
Daar klingelt een klokje. A ♫
Daar klingelt een klokje. B ♫
Daar klingelt een klokje. C ♫
Daar komen de Jongens van Holland an. A ♫
Daar komen de Jongens van Holland an. B ♫
Daar stak op 'nen morgend een jong maseurken. ♫
Daar was een kwezeltje. 1 A ♫
Daar was een kwezeltje. 1 B ♫
Daar was een kwezeltje. 2 ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 2 ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 3 A ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 3 B ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 6 ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 7 A ♫
Daar was een sneeuwwit vogeltje. 7 B ♫
Daar was er laatst een mooi maagdetje. ♫
Daer spruyt een boom in ghenen dal. ♫
Daer staet een clooster in Oostenrijc. Antwerps liedeken. 1 A
Daer staet een clooster in Oostenrijc. Antwerps liedeken. 1 B
Daer staet een clooster in Oostenrijc. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Daer staet een clooster in Oostenrijc. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Daer was een sneeuwwit vogeltje. De minnebode. 5 ♫
Dansliedje. Op meisjes, in den rondedans. 1 A ♫
Dansliedje. Op meisjes, in den rondedans. 1 B ♫
Dansliedje. Op, meisjes in den rondedans. 2 A ♫
Dansliedje. Op, meisjes in den rondedans. 2 B ♫
Danswijzen. A ♫
Danswijzen. B ♫
Daor was een heel klein menneken.
Dats, wildi vander waerheyt horen singen. Antwerps liedeken. A
Dats, wildi vander waerheyt horen singen. Antwerps liedeken. B
Dats, wildi vander waerheyt horen singen. Antwerps liedeken. C
De blauwe strijders. ♫
De Bloemtjes. A ♫
De Bloemtjes. B ♫
De Bloemtjes. C ♫
De drie ghespeelkens. A ♫
De drie ghespeelkens. B ♫
De drie ruitertjes. 1
De drie Ruitertjes. 2 A ♫
De drie Ruitertjes. 2 B ♫
De drie ruitertjes. 3 A ♫
De drie ruitertjes. 3 B ♫
De drie ruitertjes. 4
De drie ruitertjes. 6 A ♫
De drie ruitertjes. 6 B ♫
De Geuzen in den Bomlerwaard. 2 ♫
De Geuzen in de Bommelerwaard. A ♫
De Geuzen in de Bommelerwaard. B ♫
De Geuzen in den Bomlerwaard. 1 A ♫
De Geuzen in den Bomlerwaard. 1 B ♫
De Geuzen in den Bomlerwaard. 3 A ♫
De Geuzen in den Bomlerwaard. 3 B ♫
De gilde viert. 1
De gilde viert. 2 A ♫
De gilde viert. 2 B ♫
De Gilde viert. 3 A ♫
De Gilde viert. 3 B ♫
De Gilde viert. 3 C ♫
De Gilde viert. 3 D ♫
De herder. Op de groote stille heide. 1
De Herder. Op de groote stille heide. 3 A ♫
De Herder. Op de groote stille heide. 3 B ♫
De Herder. Op de grote stille heide. 2 ♫
De herder. Op de grote stille heide. 4
De kabels los. 1 ♫
De kabels los. 2 ♫
De kabels los. 3 A ♫
De kabels los. 3 B ♫
De kerk in 't bosch. ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 1
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 2 ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 3 ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 4 ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 5 ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 6 A ♫
De kleinste. In 't groene dal, in 't stille dal. 6 B ♫
De Koningin verjaart. ♫
De linde. ♫
De mei die ons de groente geeft. ♫
De meisjes van Duinkerk. ♫
De meisjes van Kieldrecht. ♫
De minne die in mijn hartje leyt. ♫
De nacht. ♫
De nachtegaal die sank een lied. 1 A ♫
De nachtegaal die sank een lied. 1 B ♫
De nachtegaal die sank een lied. 2 A ♫
De nachtegaal die sank een lied. 2 B ♫
De nachtegaal die sank een lied. 2 C ♫
De nachtegael die sanc een liet. ♫
De Nederlanden. A ♫
De Nederlanden. B ♫
De Ooievaar. 2 A ♫
De Ooievaar. 2 B ♫
De Ooievaar. 2 C ♫
De Ooievaar. 2 D ♫
De reddingsboot. ♫
De reis van Jurriaan. A ♫
De reis van Jurriaan. B ♫
De Ruijter. Wie kent er wel een held. ♫
De Ruyter. 1
De Ruyter. 2 ♫
De Ruyter. 3 ♫
De Ruyter. 4 ♫
De storm van Munster. A ♫
De storm van Munster. B ♫
De trouwe kameraad. ♫
De twee gespeelkens. A ♫
De twee gespeelkens. B ♫
De Vlaamsche Leeuw. 1 A ♫
De Vlaamsche Leeuw. 1 B ♫
De Vlaamsche Leeuw. 2 A ♫
De Vlaamsche Leeuw. 2 B ♫
De vlaggen uit. A ♫
De vlaggen uit. B ♫
De Voorspelling. A ♫
De Voorspelling. B ♫
De Voorspelling. C ♫
De Voorspelling. D ♫
De Voorspelling. E ♫
De vrede van Munster. A ♫
De vrede van Munster. B ♫
De vroolijke jongen. A ♫
De vroolijke jongen. B ♫
De Waldhoorn. 1
De Waldhoorn. 2 ♫
De waldhoorn. 3
De wind. A ♫
De wind. B ♫
De winter is een onweert gast. A BLad
De winter is een onweert gast. B BLad
De winter is verganghen. A ♫
De winter is verganghen. B ♫
De zilvervloot. 1
De Zilvervloot. 2
De Zilvervloot. 3 A ♫
De Zilvervloot. 3 B ♫
De Zilvervloot. 4 A ♫
De Zilvervloot. 4 B ♫
De Zilvervloot. 5 A ♫
De Zilvervloot. 5 B ♫
De Zilvervloot. 6 A ♫
De Zilvervloot. 6 B ♫
De Zilvervloot. 7 ♫
De Zilvervloot. 8 A ♫
De Zilvervloot. 8 B ♫
De Zilvervloot. 9
De Zingende Bard. A ♫
De Zingende Bard. B ♫
De Zingende Bard. C ♫
De Zingende Bard. D ♫
Dejanira, ick kent, u wesen. ♫
Delftsch Studentenlied. A ♫
Delftsch Studentenlied. B ♫
Den slach van Blangijs. Antwerps liedeken. A
Den slach van Blangijs. Antwerps liedeken. B
Des winters als het regent. 1 ♫
Des winters als het regent. 2 ♫
Des winters als het regent. 6 ♫
Des winters als het regent. 7 ♫
Des winters als het regent. 8 A ♫
Des winters als het regent. 8 B ♫
Des winters als het reghent. 3 A ♫
Des winters als het reghent. 3 B ♫
Des winters als het reghent. 4 A ♫
Des winters als het reghent. 4 B ♫
Des winters als het reghent. 5 A ♫
Des winters als het reghent. 5 B ♫
Des Zomers. A ♫
Des Zomers. B ♫
Di Afrikaanse volkslied. A ♫
Di Afrikaanse volkslied. B ♫
Di Mey playsant willen wi planten. 1 A ♫
Di Mey playsant willen wi planten. 1 B ♫
Die eerste vreugd. ♫
Die kat komt weer. A ♫
Die kat komt weer. B ♫
Die mei plaisant willen wij planten. 2 ♫
Die nachtegaal die zank een lied. ♫
Die werelt hielt mi in haer ghewout. A
Die werelt hielt mi in haer ghewout. B
Die werelt hielt mi in haer ghewout. C
Die werelt hielt mi in haer ghewout. D
Die werelt hielt mi in haer ghewout. E
Die winter is vergangen. 1 ♫
Die winter is vergangen. 2 ♫
Die winter is vergangen. 3 ♫
Die winter is vergangen. 4 ♫
Die winter is vergangen. 7 ♫
Die winter is vergangen. 8 A ♫
Die winter is vergangen. 8 B ♫
Die winter is verganghen. 5 ♫
Die winter is verganghen. 6 ♫
Die winter is verganghen. 7 A ♫
Die winter is verganghen. 7 B ♫
Die winter is verganghen. 8 A ♫
Die winter is verganghen. 8 B ♫
Dik Keesje. A ♫
Dik Keesje. B ♫
Driezang. A ♫
Driezang. B ♫
Driezang. C ♫
Driezang. D ♫
Drinck-liedeken. Dat men eens van drincken spraeck. ♫
Drink-lied. Wie heeft ooit grooter gek gezien. A ♫
Drink-lied. Wie heeft ooit grooter gek gezien. B ♫
Drinklied. 'k Laat Louis zijn Franschen wijn. ♫
Drinklied. Als ick krijgh mijn beminde glaesje. ♫
Drinklied. Sa, sa, weest wacker, ghy vrolijcke Luy. ♫
Drinklied. Stap an, stap an. ♫
Duinlied. ♫
Duinlied. Lustig gesprongen door 't mullige duin. A ♫
Duinlied. Lustig gesprongen door 't mullige duin. B ♫
Een alleen. 3 ♫
Een deuntje van de hop. A ♫
Een deuntje van de hop. B ♫
Een deuntje van de hop. C ♫
Een deuntje van de hop. D ♫
Een draaiersjongen. 1 ♫
Een draaiersjongen. 2 ♫
Een Geldersch lied. ♫
Een Hollandsche Feestdag. ♫
Een lied van Nederland. 1 ♫
Een lied van Nederland. 2 A ♫
Een lied van Nederland. 2 B ♫
Een liedje van Hollandsche jongens. ♫
Een meisje dat van Scheveningen kwam. 1
Een meisje dat van Scheveningen kwam. 2 ♫
Een meisje dat van Scheveningen kwam. 4 ♫
Een meisje van Holland. A ♫
Een meisje van Holland. B ♫
Een scheepje. 1
Een middagslaapje. Wie rusten wil in 't groene woud. A ♫
Een middagslaapje. Wie rusten wil in 't groene woud. B ♫
Een Nederlandsch volkslied. A ♫
Een Nederlandsch volkslied. B ♫
Een nieuw lied van een meisjen en een schipper. A ♫
Een nieuw lied van een meisjen en een schipper. B ♫
Een raadseltje. Er was een huisje wit en glad. A ♫
Een raadseltje. Er was een huisje wit en glad. B ♫
Een ronden-dans om de bruydt te bedde te dansen. A ♫
Een ronden-dans om de bruydt te bedde te dansen. B ♫
Een scheepje. 2 ♫
Een scheepje. 3 ♫
Een seraphijnsche tonghe. ♫
Een trommelaar met rooden mond. A ♫
Een trommelaar met rooden mond. B ♫
Egidius, waer bestu bleven.
Eigen land. A ♫
Eigen land. B ♫
Elck prijs sijn lief. ♫
Encomium Patriae. De lof des Vaderlands. A ♫
Encomium Patriae. De lof des Vaderlands. B ♫
Encomium Patriae. De lof des Vaderlands. C ♫
Encomium Patriae. De lof des Vaderlands. D ♫
Engelenwacht. A ♫
Engelenwacht. B ♫
Er was een oorlogsschip. 1
Er was een oorlogsschip. 2 ♫
Er was een oorlogsschip. 3 A ♫
Er was een oorlogsschip. 3 B ♫
E¬ān alleen. 1 ♫
E¬ān alleen. 2 ♫
Feestlied op 31 Augustus. ♫
Feestlied ter gelegenheid der Meeting te Herenveen.
Feestlied. A ♫
Feestlied. B ♫
Feestzang voor 31 Augustus. ♫
Fransche ratten, rolt uw matten. A ♫
Fransche ratten, rolt uw matten. B ♫
Fred'rick Hendrick van Nassau. A ♫
Fred'rick Hendrick van Nassau. B ♫
Frederik Hendrik. Princelied. A ♫
Frederik Hendrik. Princelied. B ♫
Frysk Folkslied. A ♫
Frysk Folkslied. B ♫
Frysk Folksliet. 1 A ♫
Frysk Folksliet. 1 B ♫
Frysk Folksliet. 2 A ♫
Frysk Folksliet. 2 B ♫
Frysk Folksliet. 3 ♫
Frysk Folksliet. 4 A ♫
Frysk Folksliet. 4 B ♫
Frysk Folksliet. 5 A ♫
Frysk Folksliet. 5 B ♫
Gaudeamus igitur. 1 ♫
Gaudeamus igitur. 2 ♫
Gedicht van Anthonis de Roovere 01 - Refereyn van berouwe.
Gedicht van Anthonis de Roovere 02 - Een bedinghe.
Gedicht van Anthonis de Roovere 03 - Vrouwe. A
Gedicht van Anthonis de Roovere 03 - Vrouwe. B
Gedicht van Anthonis de Roovere 04 - Andere ghedicht. A
Gedicht van Anthonis de Roovere 04 - Andere ghedicht. B
Gedicht van Anthonis de Roovere 05 - Hoordt nae my, ghy spitters, ghy delvers. A
Gedicht van Anthonis de Roovere 05 - Hoordt nae my, ghy spitters, ghy delvers. B
Gedicht van Anthonis de Roovere 06 - Vander Mollenfeeste. A
Gedicht van Anthonis de Roovere 06 - Vander Mollenfeeste. B
Gedicht van Anthonis de Roovere 06 - Vander Mollenfeeste. C
Gedicht van Anthonis de Roovere 07 - Die nu ter wereldt sal bedien.
Gedicht van Anthonis de Roovere 08 - Die door de wereldt sal gheraken.
Gedicht van Anthonis de Roovere 09 - Die gheen pluymen en can strijcken.
Gedicht van Anthonis de Roovere 10 - Sluymende zueghen eten wel haer draf.
Gedicht van Anthonis de Roovere 11 - Wijse leeringhe voor een man.
Gedicht van Anthonis de Roovere 12 - Testament van een goede vrouwe.
Gedicht van Anthonis de Roovere 13 - Remedie om goede kinderen te hebbene.
Gedicht van Anthonis de Roovere 14 - Refereyn Amoureux.
Gedicht van Anthonis de Roovere 15 - Sotte Amoureusheyt.
Geen overpad. A ♫
Geen overpad. B ♫
Gekwetst ben ik van binnen. ♫
Geldeloos, je doet me pijn. ♫
Geldersch Volkslied. ♫
Gelukkig is het land. ♫
Gelukkig Vaderland. ♫
Genacht.
Gertji. 1 A ♫
Gertji. 1 B ♫
Gertji. 2 A ♫
Gertji. 2 B ♫
Gesangh. Princesse die mijn siel gebiedt. ♫
Ghepeys, ghepeys, vol van envijen. A ♫
Ghepeys, ghepeys, vol van envijen. B ♫
Ghequetst ben ic van binnen. ♫
Gij badt op eenen berg alleen. A ♫
Gij badt op eenen berg alleen. B ♫
Gondellied. ♫
Grietje van den Mulder. A ♫
Grietje van den Mulder. B ♫
Groningsch Corps-lied. ♫
Grootmoeders breikous. A ♫
Grootmoeders breikous. B ♫
Gr¬Ēnnens Laid. 1 ♫
Gr¬Ēnnens Laid. 2 ♫
Gr¬Ēnnens Laid. 3 ♫
Gymnastenlied. Geen zang klinkt zoo schoon. A ♫
Gymnastenlied. Geen zang klinkt zoo schoon. B ♫
Gymnastenlied. Vrij zingen wij Gymnasten. A ♫
Gymnastenlied. Vrij zingen wij Gymnasten. B ♫
Haarlemsch Liedeke. A ♫
Haarlemsch Liedeke. B ♫
Hadpiekjen t¬Ę Hielepen ien 1838.
Hand en hoofd. ♫
Hannes loopt op klompen. 4 ♫
Hans en Trieneke. A ♫
Hans en Trieneke. B ♫
Hanselijn. 1 ♫
Hanselijn. 2 ♫
Hanselijn. 3 A ♫
Hanselijn. 3 B ♫
Hebt compassie. ♫
Heer Halewijn zong een liedekijn. 1 A
Heer Halewijn zong een liedekijn. 1 B
Heer Halewijn zong een liedekijn. 1 C
Heer Halewijn zong een liedekijn. 2 A ♫
Heer Halewijn zong een liedekijn. 2 B ♫
Heer Halewijn zong een liedekijn. 2 C ♫
Heer, mijn hert is boos en schuldig. A ♫
Heer, mijn hert is boos en schuldig. B ♫
Heideliedje. 1 ♫
Heideliedje. 2 ♫
Helpt nu u self. ♫
Hemelvaart. Brand los, mijn hert. ♫
Here, kere van ons af. ♫
Herfstliedje. ♫
Het avondklokje. 1
Het avondklokje. 2 ♫
Het bakkeeten.
Het boerinnetje. A ♫
Het boerinnetje. B ♫
Het daget in den Oosten. 3 A ♫
Het daget in den Oosten. 3 B ♫
Het daghet in den Oosten. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Het daghet in den Oosten. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Het daghet inden oosten. Antwerps liedeken. 1 A
Het daghet inden oosten. Antwerps liedeken. 1 B
Het haentjen van den wijne. A ♫
Het haentjen van den wijne. B ♫
Het Hillebrantslied. A ♫
Het jonge volk. A ♫
Het jonge volk. B ♫
Het jonge volk. C ♫
Het jonge volk. D ♫
Het klooster van St. Arjaan. 1 A ♫
Het klooster van St. Arjaan. 1 B ♫
Het Klooster van St. Arjaan. 2 A ♫
Het Klooster van St. Arjaan. 2 B ♫
Het leven van een visserman.
Het lied der hope. A ♫
Het lied der hope. B ♫
Het lied der Vlaamsche hoogeschool. A ♫
Het lied der Vlaamsche hoogeschool. B ♫
Het lied van Chass¬ā. ♫
Het lied van den Boer. ♫
Het lied van den smid. A ♫
Het lied van den smid. B ♫
Het lied van Volksweerbaarheid. A ♫
Het lied van Volksweerbaarheid. B ♫
Het lied van Volkszang. A ♫
Het lied van Volkszang. B ♫
Het liedje van den Bergenaar. 1 A ♫
Holland. A ♫
Het liedje van den Bergenaar. 1 B ♫
Het liedje van den Bergenaar. 2 A ♫
Het liedje van den Bergenaar. 2 B ♫
Het liedje van den Smid. A ♫
Het liedje van den Smid. B ♫
Het loze vissertje. ♫
Het meisje en de lansknecht. ♫
Het Moederlied. A ♫
Het Moederlied. B ♫
Het opeisen van de bruid.
Het Padvinderslied. ♫
Het patertje. ♫
Het quamen drie ruyters geloopen. Antwerps liedeken.
Het roosje. Knaapje zag een roosje staan. 1
Het roosje. Knaapje zag een roosje staan. 2 ♫
Het slot in Oostenrijk. ♫
Het smidjen. A ♫
Het smidjen. B ♫
Het Vacantie-Kinderfeest. A ♫
Het Vacantie-Kinderfeest. B ♫
Het Vacantie-Kinderfeest. C ♫
Het verwaend Kwezeltje. A ♫
Het verwaend Kwezeltje. B ♫
Het viel eens hemels douwe. Antwerps liedeken. 1 A ♫
Het viel eens hemels douwe. Antwerps liedeken. 1 B ♫
Het viel eens hemels douwe. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Het viel eens hemels douwe. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Het waijt een windeken coel. Antwerps liedeken. ♫
Het waren twee conincskinderen. Van twee koningskinderen. 2 A ♫
Het waren twee conincskinderen. Van twee koningskinderen. 2 B ♫
Het waren twee koningdkin-ren. 5 A ♫
Het waren twee koningdkin-ren. 5 B ♫
Het waren twee koninghs kinderen. 1 A
Het waren twee koninghs kinderen. 1 B
Het waren twee koningskind'ren. 3 A ♫
Het waren twee koningskind'ren. 3 B ♫
Het waren twee koningskinderen. 4 A ♫
Het waren twee koningskinderen. 4 B ♫
Het waren twee koningskinderen. 4 C ♫
Het zandmannetje. 1
Het zandmannetje. 2 ♫
Het Zandmannetje. 3 ♫
Het zandmannetje. 4 A ♫
Het zandmannetje. 4 B ♫
Het Zandmannetje. 5
Het zou een jager uit jagen gaan. ♫
Hier komt Paul Jones aan. ♫
Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk. ♫
Hoe mach een man zijns levens lusten. Antwerps liedeken. ♫
Hoe zacht glijdt ons bootje. 1 ♫
Hoe zacht glijdt ons bootjen. 2 ♫
Hoe zachtkens glijdt ons bootje. 1 ♫
Hoe zachtkens glijdt ons bootje. 2
Hoe zachtkens glijdt ons bootje. 3
Hoe zoet is 't. A ♫
Hoe zoet is 't. B ♫
Holland is een heerlijk land. 1 ♫
Holland is een heerlijk land. 2 A ♫
Holland is een heerlijk land. 2 B ♫
Holland. B ♫
Holland. C ♫
Hollands duin. ♫
Hollands vlag je bent m'n glorie. 1
Hollands vlag, je bent mijn glorie. 2 A ♫
Hollands vlag, je bent mijn glorie. 2 B ♫
Hollands vlag, je bent mijn glorie. 3 A ♫
Hollands vlag, je bent mijn glorie. 3 B ♫
Hollands zee. 1 ♫
Hollands zee. 2 ♫
Hollandsch Liedje. 1
Hollandsch liedje. 2 A ♫
Hollandsch liedje. 2 B ♫
Hollandsch. Fier van geest. A ♫
Hollandsch. Fier van geest. B ♫
Honger. 1 ♫
Honger. 2 ♫
Hoort, zegt het voort - Manna de Wijs-Mouton.
Hopsa, heisasa. 1 ♫
Hopsa, heisasa. 2 A ♫
Hopsa, heisasa. 2 B ♫
Hou zee. 1 ♫
Hou zee. 2 ♫
Hou zee. 3 ♫
Houw en trouw. 1 ♫
Houw en Trouw. 2 ♫
Huisje in de weide. A ♫
Huisje in de weide. B ♫
Huzarenlied. ♫
Ic hadde een gestadich minneken. Antwerps liedeken. ♫
Ic heb de werelt seer bemint. Antwerps liedeken.
Ic seg adieu. Antwerps liedeken. A ♫
Ic seg adieu. Antwerps liedeken. B ♫
Ic sie die morgen sterre. Antwerps liedeken.
Ic stont op hoogen bergen. Antwerps liedeken. 1 A
Ic stont op hoogen bergen. Antwerps liedeken. 1 B
Ic stont op hoogen bergen. De drie ruitertjes. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Ic stont op hoogen bergen. De drie ruitertjes. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen.
Ick breng mijn naeste gebuer een dronc. A ♫
Ick breng mijn naeste gebuer een dronc. B ♫
Ick drinck den nieuwen most. A ♫
Ick drinck den nieuwen most. B ♫
Ick wil mi gaen vermeyden. A
Ick wil mi gaen vermeyden. B
Ick wil te landt uitrijden. A ♫
Ick wil te landt uitrijden. B ♫
Ieper, o Ieper, hoe toont gij u verheugd. A ♫
Ieper, o Ieper, hoe toont gij u verheugd. B ♫
IJsbloemen. ♫
Ik en mijn wijf. A ♫
Ik en mijn wijf. B ♫
Ik en mijn wijf. C ♫
Ik heb mijn wagen volgeladen. 1
Ik heb mijn wagen volgeladen. 2 ♫
Ik heb u lief, o vlakke landen. A ♫
Ik heb u lief, o vlakke landen. B ♫
Ik hoorde dees dagen. 1 A ♫
Ik hoorde dees dagen. 1 B ♫
Ik hoorde dees dagen. 2 ♫
Ik hoorde dees dagen. 3 A ♫
Ik hoorde dees dagen. 3 B ♫
Ik jeune mij daarin. ♫
Ik stond op hoge bergen. 1
Ik zeg adieu. 1 ♫
Ik zeg adieu. 2 ♫
Ik zeg adieu. 3 A ♫
Ik zeg adieu. 3 B ♫
In 't soetste van den Meye. Antwerps Liedeken. A ♫
In 't soetste van den Meye. Antwerps Liedeken. B ♫
In 't Voorhout. 1 ♫
In 't Voorhout. 2 ♫
In 't Voorhout. 3 A ♫
In 't Voorhout. 3 B ♫
In Brabant aan de Grenzen. A ♫
In Brabant aan de Grenzen. B ♫
In een huis. ♫
In het woud. 2 A ♫
In het woud. 2 B ♫
In Holland. A ♫
In Holland. B ♫
In naam van Oranje. 1
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 2 A ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 2 B ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 3 ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 4 A ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 4 B ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 5 A ♫
In naam van Oranje. Een liedje van Koppelstok den veerman. 5 B ♫
In oorlog en vree. ♫
Io Vivat. 1
Io vivat. 2 ♫
Io vivat. 3 ♫
Is dit niet wel een vreemde gril. A ♫
Is dit niet wel een vreemde gril. B ♫
Jan broeder vrijt een meisje zoet. A ♫
Jan broeder vrijt een meisje zoet. B ♫
Jan pan pikkepuus.
Jan Plompaert. A ♫
Jan Plompaert. B ♫
Janneke, mijn manneke. 3 ♫
Je maintiendrai. A ♫
Je maintiendrai. B ♫
Jeughdige Nimphen die 't boerten bemint. ♫
Jonge dochter en wilt niet treuren. 2 ♫
Jonge dochter. 1 ♫
Jongens, wil je het ijzer smeden. A ♫
Jongens, wil je het ijzer smeden. B ♫
Jubellied. A ♫
Jubellied. B ♫
Jubellied. C ♫
Jubelzang. Utrechts Corps-lied. ♫
Jubileum-Lied 1923. A ♫
Jubileum-Lied 1923. B ♫
Juliana trouwt. A ♫
Juliana trouwt. B ♫
Juliana trouwt. C ♫
Kent gij het land. A ♫
Kent gij het land. B ♫
Kerelslied. 1 A ♫
Kerelslied. 1 B ♫
Kerelslied. 1 C ♫
Kerelslied. 1 D ♫
Kerelslied. 2 ♫
Kermislied. A ♫
Kermislied. B ♫
Kijk wat een lichtjes. A ♫
Kijk wat een lichtjes. B ♫
Kind van Holland. ♫
Kinderen van de zee. A ♫
Kinderen van de zee. B ♫
Klaas, die sprak zijn moeder aan. A ♫
Klaas, die sprak zijn moeder aan. B ♫
Klaesje. A ♫
Klaesje. B ♫
Klaesje. C ♫
Klein vogelijn, op groene tak. 1
Klein vogelijn, op groenen tak. 2 A ♫
Klein vogelijn, op groenen tak. 2 B ♫
Klein vogelijn, op groenen tak. 3 ♫
Klokke Roeland. 1
Klokke Roeland. 2 A ♫
Klokke Roeland. 2 B ♫
Klokke Roeland. 3 A ♫
Klokke Roeland. 3 B ♫
Kom nu met zang. 2 ♫
Komt nu met zang. 1 ♫
Komt vrienden in de rondte. 2
Komt vrienden in het ronde. 1 ♫
Komt vrienden in het ronde. 3 ♫
Komt vrienden in het ronden. 4 A ♫
Komt vrienden in het ronden. 4 B ♫
Komt vrinden, op naar buiten. A ♫
Komt vrinden, op naar buiten. B ♫
Komt, o Zonne. ♫
Koning en Vaderland. ♫
Koninginnelied. 1 A ♫
Koninginnelied. 1 B ♫
Koninginnelied. 1 C ♫
Koninginnelied. 1 D ♫
Koninginnelied. 2 A ♫
Koninginnelied. 2 B ♫
Koninginnelied. 3 A ♫
Koninginnelied. 3 B ♫
Koninginnelied. 4 A ♫
Koninginnelied. 4 B ♫
Koninginnelied. 5 A ♫
Koninginnelied. 5 B ♫
Koppig. Hannes loopt op klompen. ♫
Kroningslied. 1 A ♫
Kroningslied. 1 B ♫
Kroningslied. 2 A ♫
Kroningslied. 2 B ♫
Kroningslied. 3 A ♫
Kroningslied. 3 B ♫
Lammeren. A ♫
Lammeren. B ♫
Lammeren. C ♫
Leg uw beide blanke handjes. A ♫
Leg uw beide blanke handjes. B ♫
Leg uw beide blanke handjes. C ♫
Lentelied. ♫
Lenteliedje. Daar is de lieve lente weer. A ♫
Lenteliedje. Daar is de lieve lente weer. B ♫
Lenteliedje. Daar is de lieve lente weer. C ♫
Lenteliedje. Meisjes zoo jolig. A ♫
Lenteliedje. Meisjes zoo jolig. B ♫
Lied van het Algemeen Nederlandsch Verbond. A ♫
Lied van het Algemeen Nederlandsch Verbond. B ♫
Liedeke van minne. A ♫
Liedeke van minne. B ♫
Liedje van den molenaar. A ♫
Liedje van den molenaar. B ♫
Liedje van een Hollandschen Jongen. A ♫
Liedje van een Hollandschen Jongen. B ♫
Lief Vaderland, vaarwel. ♫
Lievelingskind. A ♫
Lievelingskind. B ♫
Lievelingskind. C ♫
Lievelingskind. D ♫
Limburg mijn Vaderland. 4 A ♫
Limburg mijn Vaderland. 4 B ♫
Limburg, mijn Vaderland. 1 A ♫
Limburg, mijn Vaderland. 1 B ♫
Limburg, mijn Vaderland. 2 ♫
Limburg, mijn Vaderland. 3 A ♫
Limburg, mijn Vaderland. 3 B ♫
Limburgs volkslied. 1 ♫
Limburgs volkslied. 2
Luitfeld. A ♫
Luitfeld. B ♫
Marker Volkslied.
Marleentje. 2 A ♫
Marleentje. 2 B ♫
Marschlied. 't Is plicht dat ied're jongen. 2 A ♫
Marschliedje. De paden op. 1
Marschlied. 't Is plicht dat ied're jongen. 2 B ♫
Marschlied. 't Is plicht dat ied're jongen. 3 A ♫
Marschlied. 't Is plicht dat ied're jongen. 3 B ♫
Marschlied. 't Is pligt dat ieder Jongen. 1 A ♫
Marschlied. 't Is pligt dat ieder Jongen. 1 B ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 1 A ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 1 B ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 1 C ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 2 A ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 2 B ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 2 C ♫
Marschlied. Op marsch, op marsch naar bosch en wei. 2 D ♫
Marschliedje. De paden op. 2 A ♫
Marschliedje. De paden op. 2 B ♫
Marslied. Wij schrijden strijdend door het land. A ♫
Marslied. Wij schrijden strijdend door het land. B ♫
Matrozenlied. 1 ♫
Matrozenlied. 2 A ♫
Matrozenlied. 2 B ♫
Matrozenlied. 2 C ♫
Mei is 't thans. ♫
Mei. 2 ♫
Meiliedje. 1 A ♫
Meiliedje. 1 B ♫
Meiliedje. 2 ♫
Meimorgen. Hela gij bloempjes. 1
Meimorgen. Hela gij bloempjes. 2 A ♫
Meimorgen. Hela gij bloempjes. 2 B ♫
Meimorgen. Hela gij bloempjes. 3 A ♫
Meimorgen. Hela gij bloempjes. 3 B ♫
Meisjesklacht. ♫
Meisken jong. ♫
Menschelijk. A ♫
Menschelijk. B ♫
Met groot verlof. ♫
Met Jan. A ♫
Met Jan. B ♫
Met luste willen wi singhen. Antwerps liedeken. A
Met luste willen wi singhen. Antwerps liedeken. B
Mien dochter wilt toe traauwen. A ♫
Mien dochter wilt toe traauwen. B ♫
Mien mouder dij wol mie geven. A ♫
Mien mouder dij wol mie geven. B ♫
Mien Veluwsch Darp. A ♫
Mien Veluwsch Darp. B ♫
Mietje. ♫
Mij spreekt de blomme een tale. ♫
Mijn Drenthe. ♫
Mijn land. 1 ♫
Mijn land. 2 A ♫
Mijn land. 2 B ♫
Mijn land. 2 C ♫
Mijn land. 2 D ♫
Mijn lief is al mijn vreugd. ♫
Mijn lieveken open je deurken en lach. A ♫
Mijn lieveken open je deurken en lach. B ♫
Mijn lieveken open je deurken en lach. C ♫
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u. A ♫
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u. B ♫
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u. C ♫
Mijn lieveken, zeg, herinnert ge 't u. D ♫
Mijn Nederland, ik heb u lief als geen. A ♫
Mijn Nederland, ik heb u lief als geen. B ♫
Mijn Nederland, mijn Vaderland. A ♫
Mijn Nederland, mijn Vaderland. B ♫
Mijn Nederland. 1 A ♫
Mijn Nederland. 1 B ♫
Mijn Nederland. 2 ♫
Mijn Nederland. 3 A ♫
Mijn Nederland. 3 B ♫
Mijne moedertaal. A ♫
Mijne moedertaal. B ♫
Minnelied van Henric van Veldeke 01 - Alze die vogele blijdelijke.
Minnelied van Henric van Veldeke 02 - In den aprillen.
Minnelied van Henric van Veldeke 03 - Het doen die vogele wale schijn.
Minnelied van Henric van Veldeke 04 - Schone woord bit zeuten zange.
Minnelied van Henric van Veldeke 05 - Dat hebben die kalde nechte gedaan.
Minnelied van Henric van Veldeke 06 - Die wereld is der lichtegheide.
Minnelied van Henric van Veldeke 07 - Die tijd is erklared wale.
Minnelied van Henric van Veldeke 08 - In den tijden dat die rozen.
Minnelied van Henric van Veldeke 09 - Zo wee den vrouwen zettet hoede.
Minnelied van Henric van Veldeke 10 - Doe men der rechter minnen plag.
Minnelied van Henric van Veldeke 11 - Des bin ich getroost die mere.
Minnelied van Henric van Veldeke 12 - Die nog niene zijn verwonnen.
Minnelied van Henric van Veldeke 13 - Die minne die dwank Salomone.
Minnelied van Henric van Veldeke 14 - Zo wee der minnen is zo vroed.
Minnelied van Henric van Veldeke 15 - Die da heuren mijnen zank.
Minnelied van Henric van Veldeke 16 - Zij dede mich, doe zij mich's onde.
Minnelied van Henric van Veldeke 17 - God zende here te moede.
Minnelied van Henric van Veldeke 18 - Dee blijdschap zonder rouwe entveit.
Minnelied van Henric van Veldeke 19 - Wee wale gedienen ende erbeiden mag.
Minnelied van Henric van Veldeke 20 - In den tijden van den jare.
Minnelied van Henric van Veldeke 21 - Wee mich schade ane mijner vrouwen.
Minnelied van Henric van Veldeke 22 - Tristan moeste ane zijnen dank.
Minnelied van Henric van Veldeke 23 - Het is een goede nouwe mare.
Minnelied van Henric van Veldeke 24 - Ich bin blijde, zind die dage liechten.
Minnelied van Henric van Veldeke 25 - Men zeget veurwaar nu maneg jaar.
Minnelied van Hertog Jan I van Brabant 1 - Eens meienmorgens vroe.
Minnelied van Hertog Jan I van Brabant 2 - Joncfrouwe edel, goedertieren.
Minnelied van Hertog Jan I van Brabant 3 - Cuusche smale.
Minnelied van Hertog Jan I van Brabant 4 - Ic sach noyt so roden mont.
Minnelied van Hertog Jan I van Brabant 5 - Menech creature es blide.
Mocht ick o Swaentjen. A ♫
Mocht ick o Swaentjen. B ♫
Moeders liedje. 2 A ♫
Moeders liedje. 2 B ♫
Moeders liedje. 2 C ♫
Moeders liedjen. 1 A ♫
Moeders liedjen. 1 B ♫
Moeders verjaardag. 2 A ♫
Moeders verjaardag. 2 B ♫
Moetje varen. A ♫
Moetje varen. B ♫
Mooi Holland. 1 A ♫
Mooi Holland. 1 B ♫
Mooi Holland. 2 A ♫
Mooi Holland. 2 B ♫
Mooi Holland. 3 A ♫
Mooi Holland. 3 B ♫
Mooi lievertje, loop je het grachtje mee rond. A ♫
Mooi lievertje, loop je het grachtje mee rond. B ♫
Morgenlied. Zonneschijntje, morgenlicht. ♫
Morgenwandeling. A ♫
Morgenwandeling. B ♫
N.T.B. Lied. ♫
Naar buiten. 3 A ♫
Naar buiten. 3 B ♫
Naar buiten. 4 A ♫
Naar buiten. 4 B ♫
Naar den Dam. 1 A ♫
Naar den Dam. 1 B ♫
Naar den Dam. 2 A ♫
Naar den Dam. 2 B ♫
Naar den Dam. 2 C ♫
Naar den Dam. 2 D ♫
Naar zee. Ferme jongens, stoere knapen. 1 ♫
Naar zee. Ferme jongens, stoere knapen. 2 ♫
Naar zee. Ferme jongens, stoere knapen. 3 ♫
Naer Oostland willen wij ryden. ♫
Nationaal lied.
Nederland, Nederland, Erfdeel der vaad'ren. A ♫
Nederland, Nederland, Erfdeel der vaad'ren. B ♫
Neemt mij in der hand. ♫
Nieuw liedeken tot lof van Vrieslandt. A ♫
Nieuw liedeken tot lof van Vrieslandt. B ♫
Nu trekt den boer een paar klompjes aan. A ♫
Nu trekt den boer een paar klompjes aan. B ♫
O Angenietje. A ♫
O Angenietje. B ♫
O cranc, onseker, broosch enghien.
O Nederland, let op uw zaak. 1 ♫
O Nederland, let op uw zaak. 2 A ♫
O Nederland, let op uw zaak. 2 B ♫
O Nederland, let op uw zaak. 2 C ♫
O Noach, goeden ouden Heer. ♫
O schitterende kleuren van Nederlandsch vlag.
O, dierbaar plekje grond. ♫
Ochtendlied. Ei, zie de morgen krieken. 1 ♫
Ochtendlied. Ei, zie de morgen krieken. 2
Oene van Sneek. A ♫
Oene van Sneek. B ♫
Om jou en mij. A ♫
Om jou en mij. B ♫
Omdat ik een Vlaming ben. A ♫
Omdat ik een Vlaming ben. B ♫
Onpartijdig. ♫
Ons bootje.
Ons Holland. A ♫
Ons Holland. B ♫
Ons Lied van de Zee. A ♫
Ons Lied van de Zee. B ♫
Ons lied. 1
Ons lied. 2 A ♫
Ons lied. 2 B ♫
Ons lied. 3 A ♫
Ons lied. 3 B ♫
Ons Prinsesje. 1 A ♫
Ons Prinsesje. 1 B ♫
Ons Prinsesje. 2 A ♫
Ons Prinsesje. 2 B ♫
Ons Vaderland. A ♫
Ons Vaderland. B ♫
Oogstlied. 1 A ♫
Oogstlied. 1 B ♫
Oogstlied. 2 ♫
Oogstlied. 3 ♫
Oogstlied. 4 ♫
Oost, west, thuis best. A ♫
Oost, west, thuis best. B ♫
Op den Weefstoel. A ♫
Op den Weefstoel. B ♫
Opregt. ♫
Oranje-Liedje. 1 ♫
Oranje-Nassau Feestcantate. A ♫
Oranje-Nassau Feestcantate. B ♫
Oranje-Nassau Feestcantate. C ♫
Oranjeliedje. 2 ♫
Oranjeliedje. 3 ♫
Patriotten-Lied. 1 A ♫
Patriotten-Lied. 1 B ♫
Patriotten-Lied. 2 ♫
Patriotten-Lied. 3 ♫
Pierlala. A ♫
Pierlala. B ♫
Prinses Julianalied. A ♫
Prinses Julianalied. B ♫
Prinsesje's verjaardag. A ♫
Prinsesje's verjaardag. B ♫
Prinsessenliedje. A ♫
Prinsessenliedje. B ♫
Prinsessenliedje. C ♫
Rechtop. 1.GIF
Rechtop. 2 ♫
Regendag. 1 ♫
Regendag. 2 ♫
Regendag. 3 A ♫
Regendag. 3 B ♫
Reveille. ♫
Rijc God wie sal ic clagen. Antwerps liedeken. A ♫
Rijc God wie sal ic clagen. Antwerps liedeken. B ♫
Rust u ten strijd. ♫
Sarlotteken. ♫
Scheiden is een bitter kruid. ♫
Schildwachtje, wend je hoofd zoo niet. ♫
Schippersdeun. De wind waait uit den Oosten. ♫
Schipperslied. Ziet, in blinde razernij. ♫
Schoon lief, hoe ligt gij hier. ♫
Schoon lieveken, waar waarde gij. 1 ♫
Schoon lieveken, waar waarde gij. 2 ♫
Schoon lieveken, waar waarde gij. 3 ♫
Signalen. ♫
Sikkels klinken, sikkels blinken. 1 ♫
Sikkels klinken, sikkels blinken. 2 ♫
Slaat op den trommele. 2 ♫
Slaet op den trommele. 1 ♫
Sluimerliedeke. A ♫
Sluimerliedeke. B ♫
Soldaten-liedje. 3 A ♫
Soldaten-liedje. 3 B ♫
Soldaten-liedje. 3 C ♫
Solidariteitslied. A ♫
Solidariteitslied. B ♫
Speellied. A ♫
Speellied. B ♫
Spinnewieltje. ♫
Steeds vroolijk. A ♫
Steeds vroolijk. B ♫
Strijdlied voor de R. K. Vakbeweging. A ♫
Strijdlied voor de R. K. Vakbeweging. B ♫
Strijdlied voor de R. K. Vakbeweging. C ♫
Strofisch gedicht van Hadewijch 1 - Die tijt vernuwet, ende tegheet. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 1 - Die tijt vernuwet, ende tegheet. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 2 - Nu es die edele tijt gheboren. A
Stuurlui. ♫
Strofisch gedicht van Hadewijch 2 - Nu es die edele tijt gheboren. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 3 - Die voghele singhen clare. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 3 - Die voghele singhen clare. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 4 - Al es verdruevet dach ende tijt. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 4 - Al es verdruevet dach ende tijt. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 4 - Al es verdruevet dach ende tijt. C
Strofisch gedicht van Hadewijch 5 - Die voghele sijn nu blide. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 5 - Die voghele sijn nu blide. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 6 - Doer hogher trouwen minne. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 6 - Doer hogher trouwen minne. B
Strofisch gedicht van Hadewijch 6 - Doer hogher trouwen minne. C
Strofisch gedicht van Hadewijch 7 - Die tijt es doncker ende cout. A
Strofisch gedicht van Hadewijch 7 - Die tijt es doncker ende cout. B
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. A
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. B
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. C
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. D
Suverlijke gheestelike liedeken 16 - Die brudegom seit. E
Suverlijke gheestelike liedeken 17 - Hoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen.
Suverlijke gheestelike liedeken 18 - Hoe luyde riep die siele tot god van binnen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 18 - Hoe luyde riep die siele tot god van binnen. B
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. A
Suverlijke gheestelike liedeken 19 - Het viel een hemels dauwe. B
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 20 - Ons naket een soeten tijt. C
Suverlijke gheestelike liedeken 21 - In vreuchden is alle de werelt wijt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 21 -In vreuchden is alle de werelt wijt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 22 - O Jhesus' bandt. A
Suverlijke gheestelike liedeken 22 - O Jhesus' bandt. B
Suverlijke gheestelike liedeken 23 - Met vruechden willen wi singen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 23 - Met vruechden willen wi singen. B
Suverlijke gheestelike liedeken 24 - God gruet u, suver bloeme. A
Suverlijke gheestelike liedeken 24 - God gruet u, suver bloeme. B
Suverlijke gheestelike liedeken 25 - Nu laet ons vrolic singhen. A
Suverlijke gheestelike liedeken 25 - Nu laet ons vrolic singhen. B
Suverlijke gheestelike liedeken 26 - Solaes willen wi hanteeren. A
Suverlijke gheestelike liedeken 26 - Solaes willen wi hanteeren. B
Suverlijke gheestelike liedeken 27 - Ick hebbe ghejaecht mijn leven lanc. A
Suverlijke gheestelike liedeken 27 - Ick hebbe ghejaecht mijn leven lanc. B
Suverlijke gheestelike liedeken 28 - Och ligdi nu en slaept. A
Suverlijke gheestelike liedeken 28 - Och ligdi nu en slaept. B
Suverlijke gheestelike liedeken 29 - Ic sie die morghensterre. A
Suverlijke gheestelike liedeken 29 - Ic sie die morghensterre. B
Suverlijke gheestelike liedeken 30 - O godlike cracht van hogher macht.
Suverlijke gheestelike liedeken 31 - Een kint gheboren in Bethlehem.
Suverlijke gheestelike liedeken 32 - Ons is gheboren een kindeken soet.
Suverlijke leysen 01 - Met desen nieuwen jare. A
Suverlijke leysen 01 - Met desen nieuwen jare. B
Suverlijke leysen 02 - Een kindeken is ons gheboren. A
Suverlijke leysen 02 - Een kindeken is ons gheboren. B
Suverlijke leysen 03 - Laet ons met herten reyne. A
Suverlijke leysen 03 - Laet ons met herten reyne. B
Suverlijke leysen 04 - Waer is die dochter van Syon.
Suverlijke leysen 05 - O suver maecht van Ysrahel. A
Suverlijke leysen 05 - O suver maecht van Ysrahel. B
Suverlijke leysen 06 - Omnes nu laet ons Gode loven. A
Suverlijke leysen 06 - Omnes nu laet ons Gode loven. B
Suverlijke leysen 07 - Ons is geboren een kindekijn. A
Suverlijke leysen 07 - Ons is geboren een kindekijn. B
Suverlijke leysen 08 - Het was een maget uutvercoren. A
Suverlijke leysen 08 - Het was een maget uutvercoren. B
Suverlijke leysen 09 - Heer Jhesus Kerst van Nazarene.
Suverlijke leysen 10 - Puer natus in Bethleem.
Suverlijke leysen 11 - Puer nobis nascitur.
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. A
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. B
Suverlijke leysen 12 - Nu laet ons singhen, het is tijt. C
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. A
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. B
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. C
Suverlijke leysen 13 - Met vruechden willen wi singhen. D
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. A
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. B
Suverlijke leysen 14 - Met desen nieuwen jare. C
Suverlijke leysen 15 - Nu laet ons dancken ende loven. A
Suverlijke leysen 15 - Nu laet ons dancken ende loven. B
Te Duinkerk. ♫
Te Kieldrecht. 1 ♫
Te Kieldrecht. 2 ♫
Te Kieldrecht. 3 A ♫
Te Kieldrecht. 3 B ♫
Te land en ter zee. 1 A ♫
Te land en ter zee. 1 B ♫
Te Land en ter Zee. 2 A ♫
Te Land en ter Zee. 2 B ♫
Te voet. 1
Te voet. 2 A ♫
Te voet. 2 B ♫
Tis al verkeert, dat plach te zijn. Antwerps liedeken.
Toen de Hertog Jan kwam varen. 1 A ♫
Toen de Hertog Jan kwam varen. 1 B ♫
Toen de Hertog Jan kwam varen. 3 ♫
Toen de Hertog Jan kwam varen. 5 ♫
Toen den Hertog Jan kwam varen. 2 ♫
Toen den Hertog Jan kwam varen. 4 A ♫
Toen den Hertog Jan kwam varen. 4 B ♫
Transvaalsch Volkslied. A ♫
Transvaalsch Volkslied. B ♫
Twee kerelen. A ♫
Twee kerelen. B ♫
Twee kerelen. C ♫
Twee kerelen. D ♫
Twentsch Volkslied. A ♫
Twentsch Volkslied. B ♫
Uit der dagen grauwe zorgen. A ♫
Uit der dagen grauwe zorgen. B ♫
Vaandellied. A ♫
Vaandellied. B ♫
Vaandellied. Wij zijn allen wakk're jongens. A ♫
Vaandellied. Wij zijn allen wakk're jongens. B ♫
Vaandellied. Wij zijn allen wakk're jongens. C ♫
Vaarwel aan 't woud. ♫
Vaarwel, mijn dierbaar Vaderland. ♫
Vader's Liedje. A ♫
Vader's Liedje. B ♫
Vaderlands lied. 1
Vaderlandsch lied. 2 A ♫
Vaderlandsch lied. 2 B ♫
Vaderlandsch lied. 3 ♫
Vaderlandsch lied. Zoolang de zee haar golven stuwt. A ♫
Vaderlandsch lied. Zoolang de zee haar golven stuwt. B ♫
Valerius. Blz. 001. Neemt mi in der hand. 3 ♫
Valerius. Blz. 001. Neemt mij in der hand. 1 ♫
Valerius. Blz. 001. Neemt mij in der hand. 2 ♫
Valerius. Blz. 019. Engels Farwel. ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk. 4 ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 1 A ♫
Valerius. Blz. 035. Engels Oud Ioen. ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 1 B ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 2 A ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 2 B ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 3 A ♫
Valerius. Blz. 033. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaerlic. 3 B ♫
Valerius. Blz. 037. Bitter droeve klachten. ♫
Valerius. Blz. 039. Zijt nu verblijd. ♫
Valerius. Blz. 042. Al uwe boos' aenslagen. 1 ♫
Valerius. Blz. 042. Al uwe boos' aenslagen. 2 ♫
Valerius. Blz. 042. Al uwe boos' aenslagen. 3 ♫
Valerius. Blz. 042. Al uwe booz' aanslagen. 4 ♫
Valerius. Blz. 044. Hoe loopt het volk. ♫
Valerius. Blz. 046. Men brand, men blaeckt. 1 ♫
Valerius. Blz. 046. Men brandt, men blaakt. 2 ♫
Valerius. Blz. 048. Laat zang en spel. 1 ♫
Valerius. Blz. 048. Laat zang en spel. 4 ♫
Valerius. Blz. 048. Laat zang en spel. 5 ♫
Valerius. Blz. 048. Laet sang en spel. 2 ♫
Valerius. Blz. 048. Laet sang en spel. 3 ♫
Valerius. Blz. 050. O Heer, wat hebben wij nu hier. ♫
Valerius. Blz. 052. Com nu met sang van soete tonen. 1 ♫
Valerius. Blz. 052. Kom nu met zang van zoete tonen. 2 ♫
Valerius. Blz. 055. 't Engels Malsims. ♫
Valerius. Blz. 056. De vogel werd gelokt. 2 ♫
Valerius. Blz. 056. De vogel wert gelockt gefluijt. 1 ♫
Valerius. Blz. 056. De vogel wert gelockt gefluijt. ♫
Valerius. Blz. 057. Pavane Lachrime. ♫
Valerius. Blz. 058. Geen dingen zijn zoo geringe geschapen. ♫
Valerius. Blz. 061. Wilhelmus van Nassouwe. 1 A ♫
Valerius. Blz. 061. Wilhelmus van Nassouwe. 1 B ♫
Valerius. Blz. 061. Wilhelmus van Nassouwe. 2 ♫
Valerius. Blz. 065. 't Geween, 't gehuil, 't gekrijt. ♫
Valerius. Blz. 066. Die vast'lijk op den Heer. ♫
Valerius. Blz. 068. Heere, keere van ons af. 1 ♫
Valerius. Blz. 068. Heere, keere van ons af. 2 ♫
Valerius. Blz. 069. Chi guerregiar desia. ♫
Valerius. Blz. 071. Maximilianus de Bossou. 1 ♫
Valerius. Blz. 071. Maximiljanus de Bossu. 2 ♫
Valerius. Blz. 075. Dimmi ch'e del mio core. ♫
Valerius. Blz. 075. Wie dat sich selfs verheft. 1 ♫
Valerius. Blz. 075. Wie dat zich zelf verheft. 2 ♫
Valerius. Blz. 076. Hoort allegaar. ♫
Valerius. Blz. 080. Almachtig God. 1 A ♫
Valerius. Blz. 080. Almachtig God. 1 B ♫
Valerius. Blz. 080. Almachtig God. 2 ♫
Valerius. Blz. 080. Almachtig God. 3 ♫
Valerius. Blz. 083. Een monster van een valsch gelaat. ♫
Valerius. Blz. 086. G'lijck den grootsten rapsack. 1 ♫
Valerius. Blz. 086. G'lijck den grootsten rapsack. 2 ♫
Valerius. Blz. 086. G'lijk den grootsten rapzak. 3 ♫
Valerius. Blz. 086. G'lijk den grootsten rapzak. 4 ♫
Valerius. Blz. 089. Onze Heere God. ♫
Valerius. Blz. 091. God ziet neder uit zijn hemel. ♫
Valerius. Blz. 093. Prijst God. ♫
Valerius. Blz. 097. Wees nu verblijd. ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland let op uw zaak. 1 ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland let op uw zaak. 2 ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland, let op u saeck. 3 ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland, let op u saeck. 5 ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland, let op uw saeck. 4 A ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland, let op uw saeck. 4 B ♫
Valerius. Blz. 099. O Nederland, let op uw zaak. 6 ♫
Valerius. Blz. 103. Foei, don Jan. ♫
Valerius. Blz. 106. Och, hoor toch aan, o Heer. A ♫
Valerius. Blz. 106. Och, hoor toch aan, o Heer. B ♫
Valerius. Blz. 110. Men siet Gods kercke groeyen. 1 A ♫
Valerius. Blz. 110. Men siet Gods kercke groeyen. 1 B ♫
Valerius. Blz. 110. Men ziet Gods kerke groeien. 2 ♫
Valerius. Blz. 115. Wat baat u de voogdij der landen. ♫
Valerius. Blz. 117. Ik, och arm. ♫
Valerius. Blz. 120. Een koning, prins of heere. ♫
Valerius. Blz. 122. Al wat den mensch bejegent. ♫
Valerius. Blz. 126. Hoogmoedig geest. ♫
Valerius. Blz. 129. 't Kwaad groeit in groot getal. 1 ♫
Valerius. Blz. 129. 't Kwaad groeit in groot getal. 2 ♫
Valerius. Blz. 134. Stort tranen uit, schreyt luyde. 2 A ♫
Valerius. Blz. 134. Stort tranen uit, schreyt luyde. 2 B ♫
Valerius. Blz. 134. Stort tranen uit. 1 ♫
Valerius. Blz. 134. Stort tranen uit. 3 ♫
Valerius. Blz. 138. Als God zijn volk bezoekt. ♫
Valerius. Blz. 142. Bede voor het Vaderland. ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer die daer des Hemels tente spreijt. 2 ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer die daer des hemels tente spreijt. 3 A ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer die daer des hemels tente spreijt. 3 B ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 5 ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daar des hemels tente spreidt. 6 ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daer des Hemels tente spreyt. 1 A ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daer des Hemels tente spreyt. 1 B ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daer des Hemels tente spreyt. 4 A ♫
Valerius. Blz. 142. O Heer, die daer des Hemels tente spreyt. 4 B ♫
Valerius. Blz. 146. Gij die tot een opperheld. ♫
Valerius. Blz. 150. Ik meen, g'uw veren. ♫
Valerius. Blz. 153. Begeertens lust baart altijd kwaad. 2 ♫
Valerius. Blz. 153. Begeertens lust baert altijd quaet. 1 A ♫
Valerius. Blz. 153. Begeertens lust baert altijd quaet. 1 B ♫
Valerius. Blz. 156. Geluckig is het land. 1 ♫
Valerius. Blz. 156. Geluckig is het land. 2 ♫
Valerius. Blz. 156. Geluckig is het land. 3 ♫
Valerius. Blz. 156. Geluckig is het land. 4 ♫
Valerius. Blz. 156. Gelukkig is het land. 5 ♫
Valerius. Blz. 159. Al wou ik. ♫
Valerius. Blz. 162. Gelukkig is hij die leert sterven. ♫
Valerius. Blz. 164. Ach, bitterheid. ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden voor God den Heere. 1 ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden voor God den Heere. 2 ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden voor God den Heere. 3 ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden. 4 ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden. 5 ♫
Valerius. Blz. 168. Wilt heden nu treden. 6 ♫
Valerius. Blz. 171. O Mensch, denk dat gij toch zijt sterf'lijk. ♫
Valerius. Blz. 176. Maraen, hoe moogt gij. ♫
Valerius. Blz. 180. De Heere geeft ons groote stof. A ♫
Valerius. Blz. 180. De Heere geeft ons groote stof. B ♫
Valerius. Blz. 183. Zie toch, Heer. ♫
Valerius. Blz. 186. 't Spaansche gedrocht. ♫
Valerius. Blz. 189. De mensche, Godes handen werk. ♫
Valerius. Blz. 193. Batavia ghij sijt de bruid. 1 ♫
Valerius. Blz. 193. Batavia, gij zijt de bruid. 2 ♫
Valerius. Blz. 198. O Heemskerck, noijt u kloeke daet. 1 ♫
Valerius. Blz. 198. O Heemskerk, nooit uw kloeke daad. 2 ♫
Valerius. Blz. 202. Ai, hoor eens buurman,lieve Kaer. 1 ♫
Valerius. Blz. 202. Ai, hoor eens buurman,lieve Kaer. 2 ♫
Valerius. Blz. 206. Verstandige voogden. ♫
Valerius. Blz. 210. Mijn ziele treur. 1 ♫
Valerius. Blz. 210. Mijn ziele treur. 2 ♫
Valerius. Blz. 213. Waar dat men zich al keert of wendt. 5 ♫
Valerius. Blz. 213. Waer dat men sich al keerd of wend. 1 ♫
Valerius. Blz. 213. Waer dat men sich al keerd of wend. 2 ♫
Valerius. Blz. 213. Waer dat men sich al keerd of wend. 3 ♫
Valerius. Blz. 213. Waer dat men sich al keerd of wend. 4 ♫
Valerius. Blz. 216. G'lijk 't e^el gesteent. ♫
Valerius. Blz. 220. Landzaten altemaal. ♫
Valerius. Blz. 225. Sullen ons verbluffen dees'. 1 ♫
Valerius. Blz. 225. Zullen ons verbluffen deez'. 2 ♫
Valerius. Blz. 228. Gij heerscher. A ♫
Valerius. Blz. 228. Gij heerscher. B ♫
Valerius. Blz. 231. De Hoeder Isra¬Čl. ♫
Valerius. Blz. 235. Berg op Zoom. A ♫
Valerius. Blz. 235. Berg op Zoom. B ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 2 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 2 B ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 3 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 3 B ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 4 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 4 B ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 5 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 5 B ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 6 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merck toch hoe sterck. 6 B ♫
Valerius. Blz. 235. Merk toch hoe sterk. 1 ♫.GIF
Valerius. Blz. 235. Merk toch hoe sterk. 7 ♫
Valerius. Blz. 235. Merk toch hoe sterk. 8 A ♫
Valerius. Blz. 235. Merk toch hoe sterk. 8 B ♫
Valerius. Blz. 239. Wanneer een heerschend man. ♫
Valerius. Blz. 241. Merk toch wat een duister wolke. ♫
Valerius. Blz. 246. Als Christi-Bruid was in den nood. ♫
Valerius. Blz. 249. Heer als ick denck aen 't goet. 1 ♫
Valerius. Blz. 249. Heer, als ik denk aan 't goed. 2 ♫
Valerius. Blz. 252. Voorwaar, 't is prijs'lijk. A ♫
Valerius. Blz. 252. Voorwaar, 't is prijs'lijk. B ♫
Valerius. Blz. 255. Ziet, Christenmenschen. A ♫
Valerius. Blz. 255. Ziet, Christenmenschen. B ♫
Valerius. Blz. 260. Wat heeft God wond're daden. 1 ♫
Valerius. Blz. 260. Wat heeft God wonder daden. 2 ♫
Valerius. Blz. 263. Des hemels licht. ♫
Valerius. Blz. 267. De Heer in zijnen troon. A ♫
Valerius. Blz. 267. De Heer in zijnen troon. B ♫
Valerius. Blz. 270. 't Is een groot en heerlijk goed. ♫
Valerius. Blz. 273. Och dat de mensch den Heer. 1 A ♫
Valerius. Blz. 273. Och dat de mensch den Heer. 1 B ♫
Valerius. Blz. 273. Och dat de mensch den Heer. 2 ♫
Valerius. Blz. 273. Och dat de mensch den Heer. 3 ♫
Valerius. Blz. 274. Gij volkeren, hoort aan. ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 1 ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 2 ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 3 ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 4 A ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 4 B ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 5 A ♫
Valerius. Een liedje van de zee. 5 B ♫
Valerius. Hoe groot en goed. ♫
Van 't Beijerlandsch Boerken. A ♫
Van 't Beijerlandsch Boerken. B ♫
Van 't schippertje dat zou gaan varen. A ♫
Van 't schippertje dat zou gaan varen. B ♫
Van 't Vlaamsche Poeske. A ♫
Van 't Vlaamsche Poeske. B ♫
Van 't Vlaamsche Poeske. C ♫
Van Alva, den ouden man. ♫
Van Brandenborch. Antwerps liedeken.
Van de Koekoek. A ♫
Van de Koekoek. B ♫
Van den kerels. A
Van den kerels. B
Van den Landsknecht ende Margrietken.
Van den menestrele. A ♫
Van den menestrele. B ♫
Van een smeder. 1 A ♫
Van een smeder. 1 B ♫
Van een Smeder. 2 A ♫
Van een Smeder. 2 B ♫
Van fier Margrietken. Antwerps liedeken.
Van heer Dani¬Člken. Antwerps liedeken. 1 A
Van heer Dani¬Člken. Antwerps liedeken. 1 B
Van heer Dani¬Člken. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Van heer Dani¬Člken. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Van mijn here van Lelidam. Antwerps liedeken. A
Van mijn here van Lelidam. Antwerps liedeken. B
Van mijn here van Lelidam. Antwerps liedeken. C
Van Pier den mandenmaker. A ♫
Van Pier den mandenmaker. B ♫
Van Sinte Gheertruden minne. A
Van Sinte Gheertruden minne. B
Van Sinte Gheertruden minne. C
Van Sinte Gheertruden minne. D
Van Thijsken vanden schilde. Antwerps liedeken. A
Van Thijsken vanden schilde. Antwerps liedeken. B
Van vrou Marie van Bourgoenien. Antwerps liedeken.
Van vrou van Lutsenborch. Antwerps liedeken. A
Van vrou van Lutsenborch. Antwerps liedeken. B
Van vrou van Lutsenborch. Antwerps liedeken. C
Vanden lantsknecht. Antwerps liedeken. A
Vanden lantsknecht. Antwerps liedeken. B
Vanden Mey. Antwerps liedeken. 1
Vanden Mey. Antwerps liedeken. 2 A ♫
Vanden Mey. Antwerps liedeken. 2 B ♫
Vanden ouden Hillebrant. Antwerps liedeken. A
Vanden ouden Hillebrant. Antwerps liedeken. B
Vanden ouden Hillebrant. Antwerps liedeken. C
Vanden ouden Hillebrant. Antwerps liedeken. D
Veldzang. A ♫
Veldzang. B ♫
Verjaringslied. A ♫
Verjaringslied. B ♫
Verlanghen ghi doet mijnder herte pijn. Antwerps liedeken. ♫
Verwachting. A ♫
Verwachting. B ♫
Verwachting. C ♫
Virtus Concordia Fides. Leidsch Corpslied. A ♫
Virtus Concordia Fides. Leidsch Corpslied. B ♫
Visscherslied. A ♫
Visscherslied. B ♫
Vlaandren, dierbaar land. A ♫
Vlaandren, dierbaar land. B ♫
Vlaenderen boven al. A ♫
Vlaenderen boven al. B ♫
Vlaenderen boven al. C ♫
Vlaenderen boven al. D ♫
Vlaenderen. A ♫
Vlaenderen. B ♫
Vlaggelied. Fiere vlag van Ne¬ąrland. ♫
Vlaggelied. Gij schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. 4 A ♫
Vlaggelied. Gij schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. 4 B ♫
Vlaggelied. Gij schitterende kleuren van Neerlands vlag. 2 A ♫
Vlaggelied. Gij schitterende kleuren van Neerlands vlag. 2 B ♫
Vlaggelied. O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. 3 ♫
Vlaggelied. O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. 5 A ♫
Vlaggelied. O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag. 5 B ♫
Vlaggelied. O schitterende kleuren van Nederlandsch vlag. 1
Vleugelen. ♫
Vogelnestje. A ♫
Vogelnestje. B ♫
Vogeltje, wat zingt gij vroeg. 2 ♫
Volkenbondlied. ♫
Volkslied van Tegelen.
Voor Koninginne-Moeder. A ♫
Voor Koninginne-Moeder. B ♫
Voor Nederland. A ♫
Voor Nederland. B ♫
Vrede, spreidt gij uw zachte vleugels. ♫
Vrede. Komt, kind'ren van den nieuwen tijd. A ♫
Vrede. Komt, kind'ren van den nieuwen tijd. B ♫
Vrijwilligers-Marsch. A ♫
Vrijwilligers-Marsch. B ♫
Vroeg op. Vogeltje, wat zingt gij vroeg. ♫
Waar dat men zich al keert of wendt. ♫
Waar de blanke top der duinen. 1 A ♫
Waar de blanke top der duinen. 1 B ♫
Waar de blanke top der duinen. 2
Waar staat jouw vaders huis en hof. 1 ♫
Waarom ik van Holland hou. ♫
Wachterlied. A ♫
Wachterlied. B ♫
Waer staat jou vaders huis en hof. 2 A ♫
Waer staat jou vaders huis en hof. 2 B ♫
Wat ze zeggen. A ♫
Wat ze zeggen. B ♫
Water, dat voorbij mij vaart. A ♫
Water, dat voorbij mij vaart. B ♫
We ruilen toch ons landje niet. A ♫
We ruilen toch ons landje niet. B ♫
Wees gegroet, volschone lentetijd.
Wees gegroet, volschoone Lentetijd. A ♫
Wees gegroet, volschoone Lentetijd. B ♫
Weest nu verblijd. ♫
Wel in de Plantagie. A ♫
Wel in de Plantagie. B ♫
Wel in de Plantagie. C ♫
Wel Island, gij 'n bedroefde kust. 1 A ♫
Wel Island, gij 'n bedroefde kust. 1 B ♫
Wel Island, gij 'n bedroefde kust. 2 ♫
Wel man, gij moet naar huis toe gaan. ♫
Welkomstlied voor den Bisschop. A ♫
Welkomstlied voor den Bisschop. B ♫
Welopgevoed. A ♫
Welopgevoed. B ♫
Werkmanslied. A ♫
Werkmanslied. B ♫
Wie heeft u, o heerlijk woud. A ♫
Wie heeft u, o heerlijk woud. B ♫
Wie wil hooren een goet nyeu liet. Antwerps liedeken. A
Wie wil hooren een goet nyeu liet. Antwerps liedeken. B
Wiegedeuntje. A ♫
Wiegedeuntje. B ♫
Wiegelied. En over de weide. A ♫
Wiegelied. En over de weide. B ♫
Wiegeliedje. Schommel, schommel, op en neer. A ♫
Wiegeliedje. Schommel, schommel, op en neer. B ♫
Wien Neerlands bloed. 1
Wien Neerlandsch bloed. 2 A ♫
Wien Neerlandsch bloed. 2 B ♫
Wien Neerlandsch bloed. 3 ♫
Wien Neerlandsch bloed. 4 ♫
Wien Neerlandsch bloed. 5 A ♫
Wien Neerlandsch bloed. 5 B ♫
Wien Neerlandsch bloed. 6 ♫
Wij Geuskens willen nu singhen. A ♫
Wij Geuskens willen nu singhen. B ♫
Wij leven vrij, wij leven blij. 1 ♫
Wij leven vrij, wij leven blij. 2 ♫
Wij leven vrij, wij leven blij. 3 ♫
Wij willen Holland houen. 1
Wij willen Holland houen. 2 ♫
Wij willen Holland houen. 3 ♫
Wildzang. A ♫
Wildzang. B ♫
Wilhelma van Nassouwe. ♫
Wilhelmus van Nassouw. Naamdicht. A
Wilhelmus van Nassouw. Naamdicht. B
Wilhelmus van Nassouwe. 1 A ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 1 B ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 10 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 11 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 12 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 13 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 14 A ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 14 B ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 14 C ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 14 D ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 15 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 16 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 17
Wilhelmus van Nassouwe. 2 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 3 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 4 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 5 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 6 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 7 ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 8 ♫
Wilhelmus. ♫
Wilhelmus van Nassouwe. 9
Wilhelmus van Nassouwe. Anno 1607. ♫
Wilhelmus van Nassouwe. Anno 1626. ♫
Wilhelmuslied. ♫
Windeken daer het bosch af drilt. A ♫
Windeken daer het bosch af drilt. B ♫
Zacht is uw hand, o windeke. ♫
Ze wisten het wel. ♫
Zeeuwsch Volkslied. ♫
Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied. A ♫
Zeeuwsch-Vlaamsch Volkslied. B ♫
Zij zullen het niet hebben. 1 ♫
Zij zullen het niet hebben. 2 A
Zij zullen het niet hebben. 2 B
Zij zullen het niet hebben. 3 A ♫
Zij zullen het niet hebben. 3 B ♫
Zij zullen het niet hebben. 4 ♫
Zingen. 1 A ♫
Zingen. 1 B ♫
Zingen. Gij leeuw'rik en gij nachtegaal. 1 ♫
Zingen. Gij leeuw'rik en gij nachtegaal. 2 ♫
Zomerochtendliedje. A ♫
Zomerochtendliedje. B ♫
Zondag. A ♫
Zondag. B ♫
Zonneschijn. 1 A ♫
Zonneschijn. 1 B ♫
Zonneschijn. 2 A ♫
Zonneschijn. 2 B ♫
Zonneschijn. 2 C ♫

Deze website is van Songfinder en Jan de Boer! E-mail: songfinder(at)hotmail.comOntwerp en design: Stefan de Konink en Tom de Kok.